Petice

PETICE podporující text dopisu pro papeže Františka, který jej informuje o většinovém odporu českých občanů vůči kořistnickému jednání hodnostářů římskokatolické církve, ke stažení ZDE.

Vaše Svatosti,

s úžasem a s velikou radostí jsme přijali zprávu o Vašem zvolení. Už Vaše první kroky, jimiž se přibližujete lidem, prostým věřícím, vzbuzují naději, že budou inspirovat i další římskokatolické hodnostáře na celém světě. Doufáme, že i v naší vlasti, České republice, se Vaše vize o chudé a služebné církvi ujme.

Je pochopitelné, že v průběhu prvních týdnů svého pontifikátu jste se ještě nemohl podrobněji seznámit se skutečnou situací římskokatolické církve v Čechách, a proto dovolte, abychom Vás krátce informovali o závažných skutečnostech, které v poslední době vzbudily pobouření jak věřících, tak i humanisticky cítících ateistů. Přijměte náš dopis jako snahu o zlepšení vztahu mezi obyvateli naší země a zdejší římskokatolickou „vrchností“, která se chová povýšeně a touhou po majetcích ztrácí mravní kredit.

V minulém století prošla naše země (tehdy ještě Československá republika) tvrdým údobím vlády jedné strany, kdy protirežimní názory byly potírány a trestány. Těžký úděl nesli i mnozí duchovní, kteří odmítli s komunistickou mocí spolupracovat. Po společenském zvratu koncem roku 1989 se nový demokratický režim snažil minulé křivdy napravovat. Církve, především římskokatolická, dostaly do vlastnictví asi 170 komplexů, hlavně klášterů, aby život řádů byl obnoven. Tehdejší kardinál František Tomášek, respektovaný celým národem jako muž s přirozenou autoritou, kvitoval tento převod státních majetků na církve jako velkorysý krok a prohlásil, že další nároky už římskokatolická církev mít nebude. Duchovní byli a v současnosti stále jsou placeni státem, stejně jako církevní nemocnice a školy. Církevní stavby jsou udržovány z velké míry na státní náklady, neboť jsou vnímány jako kulturní památky celého národa. Po smrti kardinála Tomáška si však představitelé římskokatolické církve začali nárokovat další nemovitosti, z nichž mnohé získali bez soudního rozhodnutí v průběhu přechodné úřednické vlády v roce 1998. Česká veřejnost o tom byla jen minimálně informována a dodnes jí není znám počet budov (škol, školek, učilišť, zdravotnických zařízení, lázní atd.), které přestaly sloužit svým účelům a byly převedeny do vlastnictví římskokatolické církve. Část těchto budov je dnes v dezolátním stavu, protože církev pro ně nenašla využití.

Počátkem roku 2013 vstoupil v platnost zákon o dalším obrovském převodu státních majetků na církve (především římskokatolickou), který ve spolupráci s Pražským arcibiskupstvím připravila česká vláda. Víc než 80 procent obyvatel naší země s tímto nespravedlivým zákonem nesouhlasí a opoziční politici proti němu podali už tři ústavní stížnosti. Celková hodnota nemovitostí (polí, lesů, rybníků a budov), které mají být na církve převedeny, je zákonem odhadnuta na 75 miliard korun českých (2,95 miliardy eura), což je nepodloženo, protože nikdo neprovedl nezávislou kontrolu seznamu těchto nemovitostí a ani jejich ocenění. Nemovitosti nebudou oceňovány ani při vydávání, tudíž se nikdo nedoví, zda byl vydán majetek v hodnotě 75 miliard, jak tvrdí tvůrci zákona, nebo zda jeho celková hodnota je mnohem vyšší.

Součástí zákona je i tzv. finanční odškodnění v celkové částce 59 miliard korun (2,3 miliardy eura), která je také nepodložená. Církve ani česká vláda však nečekají na rozhodnutí Ústavního soudu a spěchají zákon realizovat. Premiér už podepsal smlouvy s církevními představiteli na postupné vyplácení finančních náhrad, ačkoliv byl odborníky varován, že se jedná o protiústavní čin. Smlouvy byly podepsány za zavřenými dveřmi, bez přítomnosti novinářů. Postupné splácení dle těchto nevypověditelných smluv zadluží na třicet let i další generace našich občanů. Pro římskokatolickou církev je určeno 47 miliard korun (1,85 miliardy eura) navýšených o inflaci. O zbytek „kořisti“ se rozdělí dalších šestnáct církví a náboženských společností.

Vaše Svatosti,

nechceme Vás v tomto dopise zahrnout právními podrobnostmi, pouze upozornit na neblahý krok římskokatolických hodnostářů v ČR, který vyvolal rozkol ve společnosti a zesílil beznaděj nejchudších vrstev. Vážným účinkem převodu majetků na církve (především římskokatolickou) je i úbytek věřících. Nacházíme v tom přímou souvislost. Jestliže tisíce věřících žádaly, aby církevní hodnostáři odmítli zákon o převodu majetků a jejich prosby byly bez odpovědi oslyšeny, cítí se tito lidé zrazeni. Přestávají věřit svým pastýřům, kteří kážou vodu a pijí víno. Jak vnímat slova o pokoře, když skutky dokazují pýchu? Proč mají chudí přispívat ze svého nedostatku na prelátský luxus? Proč jsou naše kostely a kláštery v mrazivých dnech zamknuté a lidé bez domova umírají zimou a hladem na ulicích? Dobrá zvěst, kterou slovy i činy hlásal Ježíš, se v dnešních Čechách stala zástěrkou pro kšeft.

Možná Vás, Vaše Svatosti, napadne otázka, proč to naše vláda učinila, proč tento protiústavní zákon protlačila Parlamentem. Odpověď je zahanbující. Vláda, její poslanci a další lidé v pozadí se na církevním zisku budou podílet, jsou tedy spolupachatelé. Již teď mají připraveny realitní kanceláře a akciové společnosti (s anonymními akcionáři), některé založeny Pražským arcibiskupstvím, jejichž prostřednictvím budou od církví skupovat nově získané pole a lesy a vydělávat na nich. Je to chladnokrevný kalkul, který snižuje důstojnost jak církví, tak i našich politiků.

Jako občané České republiky jsme se snažili tomuto chystanému podvodu zabránit. Psali jsme články, trestní oznámení, dokonce jsme před rokem napsali otevřený dopis i Vašemu předchůdci papeži Benediktovi XVI. Žádný z našich kroků nebyl zatím úspěšný, ale stále doufáme, že se nakonec dovoláme práva a spravedlnosti. Stále věříme, že podvod nelze halit svatou rouškou. Vaše zvolení v nás posílilo naději, že získáme úhelného zastánce. I když připouštíme, že jako vyvolený pastýř římskokatolické církve nemusíte být plně srozuměn s odkazem Mistra Jana Husa, kterého my Češi ve svých srdcích stále chováme jako Ježíšova věrného následníka, máme naději, že i pro Vás, vzdělaného, moudrého a pokorného muže, zůstává statečná obrana pravdy ušlechtilou lidskou pohnutkou, křesťanským činem.

Lež a podvod však zůstanou lží a podvodem, stejně tak krádež krádeží. K čemu bude římskokatolické církvi kořist, o kterou olupuje český stát a jeho zchudlé občany? Klademe si otázku, čím chce tato církev inspirovat, když svým jednáním odporuje Ježíšovým přikázáním. Jak mají lidé hledat útěchu a radost ve víře, když pohrdají jejími šiřiteli?   To jsou velmi vážné věci odehrávající se ve velmi kritické době, kdy celý svět stojí na křižovatce.

Vaše zvolení však napovídá tomu, že římskokatolická církev si je vědoma svých povinností vůči lidstvu a že se připravuje na svou nelehkou roli v příštích letech, když zvolila tak pokorného „kormidelníka“ až z konce světa…

Ať už rozhodl Duch Svatý, nebo lidská moudrost a předvídavost členů konkláve, přejeme Vám, Františku, Vaše Svatosti, hodně sil a zdraví při plnění úkolu, který jste na sebe vzal.

Váš příklad pokory a Vaše krédo, že církev má být chudá a sloužit chudým,  nám vrací víru, že nic není ztraceno ani v naší vlasti a že svou autoritou zabráníte římskokatolické církvi v Čechách převzít majetky získané neprůhledným podvodem. Sníme o tom, že Vaše odvaha a horoucí touha, s nimiž chcete zmírňovat napětí a křivdy globalizovaného světa, může uzdravit i okoralá srdce římskokatolických hodnostářů v Čechách a vrátit je k jejich  poslání. Sníme o tom, že tito zbloudilí pastýři, kteří opustili své stádo a stali se zištnými funkcionáři, čímž degradovali majestát víry, nejsou nepolepšitelní a navždy ohluchlí před hlasem svědomí. Věříme, že i oni jsou ještě schopni opustit svůj pohodlný azyl a znovu vykročit po cestě úzké, v šlépějích Ježíše.

Nepřestáváme doufat, že i naše poloprázdné, chladné kostely se mohou stát přívětivými domy, které jsou otevřeny stále a každému, kdo hledá pospolitost, útěchu, povzbuzení a lásku. Sníme o tom, že naše obnovené a pohodlné kláštery, kde dnes přebývá pět či deset řeholníků, otevřou vrata lidem bez přístřeší a že pomohou vrátit opovrhovaným, bezradným a zoufajícím jejich lidskou důstojnost a víru v lásku k bližnímu.

Vaše Svatosti,

tento dopis Vám posíláme jednak v českém originálu, k němuž jsou připojeny petiční archy s podpisy občanů a současně přikládáme i ověřený španělský překlad textu.

 

S úctou

členové petičního výboru:
Lenka Procházková – spisovatelka
Václav Dvořák – režisér
Karel Srp – předseda Jazzové sekce
Milan Kohout – spisovatel, vysokoškolský pedagog

 

309 comments on “Petice

  • Toto je velký zločin tohoto vládního uskupení.Je třeba skončit s touto zl
   odějnou. Ať se církev drží „BIBLE“ a neokrádá lidi.

   • Souhlasím pane Pešek jak s Vaším prohlášením, tak se připojuji k paní Procházkové,Janu Ledeckému, Ivanu Hlasovi, Stanislavu Milotovi, Mikoláši Chadimovi a k dalším naším občanům, kteří nesouhlasí s cirkevními restitucemi. Všichni občané, kteří budou tyto naše meily číst, si musí uvědomit, že tento stát by mohl být těmito nesmyslnými restitucemi doslova vymazán z mapy a mám velkou obavu, že je to úmysl určitých lidí, hlavně zahraničních, aby tento stát se dostal do područí a naše vláda jim v tom napomáhá, což mám za velkou zrůdnost a barbarství. Proč mám obavu, že by se tento stát mohl dostat do cizích rukou? Z prostého důvodu. Nejdříve se zmíním o velkém dluhu této České republiky, kdy dluh jde až do bilionu a dluh, který by měly splácet naše děti a další jejich generace, je pak v této zemi další život nemyslitelný. Přece do nekonečna žít v dluzích není možné. A ještě údajně zadlužit je na dobu 30 let. Který prognostik si dovolí zaručit na dobu 30 let, že bude v tomto státě práce, že příroda nezasáhne tak, že zničí povodněmi, uragány velkou část této země, což by nastal nedostatek veškerého zboží potřebného pro běžný život, což zn. finanční kolaps. 30 let jsou téměř 2 generace a navíc nevěřím, že tím, kdyby se přistoupilo dnes k této krádeži pro Katolickou církev, že nebudou stále požadovat peníze za své služby po tomto státě. Tato Katolická církev se neštítí chodit po Domovech pro staré lidi, kde za nějaký otčenáš a křížek na čelo shrábne spoustu peněz. V kostelích při mších se neštítí strkat věřícím košík pod nos na nějaké milodary a věřící si ani neuvědomují, že platí Katolické církvi vstupné. Pro nás všechny je Katolická církev tajemnou církvi, neboť nikdo neví jaký vůbec vedou život. Platíme jim jejich vzdělání na jejich školách, které si založili pro svoje potřeby. Mají své lékaře a tyto veškeré služby jim platíme od založení Československa. A proto je třeba donutit tuto vládu a veškeré politiky, aby těch jejich úmyslu někomu něco vracet, tak zanechali.
    Ať se církev drží své Bible a raději se věnuji svému poslání, které bylo úmyslem od založení Katolické církve, pokora, láska a víra v Boha. A Stát by jim měl hradil peníze jen za běžné služby, což zn. v kostelích za mše a ve školách, kde probíhají hodiny náboženské výuky. Na studie farářů, tak to bude muset jim hradit školství Vatikán, ten po nich požaduje určité náboženské zaměření v této církvi.
    Michálková Věra

    • Vážená paní Věro.
     S tím co píšete souhlasím jen s jednou vyjímkou: nevidím jediný důvod proč by měl stát, potažmo já a Vy, platit církevním papalášům za mše a jak píšete – jiné služby. Mohu být ateistka, budhistka, protestantka atd ( máme v ústavě zakotvenu svobodu vyznání ) a mám platit katolíkům za jejich bohoslužby ? !!
     Proč? Není to snad záležitost Vatikánu – platit si své lidi ?

    • Také nesouhlasím s církevními restitucemi krádež za bílého dne. Je jich dost i když méně než nás

   • Nesouhlasím ani s jední z Vás. Jste podle mě analfabeti a populisté ne-li jeden člověk píšící pod různými jmény, kteří nikdy nic s církví jako takovou neměli společného. Vůbec nevíte o jejich strukturach vůbec nic, natož pak nejste podle toho co tady píšete schopni rozlišit věc mezi „Vírou“ a socioekonomickým termínem kterým je „Církev“ což je podle všech zákonů ČR nebo EU uspůsobených pro chápání prostých lidí, společnost s přiděleným IČ. Církev jako taková podle historických pramenů zde byla pro rozšíření vzdělanosti ať se vám to líbí nebo ne a tím přejala roli ve školství nebo vědeckých ústavech atd! No a samozřejmně že fungovala podle nějakých oragnizačích struktur a vždy v těchto strukturách byl shromažďován majetek aby daná společnost (lidí nebo obchodníků) byla schopná uživit jak sebe tak i lidi které zaměstnávala. Stejně tak jako dnes jakýkoliv právní stát včetně ČR nebo jakékoliv obchodní společnosti provozující třeba supermarkety. No a když by jim nebo vám někdo ukradl majetek tak by jste se joooo prali za to aby to vrátili, že? Cirkev (čili „firma“) se narozdíl od toho neháda. Nikde v televizi ani jiných mediich nikdo nikdy neřekl že to „CHCOU ZPÁTKY“ nebo snad potřebujou!!!!! Jde o to že vyvlastnění z důvodu „vy jste církev a proto!“ je a bylo i v te době protizákoné a proti ústavní a to si sakra uvědomte než si otevřete ústa takhle skvěle na veřejnosti! Navíc jiným víc dravějším a navíc lidem kteří ten majetek pak znehodnotili nebo zpronevěřili se ten majetek navrátil nebo vydal a to několikrát i bez řádného seznamu nebo ověření práva. A věřte že církev má seznam jen z toho důvodu že vždycky byli pečliví už od te doby co psali kroniky. Je mi srdečně jedno jestli to církev dostane nebo ne ale vzhledem k tomu kdo téhle zemi vládne( a vždy vláda odpovídá lidem kterým vládne což se dá i vysledovat podle inteligence místních přízpěvků) tak radějí ať mají majetek lidé vzdělaní kteří ho budou obhospodařovat, podle litery zákona: „jako dobrý hospodář“ než aby ho měli ti dyletanti kteří ho prodají pod cenou aby se měli chvíli dobře a pak zvednou DPH a daně z nemovitostí a příjmu protože si prodali aktiva zahraničním společnostem. Křičte ať se neprodávají zámky zpátky šlechticům, nebo nemocnice které vás léčí boháčům kteří chcou jen víc prasat mít večer na stole než začnete křičet nad ostatními věcmi.

    • Pane Schreibere diletanti a ne dyletanti. Já vám víru neberu, klidně si věřte čemu chcete, ale za svoje. A s tím, že církev, byla nositelkou vzdělání, to zase nebude tak horké. Ba řekl bych, že opak je pravdou.

    • O tom , kdo je analfabet a diletant jste podrobně napsal ve svém příspěvku. Nic víc není třeba dodávat….Sna d jen to, že s restitucemi pro katolickou církev nesouhlasím !

     • S církevním restitucemi zásadně a z principu nesouhlasím!!!

    • Pane Schreiber nezlobte se, ale z Vaseho prispevku je jasne videt jak muze prehnana vira v neco ,,vyssiho“ zaslepovat mysl. Cirkvi nikdo neupira jeji podil na vzdelanosti ci kulturnosti naroda ceskeho,ale take cirkev nemuze poprit ty nepravem zabrane majetky, ktere jim v minulych dobach dala spousta lidi nedobrovolne.Vy to nazyvate, ze cirkev shromazdovala majetek, hm i tak se to da nazvat. At se Vam to libi nebo ne soucasne nabozenstvi je byznys jako jakekoliv jine podnikani, kde o penize jde predevsim….A napr. ty kauzy z Vatikanu-papezuv dvorni komornik vynasejici tajne cirkevni dokumenty, nerozhodnost a lhostejnost pri reseni sexualnich afer nekterych jedincu nebo prani spinavych penez pres Vatikanske banky Cosa Nostrou nebo zde viz clanek… http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/vatikan-jako-pracka-spinavych-penez-neplni-zadane-normy_240511.html Take Vam pane Schreiber zavidim Vasi naivni duveru v ceske politiky, kteri tento zakon hodlaji protlacit.Takrka online mame moznost sledovat nejvetsi loupez na obcanech 135 miliard pro zdejsi cirkve a jen Buh vi kdo vsechno bude na tento penezovod prisaty.To bude neprehledny tunel jako prase!! Na zaver….nejsem tupym volicem populistickych socialistu, jsem pouze obcan se selskym rozumem a se ztratou viry ve zdejsi poctivou, ferovou politiku.

    • Vážený pane , odkdy byli nositeli vzdělanosti vrazi a odpůrci vědy? Nebo kdo podle vás upaloval a věznil a mučil takové velikány jako byli Giordano Bruno a podobní? Vyvraždné civilizace jižní a střední Ameriky se už nemohou bránit, stejně jako vyibitá území při dobývání „božího hrobu“ . Podle vás asi země ještě pořád není kulatá a Darwin byl asi taky jen váš „dyletant“. Víra je krásná, když není postavena na zločinech. Až bude církev jednat v zájmu víry a ne pro moc a majetek, bude na světě dobře.

     • Bohužel opakujete historické omyly.
      Galileo nebyl mučen. Giordano Bruno byl sám vrah a špion a k tomu i heretik.
      Za vyvraždění Indiánů nestála víra, ale nekřesťanská chamtivost.
      Křížové výpravy byly obrannou válkou a reakcí na muslimskou agresi.
      Církev se (spolu se všemi vzdělanci středověku) držela Ptolemaiovského systému, proto mysleli, že je Země kulatá a středem vesmíru.
      Evoluce sama o sobě není problémem.
      Církvi v restitučních jednáních jde o spravedlnost a ne o moc či peníze.

    • Křesťanství je krásna idea (tak jako každá jiná,kapitalismus,socialismu,atd..),škoda jen,že poslední a taky jediný skutečný křesťan zemřel ! A to více , než před dvěma tisíci lety.

    • Vážený pane, dříve, než se budete písemně vyjadřovat, vraťte se do základní školy. Vaše gramatické chyby jsou úděsné !

    • pane Schreibere, staletí katolická církev držela lid od vědění, které se jí nehodilo do krámu a zabíjela ty, kteří se jí protivili a Vy se tomu opovažujete říkat „šíření vzdělanosti“!? Nebuďte směšnej!

    • Co dodat k vašemu příspěvku? Snad jen to, že svého času Kristus vyhnal kupčíky z chrámu. A že se kupčit bude, na to vemte jed!

    • Vážený pane, měl byste se v první řadě věnovat svému vzdělání, které vám zabraňuje, abyste psal bez gramatických chyb. Pokud jste absolventem nějaké církevní školy, jako nositelky vzdělanosti, pak vás toho moc nenaučila. Nejsem proti vracení majetku, který skutečně byl ve vlastnictví církve, ale to by to muselo být nejprve prokazatelné, zanesené v příslušných knihách, aby bylo možné posoudit, zda nároky nejsou přehnané a mnohdy i neoprávněné. V současné době, kdy jsme všichni zadluženi až po uši a ještě víc, je podle mne nestydaté požadovat majetek, ber kde ber, hlavně finance v řádu miliard, když se de facto berou peníze seniorům, rodinám s dětmi, postiženým, v podstatě těm, kteří by měli být jaksi ochraňováni před ekonomickými pohromami. Podle Kristova učení by měla církev žít skromně, což mi při současných jejích požadavcích tak vůbec nepřipadá. Nesouhlasím tedy s vracením majetku, alespoň ne v rozsahu, v jakém si jej nárokuje.

    • Pane Schreibere, dovolila bych si snad opravit mnohé Vaše hrubky v textu, to bych se ovšem velmi nadřela. Již v první větě Vám chybí písmenko, což ovšem mohu považovat za překlep. Uzpůsobení se píše se Z, nepíšeme uspůsobení. A Vaše tlusté „CHCOU ZPÁTKY“ ….? co to pro boha znamemená ?
     A pak že jiní jsou analfabeti 😀
     Tedy nejen Váše neznalost české mluvnice ale i Vaše názory jsou mimo.
     Mj. díky té církvi tady byl středověk ještě dávno po středověku. Země by nejspíš měla být placatá a vše se točit jen a jen kolem ní. A vidíte- ono Slunce je středem našeho systému a vesmír je velký. Tak se opatrujte, Bůh s Vámi.

     • Ne zazamemená, ale znamená – chybka se vloudila. Svině jedna mrňavá.

     • Je mi z vás na blití… Dělat chytrou a opravovat hrubky… Přitom váš komentář svědčí o tom, že o církvi víte naprosté h…. jako většina přispívajících. Dovolit si napsat, že názory někoho jsou mimo jen proto, že vy s nimi nesouhlasíte. Takže spíš vy byste potřebovala, aby byl Pán Bůh s vámi 😉

    • Usilujme o zrušení všeho aristokratického kněžství a církve jakožto instituce. Nelze nic očekávat od katolicismu.
     Je nutno vynaložit velmi mnoho úsilí na odpolitizování církve, která touží získat co největší hospodářskou i politickou moc. Církve se však nedovedou zříci odpolitizování, stejně jako majetku. Neustále usilují o svou ztracenou moc.T.G.M.

     • S tímto citátem z pohledu našeho prezidenta s velkým P. se plně ztotožńuji.

    • Mate všichni pravdu a právě proto. měl by ten zákon být postaven nejen v zájmu církví,ale církve by měly smluvně garantovat a to přímo v tomto zákoně,jak s tímto majetkem naloží,když dostávají peníze z kapes všech da’nových poplatníků.Neměly by například mít právo majetek prodat.Měly by mít,když vědí,který majetek jim bude vrácen, koncepci, jak s majetkem naloží,jaké školy založí a KDE.PROTO ZŘEJMĚ MĚL STÁT,PRVNÍ REPUBLIKY,KDY PŘEVAŽOVAL POČET VĚŘÍCÍCH ,ČINNOST CÍRKVÍ A NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM pod dohledem JSEM KATOLÍK,VYCHOVANÁ DESATEREM,ALE PŘÍSTUP NAŠICH CÍRKEVNÍCH ZÁSTUPCŮ NEMÁ SE ZÁJMEM O OBČANA NIC SPOLEČNÉHO.Jsem katolík vychovaný desaterem,ale pro svou víru a její naplńování nepotřebuji vysedávat po kostelech a poslouchat bezduhé kázání knězem,Ze svých hříchů se neptřebuji zpovídat knězi,ale Bohu.A takových věřících.kteří nepotřebují služby církve je počítám nejméně 80%.Nejen vláda,ale i zástupci církví by měli myslet na daňové poplatníky a zrevidovat s k u t e č n ý počet aktivních věřících,kteří službu církve využívají.Kostely bývaly celý den otevřené – nyní,celý den zavřeno,otevřeno jen na mši Jak mohou zaměstnaní věřící chodit do kostela??Ve stanovenou dobu??.Zajímavá pracovní doba za peníze všech daňových poplatníků.

     • Ještě dodám.Právě katolické círki vděčí svět za rozklad morálky.,Dík m a t e r i a l i s m u,který byl odezvou na jednání církví.je to co zde máme.Ta tragická chyba vnesla do naší společnosti bezprecedentní amorálnost,zachvivost,bezcitnost bezohlednost.Důsledky potlačování duchovního aspektu lidské společnosti jsou i u mladé generace,viz to neurvalé kašpaření v v basilice v Rusku.A stejný materialistický přístup k majetku mají církevní hodnostáři v naší době,Jinak by ten zákon nebyl takový ,jak byl sepsán.Jak chce církev vrátit této zemi,tomuto světu,Desatero Božích přikázání???Proč to nevysvětlí církev národu,prostým občanům,dańovým poplatníkům?Proto já,katolík naprosto nesouhlasím se Zákonem o církevních restitucích v předloženém znění a žádám o přepracování.

    • Církev není firma jako každá jiná, i když je možné, že má přidělené IČO. Dostává prachy od státu, a to né malé. Navíc každý farář si od svých oveček vybere každou mši tolik peněz, které nezdaní ani nikde nepřiznává. Možná, že posledními vlastníky, kteří majetek, o který se jedná vlastnili, byla církev, avšak mělo by se jít až ke kořenům, komu tento majetek církev sebrala.ˇAť dokáže, že všechno o co žádá získala poctivě.

    • Nikdo Vám neupírá Vaši víru. Jen se mi tak trušičku zdá, že bible a znám ji, tak nějak vypadá, jako historie psaná někým jiným. Církev se krví a mečem prosazovala vždy, když se cítila ohrožena. Co ty na to ty VĚŘÍCÍ ?????????????????

    • Vážený pane klidně si je zločince a pedofili udržujte ja ,ale na ně seru z vysoka a nejraději bych je viděl pod drnem klidně i s Vámi.

   • Nesouhlasím s církevními restitucemi v takové míře,jak je nám předloženo.Církev v dobách od r.1948 takový majetek neměla.A proč s inflací? Církvi chtějí vyplácet s inflací a důchodcům inflaci důchodů odpírají.Není tu páchána křivda na důchodcích??? Kdo bude je restituovat zpětně za to,že jim nebude v plné výši vyplácena inflace k důchodům.
    Církvím se stala křivda?
    To se právě teď děje důchodcům i ostatním lidem,kterým se snižuje životní úroveň.
    Církev byla okradena o majetek?
    Teď právě okrádá vláda důchodce .
    Vláda se ohání spravedlností,ale já tu „SPRAVEDLNOST“ postrádám v konání naší vlády.
    Proto s touto formou restitucí nesouhlasím .
    Tato vláda stratila moji důvěru. Vlasta Flajšingrová

   • Kdyby jste se drželi nás nemuseli by jste teď takové nesmysly řešit. No a co , že okolní postkomunistické státy vracely?! Prostě měli jste se držet nás, stejně tu teď máte místo demokracie – Anarchii……… peněz.

  • Církev římskokatolická je první a největší zločinecká organizace světa, kterou lidstvo připustilo zbudovat. V předchozích příspěvcích je o tom uvedeno dostatečně důvodů a důkazů a netřeba je opakovat. To co odkázala dnešním generacím je nenávist mezi civilizacemi a lidmi, kterou bude hojit ještě mnoho generací a odpor proti objevům ve vědě a sociálnímu pokroku.Boj proti náboženskému tmářství vyžaduje velkou opatrnost, aby se nenadělalo více škody jak užitku.
   S pozdravem Ing. Poledňák

  • Je to opět velký podvod a zlodějina na slušné občany naší země. Stop všem volbám a je třeba zaplnit ulice-politici to nevyřeší. Naučíme představitele církví pokoře a úctě k nám občanům.

  • Více o v petici zmiňované Apoštolské církvi: http://www.apologet.cz/?q=articles/category/20-cirkev-a-politika/id/470-k-otazce-pozadi-cirkevnich-restituci

  • Nesouhlasím s církevním mega tunelem. Jedná se navíc o ohrožení české státnosti návratem za josefínské reformy. Měly by nastoupit tajné služby a zablokovat církvím účty, přes které šly korupční peníze pro ovlivnění veřejnosti a podplácení politiků, aby tento organizovaný zločinný záměr vyšel. Důsledně vyšetřit, zda církevní exponenti nejsou vinni i zločinem zrady na ČR. Referendum v této otázce je BTW nesmysl, to chcete vyhlašovat referenda za miliardu pokaždé, když nějaká skupina organizovaných zlodějů vymyslí nějaký tunel na stát ? Proto máme vládu a zastupitelskou demokracii, soudy a prokuratury, policii, případně armádu.
   Pokud demokratické mechanismy selžou, a tato super zlodějna projde, je to na ozbrojený boj za vlast a každý je oprávněn vzít do ruky útočnou pušku.
   Ing. Karel Volejník

  • Slyšte rytieři boží, připravte se již k boji!

   http://youtu.be/ItA_zASJ8PM

   https://vencl.signaly.cz/1211/re-biskup-jan-vokal-k

  • Nesouhlasím se zlodějinou, kterou zosnovali politici s přídomkem „mafie“,není mi zaktéž jasné, proč se Kardinál Duka a jemu podobní spřažil s politiky proti lidu České republiky.To je ostuda pro celou církev.Co si máme myslet,když jeden z hodnostářů církve paktuje s hospodářskou mafií!
   Duka se podílel na rozdělení národa Českého a pokud vím z takového hříchu se nevymodlí,ale jemu to je jedno.Je to napohled i dle chování církevní zhýralec a elitář, který po sobě zanechá jen „spálenou zem“.

 1. Církev nikdy nic nevlastnila.Vše co káže je boží majetek a církev to nakradla.Nic se ji tedy nemáí vracet!

  • Je to pravda,majetek ukradla při procesích s čarodějnicem,od chalupníků kteří neměli na zaplacení desátků.Museli dřít na kněží a odměnou byl sebraný majeteka uvržení do vězení či poprava.

   • Od chalupníků ? No jo, to taky. Ale brali vše a raději těm bohatším – neb kdo měl větší majetek, častěji létal na koštěti na Čertovy kameny.

  • No možná na vašem tvrzení něco je. Jen doplním , že asi nejvýznamějším církevním příjmem byly dary od umírajících šlechticů kteří neměli zcela čísté svědomí. A na smrtelné posteli se domnívali , že část majetku ,většinou ta nespravedlivě nabytá, pokud ji odevzdají církvi jejich hříchy budou očištěny a dostanou se do nebe. Konečně ,asi žádný z nich nedaroval církvi tolik aby ohrozil své potomstvo. A vemte si, víte že vám zbývá pár hodin života a ublížil jste hodně lidem, proto jste teď bohatý. Se špatným svědomím se špatně umírá, v tu chvíli je vám majetek na nic. Máte jen strach z toho co vás čeká. A tak si kdysi hodně bohatých šlechticů vykupovalo před smrtí čisté svědomí. To jen tak na doplnění

 2. Církevní restituce, nová “ Bílá hora“ v osudu českého státu.
  nezatěžovat generace dětí, vnuků atd. Největší tunel v této 4. /? /ČR.
  Věc by měla být schválená referendem.
  V. Syrová

  • Navíc jsou to i vrahové kteří zabíjeli ve jménu Boha,jeho jménem vedli války při nichž vykradli co se dalo.

  • Referendum není potřeba. Je to zločin, připravený ve zločinném spolčení a za prostředky cizího státu – Vatikánu. Mela by nastoupit policie a tajné služby, vyšetřit všechny okolnosti, zablokovat viníkům účty. Reagovat by měla i diplomacie a vysvětlit tuto kauzu v mezinárodním společenství.
   Nebo chcete pořádat referendum – stojí asi miliardu – pokaždé, když se nějaká mafie rozhodne obrat stát a všechny občany, případně zaútočí na stát a jeho ústavní principy ? Od toho přece máme vládu jako výkonnou složku a zastupitelskou demokracii, Parlament a Senát, jako zákonodárce. Měli by v tomto případě konat podle zákonů, měly by se tím zabývat všechny výkonné složky státu.
   Teprve potom, pokud to selže, jsou na místě další věci, od demonstrací, požadavku referenda, občanské neposlušnosti až po ozbrojený boj.

 3. Papež není Svatý otec a církev není svatá! Všechno zlo nyní vydá své plody a … bude zničeno. Vše, co se staví proti vůli Boží. Tedy i církev.

  • Každý svého štěstí strůjcem. Také : každému co jeho jest.
   Ano. Papež není ani svatý a ani to není otec. Jen se honosí zlatem vyšívaným rouchem, které zaplatili miliony znásilněných a zmanipulovaných po celém světě. Ježíš by se v hrobě obracel !

 4. Zákon je v podstatě zlegitimizovaná lupež české státní pokladny! Pomineme-li nehmotné statky, finanční „odškodné“ (nebo „výživné“ chcete-li) pro církve zásadním způsobem ovlivní rozpočty dalších resortů v dlouhé budoucnosti – např. jako školství a zdravotnictví… Opravdu si něco takového jako ateistická země necháme líbit?!

 5. Nevěřím,že je to oprávněné-je to poslední a definitivní loupež -pod praporem kříže projde-li to ,pak nastane opravdu doba temna-já to nechci!

 6. Nesouhlasím s tím, aby církev požadovala víc, než jí bylo zcizeno.
  Eva Kopřivová

 7. Nehorázná loupež za bílého dne.Ať prokáží církve ,že vlastnily to,co požadují,tak jako všichni restituenti v 90.letech
  Martinák Vladimír

 8. Církev (a především Římsko-katolická církev = RKC) je zkažená – odklonila se o 180 stupňů od učení Krista.K čemu drahé ornáty a kostely jako výlohu blahobytu a nastřádaného majetku?
  Vznikla jen proto aby ovládala masy lidí. Po celých 2000 let si udržovala svou moc šířením strachu mezi nevzdělanými lidmi. Bububu, běda jak se odkloníš od pravé víry , běda ti jak nebudeš poslouchat , bůch tě vidí , boj se hněvu božího atd.Každého kdo byl inovativní a přicházel s novými myšlenkami či mravně káral RKC (Giordano Bruno,Hus a tisíce dalších) kaceřovala , vyhlašovala nad ním interdikty či upalovala. K čemu RKC doposud má inkvizici (dnes se to jmenuje Kongregace pro nauku víry a sídlí v paláci svatého oficia v ŘÍMĚ) ?
  Tomuto úřadu donedávna šéfoval Joseph Ratzinger , dnes papež RKC Benedikt XVI.
  KSČ prováděla něco podobného a po čtyřiceti letech byla zakázána. Proč instituci která toto dělá po 2000 let tady ještě trpíme?
  JSEM PRO ABY BYLA ŘÍMSKO-KATOLICKÁ CÍRKEV ZAKÁZÁNA.
  Jsem přesvědčen že majetek získaný od Českého státu má upevnit její moc.Pozemky rozprodá ,smění či daruje zahraničním zájemcům kteří již teď se dichtivě nemohou dočkat až ta doba nastane. Tím dojde k prolomení Benešových dekretů.
  Je paradoxní že ŘKC zastoupenou papežem, která vyhlásila v 15.stol. pět křížových výprav (počítám li i tu proti Jiřímu z Poděbrad ) na naše území a my ji po 500 letech za to obdarujeme neskutečným majetkem.
  Že by církev chtěla kompenzace za tyto výpravy ? A nebo msta za 40 let komunismu ? A nebo obé je možné???

  • Děkuji za tento článek, cítím to taky tak ! Škoda to nezveřejnit.Ještě jednou děkuji.

  • Pardon, ale KSČ zakázaná nebyla. Jen název se změnil. Dnes si její členové založili KSČM !!!!!!!!!!!!

  • RKC je zločinecká organizace, bažící po moci a bohatství. Další věc je, že od doby Husa je výrazně protičeská, jednak přímo proti českému národu, pak i proti jakémukoliv českému státu, který tu byl. Celých následujících 600 let straní němcům a není tomu jinak ani teď. Spojuje se s pohrobky nacismu a velkoněmectví a snaží se obnovit svůj dominantní vliv, který na pár set let získala pobělohorskou loupeží. Obdobně (až na ten národnostní útlak) se chová všude, takže většina demokracií ji ve vlastním zájmu musí radikálně omezit – třeba Francie, kde RKC vyvlastnili v roce 1905 dokonce i kostely – tam nemají skutečně vůbec nic, všechno je francouzského státu a ten to církvi na dobu určitou opakovaně bezúplatně pronajímá. TGM zákon o církvích a pozemkové vyvlastnění církve koncipoval podle francouzského vzoru.

 9. Církve a především Řimsko – katolická jsou zločinecké organizace. Nesouhlasím s „návratem“ majetku, který si za staletí nakradla.

 10. Boj o církevní restituce mne stále víc přesvědčuje o tom, že hlavním důvodem existence církve je získat a udržet moc. To, že jsou lidé manipulovatelní je základní, výchozí fakt, historie i současnost to bohatě potvrzují. Různé instituce získávají moc různými způsoby – ten církevní je podle mně jedním z nejméně čestných. Manipulovat s lidmi prostřednictvím jejich víry v (nemohu říci „Boha“, protože koncept božství je církevní propagandou tolik znetvořen) spravedlivý a dobrý řád světa je zločinné (zprofanovaně – ďábelské). K čemu potřebují víra, láska, dobro a spravedlnost majetek? Církev svou snahou o restituce naznačuje, co je zač. Není to moc o víře, ta je tady jen funkčním nástrojem, církev dělá politiku, a to od první chvíle, kdy prvního zločince napadlo prohlásit se za reprezentanta svatosti, božího mluvčího, obléknout si zdobný hábit, postavit se do zdobného svatostánku a interpretovat ostatním víru za účelem obohatit se a získat tolik potřebnou moc k řízení chodu věcí. Církevní dobrodinní však bezpochyby existuje, popírat jej by byl stejný zločin jako prohlásit se za božího diplomata. Dobrodinním je, bylo a bude, a já, asi antiklerikál, na něm participuji a smekám před jeho mnohými vykonavateli. Snaha církve o majetek však službu lidem deklasuje na pouhý obal hlavního smyslu církevní existence. S rostoucí kulturou si populace tuto pravdu stále jasněji uvědomuje, je méně manipulovatelnou a popularita církve v ní klesá. Církev to cítí a na další pastvu oveček potřebuje prostředky. Úspěchu dokonalého ovládnutí ohromných skupin lidí však již těžko dosáhne, na to jsou dnešní lidé příliš disponováni k tvorbě vlastního, nezávislého a kritického názoru. Manipulace slaví úspěch jen tam, kde jí nestojí v cestě vzdělání a kultura. Ty rostou současně s tím, jak se společnost vyvíjí, i proto se církev přiklání k “tradičním hodnotám”. Nové životní styly neumí uchopit a ovládnout. A navíc, vítr z plachet církvi dávno vzali jiní čímani, ekonomičtí a mediální manipulanti globálních rozměrů, kteří vlastní modernější, funkčnější nástroje na to, aby si z milionů lidí udělali pravidelně platící a otupělé otroky. Známí Češi podepisují petici za církevní restituce. Proč jen selektivně, vážená (a to nemyslím pejorativně) elito? Restituce tady přece náleži kdekomu. Historie neubližovala jen reprezentantům církve (já mám nepříjemný dojem, že byli perzekvováni zas jen ti boží sluhové, kteří spíš než po moci opravdu toužili pomáhat těm, kdo to potřebují). Jsou tady mnohem méně okázalé sociální kategorie, kterým bylo a je křivděno, přestože (narozdíl od církve) nikomu nekřivdily. Objevte pro svou petici nějakou, která mlčí a po moci ani majetku netouží. Přiblížíte se tím k… však víte komu.

 11. Nehodlám podporovat zlodějinu, kterou představuje navrhovaný zákon o vyrovnání s církvemi !

 12. Nesouhlasím s tzv.církevními restitucemi.Je nehorázná drzost požadovat po státu majetek,který církev = mafie nakradla.

 13. Tato vláda, plná obyčejných zlodějů, patřičně též nevzdělaných, která tento národ ,tuto zemi neustále okrádá, a ikdyž už skoro není ani z čeho, má ještě tu nehoráznou drzost zkoušet dál kolik ještě vydržíme……Proč nikdo z nás, kromě pár jedinců, proti tomu nic nedělá?Je nám to jedno?Jsme takoví sobci, že nám nezáleží na osudu našich dětí?Lidi!!!!Proboha probuďte se!!!!Vždyť tohle je normální vládní tunel!!!Jsem zásadně proti této další prasárně naší ubohé prolhané vlády .Nic nevracet!!!Není totiž co!!!! A pojďme do ulic jako před dvaceti lety….!!!!Na co vlastně čekáme?????

  • Souhlasím s Vámi,jenže lidé se bojí do těch ulic vejít . Vůbec si neuvědomují , že už opravdu nic jiného nezbývá,jelikož tahle vláda se lidem směje přímo do očí.Církev byla,je a bude vždy nástrojem sváru. Jen by mně zajímalo,kdo lidem vrátí ty příspěvky na stavbu kostelů,které musely dát. Znám paní,které je 84 let a ta si vzpomíná, že museli dát buď peníze nebo zlato. Ona konkrétně darovala zlatý prsten. Jak si tedy církev může nárokovat to,co dali lidé?

 14. Jsem proti navrácení majetku církvím,protože nevěřím,že ho získali poctivě.Většina z nich se neřídí ani desaterem.Asi jim hodně vadí ,že už moc lidí nemůžou zastrašovat peklem.Kdyby peklo skutečně bylo,tak v první řadě by tam museli jít oni zato jak se chovají a jaký život vedou navzdory tomu co káží

 15. Církev by měla dostat pouze majetek, který získala poctivou prací, nikoliv vydíráním, odpustky a nekalými praktikami, které již před obdobím mistra Jana Husa na lidech konala.Církev byla vždy brzdou zdravotnictví, školství a vědy. Měla by být chudá a ne se rozmachovat majetkem, navíc tím který ji nikdy nepatřil.

 16. Jsem proti církevním restitucím tak, jak jsou předkládány bez odborných diskusí napříč politickým spektrem a jejich dopadů v době krize a státního dluhu na občany ČR. Očekával bych vyhlášení národního referenda. Což se nestalo. A proto je jednoznačně odmítám !!! Tím dojde k prolomení Benešových dekretů z kterých si ČR při ratifikaci Lisabonské smlouvy vyjednala vyjímku, což je podraz pravicové vlády Petra Nečase vůči českému národu !!!

 17. Jsem věřící, jsem pro objektivitu. Ukažme zájem, vytrvejme!
  M.Kučerová

 18. Heslo: co bylo ukradeno se musí vrátit je sice spravedlivé, ale musí být jasně řečeno, kterého majetku se to týká a v jakém období o něj církev přišla. Benešovy dekrety přeci nelze prolomit! Myslím si, že kdo se jen trochu zajímal o historii, tak mu musí být zcela jasné, že rekatolizace probíhající po Bílé Hoře se může lehce vrátit, pokud se ŘKC vrátí všechen požadovaný majetek a s ním i moc a vliv.

  • Benešovy dekrety byly prolomeny již samotným „Zákonem o půdě“ č.229/91 Sb. Vydával se přece majetek němcům, kterým bylo navrácené občanství.

 19. Jsem zásadně proti církevním restitucím , stačí si přečíst tzv. bílou knihu ,kde se rozepisují co vše by chtěli zpátky a nad tím zůstává rozum stát.S odkazy na Josefa II , to je myslím už hodně přemrštěné.

 20. Nejde tu přece o majetek, jde tu přece o mnohem více!!.Budeme-li souhlasit s navrácením majetku, který církev získala kolaborací, vlastizradou či svými činy proti lidskosti, dáme ji tak za pravdu,dáme ji svůj souhlas a podpoříme činy od kterých se dodnes nedistancovala…
  Přátelé, pravda nepatří žádné církvy, nikdo nemá právo za peníze odpoštět činy druhých, nikdo nemá právo soudit druhé a za jejich odlišný názor – jistě tu byli a jsou jedinci z církevních řad, kterých je třeba si vážit, ale církev to pro mne být nikdy nemůže – NEVRACEJME JIM CO JIM NEPATŘÍ

 21. Osobně bych neměl s církevními restitucemi problém,pokud by se jednalo o majetek prokazatelně ve vlastnictví církve a prokazatelně zabavený po 25. únoru 1948.Čertovo kopýtko je v tom,že ani stát,ani katolíci nejsou schopni zaručit,že se nepůjde až do let 1918-20,nebo ještě dál.Státní úředníci jsou zkorumpovaní a katolíkům nevěřím ani „dobrý den“.Už zase vystrkují růžky,jak je vidět ze snah o obnovení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí na posměch popraveným českým pánům.Ale dobrá,bavme se o nápravách křivd i ve vzdálenější minulosti.V tom případě se ptám,jak chce svatá církev římská napravit křivdy spáchané na nekatolících a veškerém obyvatelstvu po Bílé hoře?Vrátí majetek uloupený protestantům?Komu bude patřit Týnský chrám,před rokem 1620 největší protestantský chrám v Českém království?Jak a komu odškodní zmařené životy,úpadek vzdělanosti a morální rozklad?Ať se trapně nevymlouvají,že oni nic,že to stání moc.V tehdejší době stát a církev jedno byli.Ale nechme katolíky na pokoji,ti byli vždycky stejní a nikdy se nezmění.Velkým zklamáním je postoj nekatolických církví,které oslněny slibem dvacetiprocentního drobku z katolického stolu jsou ochotny se na této lumpárně podílet jako stafáž.Asi už zapomněli,že kacířům se může slíbit cokoliv a nic se nemusí splnit.Prostě i někteří evangelíci mající v erbu chudobu a skromnost byli zasaženi bacilem mamonu(nebo korupce?).Ale snad se jedná jen o jednotlivce.Mezi těmi vynikl v poslední době synodní senior(doufám,že funkci uvádím správně,pokud ne,omlouvám se) Jednoty bratrské,církve mně osobně nejbližší.Pan Joel Ruml vystupoval jako katolický trojský kůň a kdo jej nezná,nepoznal,zda se jedná o katolického nebo nekatolického biskupa.No,pane biskupe,z vás by měl Petr Chelčický radost !

 22. Nesouhlasím s tzv.restitucemi církvi, vláda nás prodává Vatikánu, je to vlastizrada a ta musí být potrestána. V Polsku byl kolem církev. restitucích skandál, také čachrovali s majetkem, tak jako naše vláda podhodnotila cenu polí a lesů a církev to obratem ruky prodala za mnohonásobně vyšší cenu. V Bulharsku dostala církev pozemky, které hned prodala do Vatikánu. Toto jsou informace z Čro. Katolická církev je mnohem horší než byli komunisti!

  • Na základě zločinného spiknutí, organizovaného katolickým klérem, vyvlastnit katolickou církev v ČR zcela, stejně jako to udělali ve Francii v roce 1905. Vyšetřit, kdo se podílí na přípravě tunelu na český stát a popohnat před soud. Zablokovat tajná vatikánská konta, přes které je prováděna diverzní činnost – podplácení politických stran a agenturní činnost v ČR.

 23. Pral bych si , aby majetek , ktery byl zabaven cirkvi byl vracen . Vzdyt vynosy z lesu , poli , atd. slouzili k zabezpeceni nemocnic , ustavu pro postizene deti jako napr. Vincentinum , pro uciliste pro chude studenty , pro CHaritu , ktera obleka a poskytuje pristresi bezdomovcum , pro matky ktere jsou sami s detmi , pro Hospice kde lide dustojne umiraji , ale take treba na opravu kostela a jinych pamatek ve vasem meste . Nebudme zli , vzdyt cirkev by dostala jen polovinu sveho majetku . Starych lidi bude cim dal vic a kdo se o ne bude s laskou starat . Zdravim vas….

  • Církev by se měla přestat zajímat o majetek, jenže je to instituce, težko budeme po instituci chtít, aby se přestala zajímat o peníze. Škoda jen, že překrucují Bibli jak se jim zlíbí a cpou to lidem do hlavy. Přeju všem hodnostářům, aby otevřeli své srdce pravdě a lásce a zamysleli se nad tím, co skutečně dělají se svým životem.
   A na váš komentář ke starým lidem, dobře vychované děti se postarají o své rodiče lépe než jakákoli církev, a se skutečnou láskou. Bohužel si to málokdo uvědomí v honbě za těmi „penězi“ a dá staré do péče cizím, kteří se také ženou za penězi.
   Přeju pěkný den

  • nesouhlasím s vydáním majetku církvím.Můj děda jako sirotek byl v takovém katolickém zařízení vychováván. Musel dřít jako kůň za bídnou stravu a nocleh a místo lásky jen rány bičem. A kde byla láska a víra papeže za II. světové války, kdy dobře věděl co se děje v koncentračních táborech.

  • Co se tak stavit v Chebu a zjistit jak vypada jeden VRACENY kostel cirkvi RUJINA!!!pouzivala ho armada ke koncertum a kulturnim akcim BYL UDRZOVAN A DNES…KE ZBOURANI….neni co dodat PS.a co cirkve registrovane po 89r.?a take se nejak zapomina na prohlaseni…po 89r.STOJIME POUZE O UZNANI…NE O MAJETEK..ze? ??? a bylo by toho jeste vice MNOHE REKLI JINIprede mnou.Tak se pokuste myslit…Petr N.sen

 24. Je trapné stane-li se z církví dravec snažící se přiživit na nehorázném okrádání občanů , kteří se zde narodili a jimž tato zemně patří. Ježíš neměl kde hlavu složit a lidem pomáhal což tito pseudo-učedníci v ůmyslu jistě nemají.

 25. Jake pak cirkevní restituce at jim to zaplatí věříci .Nechci s nima nic mít společnýho.Zažil jsem jak funguji věříci ve státní zprávě je to hnus.Představte si když budou mít majetek a peníze budou mít take moc a to pak bude novodoba inkvizice kterou už jsem poznal.

 26. Pingback: Vracení majetku církvím dělá z jiných restituentů voly, míní Ledecký | Stop církevním restitucím

 27. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wLtUcl4i-qY#! a ještě něco http://www.youtube.com/watch?v=-K9TZg7lC2w&feature=related

 28. Římsko-katolicka církev se sílou mocí, jako ostatně vždy ve své historii, hlásí do toho nejpravicovějšího oddílu celé naší pravice, dusící národ. Proto ji také současná vládní koalice podporuje.Už z tohoto jediného důvodu – samozřejmě vedle dalších – je třeba jejímu posilování a nespravedlivému obohacování zabránit.

  • TOP09 (maskovaná KDU-ČSL) a ODS nemají s pravicí nic společného. Jsou to dvě mafiánská uskupení, bez politického obsahu a jejich jediným cílem jsou moc a peníze – v tom nachází s římsko-katolickou církví společnou řeč, protože to je také mafie se zájmem o to samé.
   Ne že by další parlamentní strany byly o moc lepší.
   Každopádně, pokud by mega zločin „církevních restitucí“ prošel, peníze budou částečně proudit zpět do mafiánských band, ve které se proměnily politické strany.

 29. Nesouhlasím s církevními restitucemi, byť jsem křtěný, vychován jako věřící a střízlilvě věřící jsem i nadále. Církev většinu majetku získala válkami, okrádáním a vydíráním hlavně chudých lidí. Římsko-katolický církev se vždy přiklání k tomu, kdo je u moci, jen aby z toho měla co největší prospěch. Náboženství je nejstarší politika na světě. Církev hlásá sice desatero a mnoho dalších dobrých a užitečných věcí, ale sama se tím neřídí. Jde ji hlavně o moc a majetek. Samozřejmě, jsou i výjimky v podobě různých hospiců ap. Jenže to jsou pořád jen výjimky. Tam je třeba ocenit obětavost řádových sester, které většinou jsou natolik oddáni té víře, že pro nemocné a nemohoucí lidi dokáží udělat první a poslední. Ale různí kněží, církevní pohlaváři a černoprdelníci jen holdují blahobytu a zastrašují lidi peklem a nepřízní Boha. Za to, co vykonávají, za jejich pohodlný život, jim stát platí takové platy, že nezaměstnaní by za tyto částky byli schopni žít jak v ráji. A to většina farářů dostává tučné naturálie od těch nemyslících věřících, kteří jim všechno věří. Nemám nic proti věřícím, kteří berou víru střízllivě a snaží se žít skromně i bez toho, aby chodili do kostela a líbali církevním pohlavárům ruce.
  Znovu říkám – NE církevním restitucím, nemá to pevná pravidla, stát na tom je finančně a hospodáčsky zle a nemáme na rozdávání. Církvím se vrátí majetek a obyčejným lidem, kteří již mají tak dost hluboko do kapsy, bude Kalousek ještě více utahovat opasek, aby ty peníze pro církve někde sehnal! Tak takhle ne, naše neslavná vládo, defenestraci na vás!

 30. Nejedná se o restituce, ale o loupež. Proto s tímto krokem nejhorší vlády, která nám nyní vládne, naprosto nesouhlasím. Vážím si lidí jako je paní Lenka Procházková, která proti tomuto zlu dlouhodobě bojuje a Janek Ledecký mě příjemně překvapil, že se též veřejně zapojil do boje proti této nehoráznosti.

  • Když chybí argumenty, oháníte se urážkami do bolševiků. Je to trapné a ubohé. Plně souhlasím s 99,9% komentářů zde.

  • Pane Miloto,
   vy se chováte jako naše slavná vláda. Když vám dojdou argumenty umíte jenom urážet a nadávat do bolševiků. Já cirkevní restituce jako takové nezpochybňuji, ale pouze nesouhlásím s chystaným návrhem zákona. Náprava křivd je nutná. Kdyby vláda vyslišela rady a obavi odborníků bylo by lépe, ale takhle se jen připravují velmi netransparetně velké pěněžní toky ze státního rozpočtu a to v době kdy se ekonomice nedaří, která je dokonce ještě bržděna zvyšováním daní. Kdyby vláda vedla s odborníky a občany o církevních restitucích diskuzi, tak věřím, že naprostá většina občanů bude s restitucemi souhlasit. Protože v politice je nutná výborna komunikace, která současné vládě chybí. Protože když dobře odkomunikujete sebemenší blbost, tak vám to všichni uvěří. A na závěř pane Miloto, nenadávejte mě do polševiků jen proto že s restitucemi nesouhlasím. Já bolševik nejsu.

 31. Je to, samozřejmě, neuvěřitelná lumpárna, ale internetové diskuse to nezvrátí!

 32. Je třeba se ptát, jak přišla ŘKC k takovému majetku? A tak se zjistí, že není třeba nic vracet.

 33. Přidal jsem odkaz na *VÝZVU* Lenky Procházkové a Janka Ledeckého k téměř 5 roků starému podnětu www.podnety.cz/prubeh-podnetu-20071119141816. I tento podnět může každý občan „podat*, např. Poslanecké sněsmovně, pod vlastním jménem.

 34. OPRAVA PŘEDCHOZÍHO KOMENTÁŘE – omlouvám se.

  Přidal jsem odkaz na *VÝZVU* Lenky Procházkové a Janka Ledeckého k téměř 5 roků starému podnětu http://www.podnety.cz/podnet-cislo-20071119141816. I tento podnět může každý občan „podat*, např. Poslanecké sněsmovně, pod vlastním jménem

 35. Nesouhlasím, aby se církvím vracely majetky v takovém velkém rozsahu, většina občanů ČR jsou nevěřící a tedy církvíím již dávno nepřísluší žádné výsady jako měly kdysi. Za to jak se chovají si stejně nic nezaslouží. Především ŘKC, jejíž kněží, žijící v celibátu, jsou divní. A to jsem napsala moc slušně.

 36. Církevní restituce?

  Respektovat náboženství je něco jiného, než se jím nechat ovládat, zotročovat a oblbovat. Aneb organizovaná náboženství můžou být pro někoho, kdo se není schopen vyrovnat s představou smrti, dobrým sluhou, ale pro nás, kteří tyto berle nepotřebují, se náboženské organizace stávají zlým, nebezpečným a zotročujícím pánem.
  Já jsem, jako komunistickou vládou vyštvaný chartista, odjížděl z bývalé totalitní republiky sice nevěřící, ale s velkou úctou k náboženství. Tenkrát bych určitě podporoval vznik dobře finančně zajištěných náboženských organizací. Dnes po mé dvacetipětileté zkušenosti s mocí reálných náboženských organizací ve Spojených státech už nikoliv.

  Americká zkušenost s náboženstvím jako součástí mocenské praxe ze mě za krátkou dobu udělala naprostého ateistu nesnášejícího organizovaná náboženství.
  Někdy jsem měl dojem, že se vracím do zakonzervovaného středověku, čímž myslím funkci náboženských organizací té doby.
  Někdy až nesnesitelně primitivní výklad náboženských doktrín, slepá víra v každé slovo napsané v náboženských knihách, jako jsou bible, korán, talmud, bhagavad gita, tóra a další mě úplně vyděsila.
  To nebylo hlubokomyslné filozofování nad biblickými výroky, na které jsem byl zvyklý z přednášek v českém undergroundu, to byl pyramidální idiotismus beroucí například bibli jako vědeckou knihu pojednávající o vývoji člověčího druhu.
  Jak jsem mohl respektovat takzvaná uskupení věřících, kteří na základě svého masového počtu v jimi definované demokracii chtěli, aby se dětem na školách ve vědeckých předmětech vyučovala “kreativistická” teorie o stvoření člověka?
  Jak jsem mohl mít i nadále úctu před lidmi, kteří vykřikovali po kostelech, že jejich cílem je, aby Ježíše přijal každý na celém světě, zatímco jíní náboženští šílenci ze synagog tvrdili, že jsou bohem vyvolení a další v nově postavených mešitách za rohem kázali o naprosté superioritě jejich boha a o věčném zavržení ostatních, kteří v něj neuvěří.
  Chtělo se mi nad všemi těmi náboženskými organizacemi zvracet, protože jsem si uvědomil, že jsou největším nepřítelem mírového soužití dnešního, ať chceme či nechceme, globalizovaného světa.
  Všechny pod zástěrkou jen jejich bohem, a nikoliv jakýmkoliv konkurenčním bohem, poslané lásky způsobují po světě strašlivé konflikty, ve kterých umírají nekonečná množství lidí.
  Proto nechápu, proč má sekulární společnost materiálně podporovat jakékoliv náboženské instituce.
  Jakési pseudomravní ospravedlnění návratu toho, co bylo údajně těmto organizacím ukradeno, mi připadá úplně scestné a nebezpečné.
  Jestli někdo kradl a krade, tak to jsou parazitující náboženské organizace všech dob, kradoucí nám lidem celého světa lidský rozum, možnost na svobodu mysli a naděje na pohodové soužití národů.
  Církevní takzvané restituce v České republice, které by náboženským institucím pomohly k větší moci ve společnosti, jsou pro mě mravně i logicky naprosto nepřijatelné.

 37. Nesouhlasím z výši ohodnocení majetku. Církve to dříve ukradli lidem, kteří se neměli jak bránit a teď si připadají ukřivděni!

 38. Drancování české země a likvidace národa zvolenými zákonodárci. Stačí 101 hlasů oproti zájmům milionů voličů . Kolik že to lidí v naší (?) zemi již dnes žije pod hranicí chudoby?

 39. Neměl bych nic proti spravedlivému vrácení ukradeného. Ale když se bez jakékoliv a předem zveřejněné a zdůvodněné inventury bude jen vracet, smrdí to zase dalším tunelem! Proto jsem zásadně proti!
  V. Kroupa

 40. Na celé věci mě nejvíc zaráží zuřivá zarputilost těch, kteří zákon prosazují a jejich snaha nepřipustit jakoukoliv diskusi a sebemenší pochynbost .
  Jejich nekonečné omílání prázdných frází a bohorovné přezírání názoru většiny
  jako by hájili své a ne cirkevní zájmy (co takhle doživotní renta pro celou rodinu, ale ne, ti mají dost na tři bezstarostné životy).

 41. Stát má sloužit lidem a podporovat je v jejich svobodném žití (na základě spolupráce), to co se děje u nás i ve světě je pokračování příběhu o moci a ovládání, které zde násilně zakořenila církev. Možná i z tohoto důvodu jsme ateisticky zaměřená společnost, v naší kolektivní paměti se udržuje odpor k násilnému vnucení víry, které převálcovalo Slovanské duchovní zvyky. V této chvíli je stát proti lidem a je třeba se zamyslet jestli má takto formované společenství ještě smysl. Myslím, že většina lidí není moc nadšena z toho kam jsme to dopracovali za posledních 20 let. Ale také věřím, že se i vědomí společnosti rozvinulo a již nejsme slepé ovce, které musí někdo vést k Bohu nebo za ně rozhodovat v klíčových otázkách státu. Je čas aby se systém změnil a dal lidem možnosti ovlivnění důležitých rozhodnutí, které budou muset na svých bedrech nést naše děti. Podporuji odpor proti návrhu zákona o restitucích, podporuji myšlenku zavedení nástroje národního referenda do rozhodování ve věcech státu. Chci aby můj hlas měl nějakou přímou váhu a ne pouze v systému zastupitelského rozhodování. Je nás víc tak proč nás pořád ovládá hrstka mamonářů. Je to teď na nás, cest je mnoho, stačí si vybrat tu správnou !!!!!!!!!!!!

 42. No, mě osobně to připadá jako by se přihlásil současný příbuzný nějakého piráta, že jeho praprapředek okrádal lidi, zabíjel je, bral jejich majetek a pak mu stát vše sebral a ještě nebohého praprapředka zabili a on chce vše zpět. Pokud budu souhlasit s restitucí tak musím souhlasit i s křížovými výpravami, inkvizicí (a ta měla opravdu na získané majetky velký vliv) a jinými zvěrstvy které církev dělala v minulosti a čím si vydobila svoje postavení, které překonalo komunistická zvěrstva ve všech směrech. Nemám nic proti současným věřícím, fandím jim a mají mou úctu, ale toto je už opravdu moc. Sorry přátelé, bylo to ve mě jako v koze 🙂

 43. Ježiš Krristus chodil po zemi bosý, a žil v chudobě. Proč
  klér cirkve RK chce ješte větší přepich než ve kterém žijí?

 44. Vzhledem k tomu, že majetek církve pochází z 99% ze zločinů proti lidskosti, je nutné aby nejenže nedošlo k restitucím, ale navíc by měla tato církev vrátit veškerý majetek, u kterého nemůže zcela prokazatelně dokázat právní nabytí. Kdyby se tohle provedlo celosvětově, tak by tato církev, během týdne zanikla.

 45. Nemám nic proti víře a věřícím ( chudák zneužitý Ježíš nemá s katolickou církví nic spolěného), ale jsem přesvědčen, že katolická církev je největší, nejbrutálnější zločinecká organizace v historii lidstva. Jirka N

 46. Nesouhlasím s církevními restitucemi,je to největší zlodějina na českém státu,je to nová Bílá hora.Katolická církev je největší zločinecká organizace,co ve jmenu boha vedla války a zabíjela.

 47. Jsem proti církevním restitucím.Je to jen další zlodějna.Prosím lidi ,přemýšlejte komu dáte při volbách svůj hlas.

 48. Víra a církev není totéž. To jen podvodník a šmelinář se snaží takový dojem navodit. Církev potřebuje víru, slepou a hloupou – bez ní by neexistovala, ale Víra nepotřebuje církev! Víra nepotřebuje hmotné statky, je to duchovní záležitost mezi člověkem a Bohem. Církev je jen banda šmelinářů, která se nikým nechtěná jako parazit napasovala do „spotřebního řetězce“ mezi Boha a jeho věřící. Církev není most k Bohu. Je to zeď kterou flanďáci za staletí vystavěli mezi Bohem a věřícími. Církev nemá žádnou duchovní hodnotu a není víc než spolek fotbalových bafuňářů. Nezasluhuje si žádné větší výhody než třeba představenstvo svazu zahrádkářů. Pokud si chci zahrát fotbal pro radost, potřebuju míč a kamarády, ne fotbalové funkcionáře. Ty potřebuji, pokud chci na fotbalu vydělávat. Obdobně, hledám-li Boha, potřebuji víru, svědomí, případně podobně věřící, ale ne kardinály, papeže nebo mully! Klér je potřeba jen pro toho, kdo se rozhodne s vírou podnikat! Ježíš by takové hnal důtkama sviňským krokem.

  • Vážený pane Krásný, plně souhlasím s vaším komentářem.
   Nejsem křtena, ale i bez církve věřím v Boha, který je jeden
   pro všechny. Také nesouhlasím s církev.restitucemi v současné
   nepřehledné podobě.

  • Jak vznikla církev? Sám Ježíš ji ustanovil a též papeže určil. „A já ti pravím, že ty jsi Petr (Skála), a na této skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. “ Mt 16,18
   A kdo je církev? Římskokatolické církvi tvoří nejen kardinálové, biskupové, kněží, ale rodiny, mladí lidé, lidé, kteří žíjí svůj každodenní život, které potkáváte normálně na ulici, dělníci, právníci, lékaři, studenti, učitelé, prodavači, listonoši, profesoři, zdravotní sestry,dobrovolníci, kteří nabídnou svůj čas a jedu do nejchudších míst, aby zde stavěli školy, nemocnice, nebo vyučovali děti, lidé pracující v charitě, lidé, kteří zakládají hospicová centra u nás, lidé, kteří připravují programy pro mladé lidi. To je církev. Nejen řkc ale i ostatní církve dělají různé programy pro mladé, staré lidi, různá vzdělávací centra. Věřící tvoří církev ne naopak.

 49. Církvím, které byly zaregistrovány až po roce 1989, přece nemohl být žádný majetek zabaven. Nemůže jim tedy stát vyplácet miliony.
  Další otázkou je, jak vznikl obrovský majetek katolické církve. Podle historických zdrojů byl doslova ukraden lidem, kteří pro své přesvědčení museli opustit naši zem.
  K tak závažným krokům, jako jsou církevní restituce, musí být vypracován seriózní rozbor .

 50. Církevní restituce je obyčejná loupež.
  Proslov Lenky Procházkové 6.7. 2012 na Václavském náměstí
  Publikováno 6.7.2012 V rámci akce “Mistr Jan Hus a současnost”
  Říká se, že církev svatá je věčná. Dvacet let pro ni není žádná doba, zatímco pro nás, smrtelníky, je to zhruba čtvrtina života. Čtvrtinu našeho života katolická církev čekala na vhodnou vládu, která bude připravená uzavřít s církví kšeft.
  Plácli si na to za zavřenými dveřmi a nazvali to zákonem. Potom ten právní zmetek vláda předložila parlamentu ke schválení. Jmenuje se to „vyrovnání státu s církvemi“. Když to přeložíme do srozumitelné češtiny jedná se o dar, kterým se římskokatolická církev stane největším soukromým vlastníkem pozemků v ČR. Krom toho se stát zavazuje, že další čtvrtinu našeho života budeme přispívat na platy duchovních a že po dobu třiceti let budeme splácet částku 59 miliard korun navýšenou o inflaci. Celkem jde o majetek v hodnotě zhruba 160 miliard Kč. Aby se zachovalo dekórum přizvala KC do komplotu dalších 16 malých církví a náboženských společností, protože v houfu se loupež organizuje snadněji. ŘKC se tedy takticky rozhodla, že z majetků a především peněz, které chce od nás všech získat, naláme pár drobků církvím malým. Dělení kořisti je domluvené a ani vláda a její obročníci nevyjdou zkrátka. Proto vláda tento nemravný, nespravedlivý a nebezpečný zákon prosazuje jako svou prioritu. Proto udržuje svůj vratký koaliční člun, do kterého už teče, na hladině zaříkáváním. Proto stále omílá, že zákon připravila ve jménu spravedlnosti a že nejde o dar, ale o návrat majetků, které byly KC ukradeny po únoru 48. To je lež! Pravda je zcela jiná.
  Původ majetků katolické církve vznikl po Bílé hoře, kdy zabrala nemovitosti po zabitých a uprchlých protestantech a dostala obrovské finanční dary od císaře Ferdinanda II, aby zakládala semináře a vychovala kněze, kteří měli české kacíře obracet na víru pravou. Z hlediska církve to byla požehnaná zlatá doba, z hlediska národa doba nejstrašnější. Dnes se ale dovídáme, že to nebylo tak zlé a že přece vznikaly krásné barokní kostely a paláce. Tvrdí se také, že jezuité pozvedli vzdělanost a že páter Koniáš byl vlastně sběratel vzácných zakázaných knih. Mluvit o inkvizičních procesech, o mučení, popravách a zabírání majetků po obětech je dnes pokládáno za demagogii. Jakoby těch sto šedesát let až k reformám Josefa II. nestálo v učebnicích dnešního dějepisu za víc než okrajovou zmínku. Sto šedesát let, to je osm generací lidí, našich předků, o jejichž utrpení je prý neslušné mluvit. Ale čtyřicet let komunismu, kdy poprvé i katolická církev byla v nemilosti, ji vyvyšuje jako obětního beránka a zvýhodňuje nad mnohými dalšími občany, kteří také s režimem nesouhlasili a byli stíhaní, nebo věznění. Těch čtyřicet let útlaku chce ŘKC dnes zúročit způsobem, který je nemorální a pohoršuje historiky, ekonomy i právníky.
  Majetky, o které dnes K Církev usiluje, aby byla odškodněna za křivdy komunismu, však ztratila už v roce 1781 reformou Josefa II.. Některé tehdy ztratila úplně a na zbylých směla pak už jen hospodařit, čili byly to majetky veřejné a nikoliv soukromé, církev s nimi nesměla disponovat bez souhlasu státu. Tak to zůstalo až do roku 1918. Pak se i ty majetky, které církev spravovala, značně ztenčily, když vznikla Československá republika a došlo k pozemkovým reformám, což za chvíli podrobněji vysvětlí Jan Bouček.
  Zakladatel státu – TGM byl člověk hluboce věřící, ale přesně rozlišoval mezi vírou a církví. Věděl, že víra je dar, s kterým se nesmí kupčit. Jako zralý muž přestoupil na protestantismus a psal mnoho kritických úvah o ŘKC a jejích hodnostářích. Více než tři sta krát byl za to soudně obžalován, ale všechny procesy vyhrál. Po založení Československa usiloval o to, aby se stát vymanil z vlivu církve. Jako filozof zmapoval smysl českých dějin. Vyzdvihl odkaz Jana Husa a z husitů nedělal partu lupičů a teroristů, tak jak se o to dnešní učebnice snaží. Obdivoval dílo Jana Amose Komenského, biskupa Jednoty bratrské, protože věděl, že i malý národ může být velký svou mravností, tolerancí a vzdělaností dostupnou každému.
  Nevím, zda dnešní vláda je tak vzdělaná, aby vůbec pochopila dosah zákona, který spáchala a kterým boří principy První republiky a omezuje suverenitu našeho dnešního státu, když chce z ŘKC udělat největšího vlastníka pozemků v republice a tím jí dát do rukou moc, kterou od Josefa II. už nikdy neměla. Zákon, o kterém mluvím, jde proti duchu naší ústavy, protože v demokratickém sekulárním státě, který se nesmí vázat na žádné náboženství, vytváří způsob nátlaku. Bohatá církev sice nebude mít mravní kredit, tak jako ho neměla po Bílé hoře, ale získá zlaté kreditní karty a opět může ohýbat duše a charaktery lidí. Nikoliv už násilím, nikoliv už útrpným právem, ale právem bohatého. Nikdo jí nezabrání ovlivňovat školství a vychovávat si své lidi a formovat je pro své úmysly. V nouzi, v které dnes mnoho našich občanů žije, je přirozené podlehnout nabídce bohatých sponzorů a dát si navléknout obojek. Naší vládě tyto úmysly katolické církve vyhovují, má totiž společný zájem – vychovat občany k poslušnosti a ohebnosti. A proto naše vláda církev svatou tak protežuje, je to pokrytectví oděné do katechismu!
  V té souvislosti jsem napsala otevřený dopis papeži Benediktovi. Ten totiž je podle církevního práva vlastníkem všech římskokatolických majetků na celém světě. A protože je navíc i neomylný, může výnosy z majetků i ty miliardy, které budeme třicet let církvi splácet, použít na cokoliv. Napsala jsem mu, že ale naše národní dějiny a naše hrdost se nedá ukrást tak jako ty pole a lesy. Dopis se mou podepsal historik Mojmír Grygar a režisér Václav Dvořák. Vím ale, že kdyby to bylo technicky možné, četl by papež milióny podpisů Čechů i Moravanů. Ateistů i věřících. Naše tři podpisy jsou jenom zástupné, ten dopis jsme napsali za všechny, kteří se zákonem nesouhlasí. Chtěli jsme, aby Vatikán věděl, že tu loupež odsuzujeme. A že se nepodrobíme vlivu bohaté církve, že kostely zůstanou dál poloprázdné, protože obřadnictví je jen přetvářka. Pravá víra nesídlí v chrámech ale v srdcích! Podali jsme také trestní oznámení na českého premiéra a celou vládu, která zákon pokoutně připravila podle nápovědy církve. Obvinili jsme vládu ze zneužití pravomoci a z trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
  Další trestní oznámení jsou podána na kardinála Dominika Duku, který přípravu zákona dozoroval. V jeho případě jde o pokus krádeže. Státní zastupitelství pro Prahu 1 naše podání zamítlo, a když jsme napsali na Městské státní zastupitelství, aby to přešetřilo, dopadli jsme stejně. Osoby činné v trestním řízení sice vazebně stíhají Davida Ratha pro několik miliónů v krabici a žádají vydání Vlasty Parkanové kvůli 650 miliónům, o které stát zaplatil za letadla víc než měl, ale přípravu na spáchání škody v řádu desítek miliard nechávají státní zástupci stranou a dovolují vládě, aby trestný čin dokonala. Nyní jsme tedy napsali na Vrchní státní zastupitelství v Praze.
  Možná vám to připadá jako boj proti větrným mlýnům. Jenže právě s tím oni počítají. Že se unavíme a že to vzdáme. Ale to se pletou. My na rozdíl od nich jsme se poučili z historie a stále máme na paměti 8. listopad 1620, bitvu na pláni Bílé hory, kdy vojáci byli unavení nočním pochodem a hladoví a nedostatečně zásobení municí a kdy český král v poklidu seděl u oběda na Pražském hradě. Máme na paměti, že ta jedna prohraná bitva, trvající jen dvě hodiny rozhodla o budoucnosti národa na dvě stě let. Proto víme, že dnes opravdu na únavu čas není. A ještě chvíli nebude. Protože pokud zákon bude schválen parlamentem a pokud ho prezident podepíše, musíme my občané vyzvat senát, aby konal svou ústavní povinnost a obvinil prezidenta z velezrady.
  To nejsou silná slova, to je konstatování stavu věcí. Prezident ČR nesmí svým podpisem stvrdit narušení územní celistvosti země ve prospěch státu jiného, tedy Vatikánu. O tom by mohli rozhodnout pouze občané v referendu. Další žaloby, pokud zákon bude schválen, jistě přijdou od fyzických restituentů, kteří zákonem získají nerovnoprávné postavení vůči velkoryse obdarovaným církvím. Také náš Ústavní soud čekají těžké časy, protože zákon o tzv. vyrovnání státu s církvemi prolamuje Benešovy dekrety. Církevní specialisté nám zatím tají seznam majetků, které chtějí získat. Tvrdí, že objem pozemků jen odhadli a že to konkrétně dohledají, až zákon bude schválen. Rozhodnou prý zápisy v pozemkových knihách. Církevní odborníci se dušují, že zápisy v pozemkových knihách jsou seriózní a že se jich lze držet jak Písma svatého. Opravdu? Nemovitosti, o které kolaborující Řád německých rytířů přišel v roce 1945 podle Benešova dekretu jsou v Pozemkových knihách Vyššího Brodu stále psané na Adolfa Hitlera. Komu je tedy nyní naše spravedlivá vláda chce vydat? Kdo je tím ukřivděným levobočkem, který má právo na odškodnění?? Církev svatá.
  Jak asi víte, schvalování tohoto nemravného zákona už je ve třetím čtení. 10. července znovu začíná schůze sněmovny. Občané píšou poslancům dopisy, aby pro zákon nehlasovali, podepisují petice, a dnes jsme se sešli tady. Podle průzkumů je 80 procent obyvatel Čech a Moravy proti tomuto zákonu, který pošlapává vývoj dějin. Jestli přesto bude schválen, znamená to, že vláda a nadpoloviční většina poslanců pohrdají vůlí a rozumem občanů. Znamená to, že nás nezastupují, že nekopou za Českou republiku. Slovo kolaborace je příliš mírné. Tohle co chystají, je zrada! V době, kdy vláda nedokáže zajistit mnoha Čechům a Moravanům důstojný život, v době, kdy toto arogantní asociální panstvo už ožralo naši zem na kost, jí chtějí ještě zlomit páteř. Už zase přepisují dějiny. Pražský primátor pokrytecky klade věnce na Staroměstském náměstí na památku popravených stavovských vůdců, kteří umřeli kvůli svobodě víry a tentýž primátor hodlá pár metrů od někdejšího popraviště znovu vztyčit sloup se sochou PM, sloup, který tam vítězní Habsburkové postavili jako pečeť, že kacíři v Čechách byli rozdrceni. Socha má stát na svém někdejším místě, a kamenný mistr Jan Hus na ni bude strnule hledět.
  Dnes, když si připomínáme výročí jeho statečné smrti, bychom si měli uvědomit, že stojíme na důležité křižovatce. Boj o demokracii nebyl vyhrán, skutečný boj o ni nastává až teď. Demonstrovat je naše právo a vlastně i povinnost. I naše ústava to výslovně občanům přikazuje. Kardinál Duka ji asi nečetl, když nazývá demonstrující občany lůzou. Možná, že pořádně nepochopil ani Bibli. V evangeliích se přece nikde nepíše o tom, že církev má být bohatá. Kam se církev dostala od Ježíšova: Miluj bližního svého, rozdej svůj majetek a následuj mě?
  Poslanec Marek Benda mi v nedávné tv debatě řekl, že chce ŘKC církvi vrátit pozici, kterou měla před Josefem II. Francouzská revoluce je pro něj trapný omyl dějin, stejně tak revoluce v roce 1848 a o Masarykovi nechce slyšet. V téměř celé Evropě došlo k omezení majetků a vlivu církve už dávno a církve tam dnes žijí z daní věřících, stát pouze udržuje historické církevní stavby. Ale ČR, která je pokládána za jednu z neateističtějších zemí, hodlá církvi darovat statisíce ha půdy a zadlužit dvě generace finančními splátkami. Dokonce i Evropská Komise naši vládu varovala před tímto nesmyslným a neodůvodněným krokem. Ale vládu to nezajímá, její členové jezdí do Vatikánu častěji než dřív komunističtí papaláši do Moskvy. Radit se a poslouchat příkazy.
  Česká média dlouho držela pusu a krok, teprve nedávno se trochu probudila. Ale pořád se drží opatrně zpátky. Nejsou nezávislá. My ale máme internet! Využívejme ho, posílejme si informace. Ty podstatné najdete na našich webových stránkách: Hlavně nebuďme skleslí. Pravda nakonec zvítězí, ale dá to fušku. Tak buďme vytrvalí a stateční, přátelé! Nic není ztraceno, pokud to nevzdáme my sami.
  Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Admin.

  • Paní Procházková mi mluví z duše! Kdy začne vítězit zdravý rozum? Dočkají se toho alespoň děti našich dětí?

 51. Neexistuje jediný důvod, proč majetek nakradený v celé dlouhé historii naší země církvi vracet. Souhlasím se všemi, kteří církevní restituce odmítají a připojuji se k nim.

 52. Nesouhlasím s navrženým zákonem s dílny ODS a TOP09 nebotˇ
  porušuje vědomně rovnost v majetkových vyrovnáních s ostatními
  občany u nichž platilo “ Náprava některých křivd“. Dále se provede dle tohoto zákona darování velkého majetku, který církev nevlastnila měla ho pronajatý od
  státu jenom k hospodaření. Toto neoprávněné darování předmětného majetku státu je v navrhovaném zákoně ošetřeno “ majetek, který přináležel k církvi“ .
  Dále tímto zákonem dojde vědomně k prolomení roku 1948 s tím, že šlechta začne uplatňovat nároky na majetek zabavený dle dekretů prezidenta Beneše z roku 1945.
  A o to koalici rovněž jde a proto zákon tak vehemtně prosazuje v tom znění jak jej předložila s možností různého výkladu..

 53. Nejen navrácení majetku církvím je rozporuplné, ale sporná je i samotná existence církví. Jejich „učení“ je založeno na víře v boha, o němž nemají potuchy, a kterého si navíc stvořily k „obrazu svému“, a na vypůjčené postavě Ježíše. Stejný životopis, jaký měl Ježíš, měli před ním egyptský Hórus, indický Kršna, perský Mithra a mnoho dalších. Proto žádný historický důvod pro existenci jakékoliv církve neexistuje. Využívají a zneužívají strach a nevědomost věřících ve svůj prospěch. Zejména katolická církev, kterou je nejvíce slyšet, je zločineckou organizací toužící po moci. Navíc je si vědoma, že ji „zvoní hrana“, proto se všemožně snaží zachránit co se dá pro svůj pohodlný život a upadající moc.

 54. Zemřel mi 23letý syn.. prý nebyly a nejsou peníze na lékaře s atestací, na prostá EKG.. Syn měl i specifické poruchy učení, přesto jej prvních pět let „učil“ učitel bez pedagogického vzdělání.. prý nedostatek peněz ve školství.. Nechci, aby peněz ještě ubývalo a žili a nežili tak stovky dalších dětí.. I proto podepisuji

  • Protoze to ten blbec, co „petici“ zorganizoval, okopiroval, anzto neni schopen to sam napsat cesky.

 55. Církevní restituce jsou největší zlodějna, která se na nás chystá a kterou odnese každý obyčejný občan této země. Nestačí, kolik peněz je ročně čerpáno na církev ze státního rozpočtu? Z peněz, které chybí v sociální sféře, zdravotnictví, školství a jinde?
  Nikdy ve svém životě jsem neměla z chování „těch nahoře“ takový strach jako nyní!

  • Všechny peníze, které čerpají církve ze státního rozpočtu jsou de facto jejich vlastní peníze a ne daně občanů. Ba dokonce církve dotují ze svého zabaveného majetku stát…
   A pokud v nějaké sféře chybí peníze, pak to není vina církví.

 56. Ach jo, je mi 24 a jediné co umí ODS, tak je jen to, že umí neustále a trapně lhát. Před volbami slibovala, že bude snižovat DPH a teď, když je v poslanecké sněmovně, tak jen zvyšuje a nenechá obyčejné lidi na pokoji. A co se týče těch církevních restitucí, tak nevidím sebemenší důvod proč cpát církvím tolik peněz, když přes 90 % lidí v ČR jsou ateisté. 😀 A nějaká s prominutím debilní církev je vůbec nezajímá. A mě taky. Já už dávno mám jasno, volím mimo parlamentní stranu a tou je strana Svobodných občanů, není přece možné pořád podporovat zloděje a podvodníky, tím myslím hlavně naši vládu a především Nečase, Drábka a Kalouska!!! 🙂

 57. Joj, to se tu seslo zavistivych blbu. Pripomina mi to rikanku meho detstvi: Vsichni jdeme sborem, za tim prvnim volem.

  • Bránit zloději v krádeži není závist. A je to trapná iluze, že budete-li většinu označovat za blbce, jste něco extra. Je-li tu kdo mdlého rozumu, papuškující žvásty vládní sebranky, jste to vy. Prozraďte mi prosím – jste opravdu takový imbecil, nebo patříte k těm hyenám, které z téhle loupeže na české společnosti tuší tučný profit?

   • To je pekny „nebo patříte k těm hyenám, které z téhle loupeže na české společnosti tuší tučný profit“ – to jste vymyslel sam vlastni hlavou ?

    • Ba věru. Hlavou. Vy snad myslíte něčím jiným než hlavou? Nu, možná že ano…

     • Ale to je divny, sam vymyslel … Ja jsem to uz nekde cet. Jste si jist, ze nelzete ?

     • Systém zdá se neumožňuje vložit odpověď na správné místo až pod vaší reakci; dovolím si tedy svou odpověď vložit sem. Někdo tak chytrý jako vy se s tím jistě nějak vyrovná.
      Ano, sám vymyslel. A jsem si jistý, že nelžu. Možná jsem blb, to sám posoudit nedokážu, to musí jiní. Ale nelžu. Tím samozřejmě nevylučuji, že někdo jiný někde jinde dospěl ke stejnému názoru. Ostatně není to nijak překvapivé, k podobnému závěru musí dojít každý, kdo jen trochu přemýšlí. A vy byste se možná měl zamyslet nad tím, zda pokud ke stejnému výsledku dojde nezávisle na sobě více lidí, zda právě ta vaše úvaha, kerá je poměrně osamocená a v protikladu k těm vícero jiným nemá nějakou logickou vadu.

  • ,,vazeny“pane J.M.po precteni vasi,,chytre uvahy vzpominam na vyrok sveho fantastickeho dedecka cituji..BAVIT SE Z VOLEM O SOBOTE JDE LI V PATEK NA PORAZKU…a tim je receno vse.Preji vam uspesne preziti patku…

 58. Jménem Hnutí za přímou demokracii připojuji podpis pod tuto petici. Naše hnutí považuje církevní restituce za skándální, nemravné a ohrožující demokracii: http://www.hzpd.cz/7-duvodu-proc-hzpd-povazuje-zakon-o-vyrovnani-s-cirkvemi-za-nespravedlivy/

 59. STOP církevním restitucím. Ať si vládnoucí garnitura platí odpustky ze svého !!!

 60. Jde jim jen o obohacení se a lidí pod hranicí chudoby u nás už teď přibývá!
  Jsem rozhodně proti církevním restitucím! MM

  • http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Cirkev-nemela-vlastnicke-pravo-Nelze-mluvit-o-restitucich-tvrdi-analyza-226114

  • V majetkové restituci bych problém neviděl, pokud by probíhala za podmínek rovnocenných s jinými restituenty. Ovšem o odškodnění křivd se dá mluvit jen u osob (případně pozůstalých – tak tomu bylo u všech občanů). Instituce žádné odškodnění za utrpená příkoří žádat nemohou.

   http://kojot.name/2012/08/08/cirkevni-restituce-nejsou-spravedlivym-odskodnenim-obeti/

 61. Pingback: Obrazová nápověda k podpisu petice | Stop církevním restitucím

 62. Veritas Dei vincit – Pravda Boží vítězí
  Základem všeho jsou dva fakty, pomineme-li Katolickou nejen slovní štvanici českých hrdinů jako Jana Husa, Jeronýma Pražského a Jana Žižky. Za prvé:“ kde zpočátku tzv. Spanilých jízd Husité vojensky operovali (teritorium České koruny), jaká forma boje byla veden(jednoznačně obraný boj)“. Ještě před tím vším si musíme uvědomit to nejhlavnější:“Kolikrát Husité světu vzkázali,že nechtějí válčit, že chtějí jen existovat a to dokonce v rámci Katolického vidění světa. Jen být schváleni, protože jejich nauka se velmi přiblížila původnímu chápání Kristovy víry. Kolik delegací vyslali do světa ? Mnoho, velmi mnoho. Chtěli Mír! Nechtěli bojovat, chtěli žít svobodně jako My dnes! Za druhé:“Pět křížových výprav, které dle slov císaře Zigmunda mělo vyhladit celý Český národ (doslova: Vyhubte ten prokletý národ, a já tu zemi osadím jiným národem jen ať Čechů již nebude!!!) je přesvědčilo, že po dobrém to s demokratickou stranou krvelačných peněz chtivých Katolických fašizoidů nepůjde..a pak to začalo. Není se čemu divit. Katolická víra vtloukala nám do hlav lež o jedné straně mince. Delegace o Míru Husité posílali do světa na základě společného přání bez ohledu na dění v církvi na frakce, postoje, které uvnitř panovali. Vždyť ve Vatikánu byli dokonce i tři papežové, protože se nemohli dohodnout, který je ten pravý. Husité to je mince o dvou a možná nejen o dvou stranách.
  „I dnešní občané České republiky stále nesou ve své historické paměti poselství Mistra Jana Husa, upřímného a statečného reformátora. Kazatele, který za svou oprávněnou kritiku pokleslých mravů a praktik římskokatolické církve neváhal zaplatit životem.Češi a Moravané už kdysi prošli násilnou rekatolizací a nezlomilo je to. Smysl dějin národa nelze přepsat ani popřít, pokaždé se znovu vynoří, ozřejmí a utuží. Hrdost národa se nedá ukrást, tak jako pole a lesy.“ Ta podoba,že by se historie opakovala.Duka za to vše čím se ŘKC provinila na Českém národu má drzost ještě chtít narovnání. Klečet, modlit se, prosit za odpuštění !!! Že se Boha nebojí za to, že si dovolil lid nazvat Lůzou a porušil nejedno Boží přikázání. Promiňte, že je to dlouhé, ale jak vidím ty pijavice co chtějí roztrhat republiku na kusy tak to bolí.

  • Bezvyhrad…SOUHLAS…sami knezi/ne kazdy/svymi ciny dokazuji ze neveri a pekla se neboji! !! A ze dukazu,prikladu by se naslo…

 63. všechno to nakradli křižáci tak nic nevracet mají dost Nečas jim to posvětil před půl rokem navštívil Vatikán

 64. S církevní restitucí zásadně nesouhlasím,a je mi líto že se pod to můžu podepsat jen jednou.

 65. Přeci tady se nejedná o snahu o spravedlnost nebo nápravu křivd. Jako sláma z bot kritizovaný zákon ukazuje, že je to poněkud zoufalá snaha některých stran získat na svou stranu církve resp. některé věřící, aby je volili. Asi vnímají, že jinak nemají do budoucna šanci. Bohužel tímto populismem rezignují na následky, jak už to bývá u politiků zvykem. Na to, že nám všem uberou na svobodě, protože růst moci církve si se svobodou nerozumí. O majetkových transferem nemluvě.

 66. S církevními restitucemi nesouhlasím!!! Od současné vlády je to vlastizrada!!!

 67. Nesouhlasím a znovu opakuji nesouhlasím s navrácením majetku církvím!!! Vždyť jaképak navrácení majetku. Odpustky ať si Pán Nečas a vláda platí církevním hodnostářům ze svého. Církev vláda jedna banda až vše rozkradou přestane být sranda.Proto mějme rozum a nic nevracejme není to jejich!!!! Bič boží na Ně.

 68. No ,po ročním váhání a zkoumání souvislostí obracím názor a v této podobě jak je mi předkládán z mediíí tedy rozhodně ne.

 69. Tyto restituce v této podobě může schválit jen idiot.Také se mi to potvrzuje když poslouchám ty jejich argumenty/kraviny/Celosvětově by se měli zrušit politické strany.Chytrých lidí máme dost a mylím že i Brusel by nějaké našel

 70. Osobně bych nezabředával do středověku kdy církev byla vzorem lidské hlouposti,zla a nenávisti vůči pokroku a vzdělanosti.Důležité je zachovat zdravý selský rozum a uvědomit si že at je pravda kdekoliv,tak v této době kdy je nutné zachránit každou korunu před zneužitím mocichtivých a hamižných lidí,se nemůže a ani nesmí takto s penězi zacházet.Nejsme na tom tak dobře( jako někteří zloději a podnikavci z řad politiků a mafiánů),jako stát nemáme na rozhazování díky těmto mocichtivým sviním.Takže vracet peníze církvi v této době je nemorální a doslova zlo páchané na úkor obyčejných slušných lidí.

 71. S podobou protlačovaného zákona zásadně nesouhlasím. Strany, jejichž poslanci, pro tento zákon zvednou ruku jsou pro mě bohužel navždy nevolitelné. Můj postoj k církvím se jejich postojem k navrhovanému zákonu mění od tolerance k nepřátelství, neboť se v mých očích zařadily mezi zloděje.

 72. N.E.S.O.U.H.L.A.S.Í.M. s církevními restitucemi. Dát peníze katolické církvi je plivnutím do tváře mistru Janu Husovi a všem lidem, kteří v boji s touto zločineckou organizací položili své životy. Připomíná mi to praktiky nacistů, kteří posílali rodinám zavražděných odbojářů faktury za popravy. Kolik to tenkrát v roce 1415 asi stálo? Šest set let úroků by mohlo těch sto giga dát.
  Církevní restituce nás vracejí hluboko před rok 1918. Vznik samostatného československého státu znamenal také výrazné omezení moci církve. „Navrácením“ tohoto majetku se octneme zpět v době pobělohorské. Věřte, že za sto miliard lze napáchat spoustu zla na svobodách občanů tohoto státu. Nechci (a se mnou přes 80% ateistů této země), aby katolická církev měla jakýkoli politický vliv v této zemi. Nezastupuje totiž zájmy občanů, ale Vatikánu.
  Vůbec nechápu účast ODS v tomto podniku. To má Duka nějaké fotografie Nečase in flagranti s nezletilými hošíky?
  Pokud se tu vyskytuje nějaký právník, prosím o radu. Je možné, aby řadoví občané nějakým zákonným způsobem znemožnili schválení tohoto „zákona“ – produktu organizovaného zločinu? Doufám, že ano. V opačném případě nám zbudou už jen ty nezákonné.

  S úctou bývalý volič ODS

 73. No já myslí že i Pavel II.s tím svatořečením mělo se počkat,spolupracoval s arcibiskupským mafiánem + bankéřem kteří byli s italskou mafií kteří prali peníze a Pavel II.jimi financoval polského předáka Walesu i on z hřešil, když se dopustil jako papež.Mám o tom 100%,písemné informace.A přesto vlak nejede.A pokud se jadná o vrácení církevních pohledávek tak bych jim konkrétně církvi nasral,ona sama církev oblbuje lid,ale co se děje vnitřním Vatikánu i s působícím papežem ………………..- jak říkám mám o tom písemné doklady a mohu je kdykoliv předložit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pokud lidé budou mít zájem ať mi napíši na můj e-mail.Tady se ktomu již nebudu vracet.Petr

  • Přátelé!Nedopusťme další rozkrádání!Co zůstane našim dětem?
   Největší zlo?Vatikán! Tím, že jsme přišli na tento svět máme
   boha v sobě.Chrámem božím je naše krásná planeta kterou
   soustavně ničí ti co touží po moci a penězích.Co se musí ještě stát aby jsme se probudili z letargie?Proto se připojuji k těm
   kteří nesouhlasí s navrácením majetku církvím.

 74. Také souhlasím s naprostou většinou zde uvedených názorů na tzv. církevní restituce. Naprosto odmítám a nesouhlasím s tím, co se vláda morálně zcela pokleslých individuí chystá udělat tímto připravovaným zákonem. Na tomto příkladu je jasně vidět, co jsou zač ti, kteří zákon prosazují, jak smýšlejí, a o co jim jde. Osobně považuji návrh zákona za drzý a cynický škleb výsměchu lidem této země, její historii a zneuctění obětí, které má zejména římsko-katolická církev na svědomí. Lidi, tohle volá opravdu „do nebes“, tohle si nemůžeme už nechat líbit!

 75. S vrácením nemovitého majetku církvím SOUHLASÍM. Vím, že většina lidí je proti, ale já jsem PRO. Český stát se o svůj majetek nedokáže starat, mohu vám ukázat mnoho příkladů, jak vypadá bývalý církevní majetek, nyní ve správě ČR a nějaké státní organizace – většinou hrůza.
  Co bylo ukradeno by mělo být vráceno!! To je základní lidská slušnost. Odvolávat se na poměry před Josefem II., před Bílou horou, dokonce před Karlem IV. je nesmysl, tehdy každý metr půdy vlastnila nějaká vrchnost a obyčejní lidé neměli nic. Postupně se vlastnické vztahy stabilizovaly, dokladem jsou mj. pozemkové knihy, kde jsou církve zapsanými vlastníky konkrétních pozemků a staveb. Každý katastrální úřad vám vyjede seznam nemovitého majetku, který církve (ale nejen ty) vlastnily k 25. únoru 1948 a co se s ním pak stalo.
  Nebuďte závistiví, církve získají zpět svůj bolševikem ukradený majetek, budou s ním hospodařit stejně jako vy všichni, co něco máte a z výnosů si budou platit své výdaje, tj. faráře, biskupy atd.

 76. Připojuji se ke všem lidem, kteří nesouhlasí s vracením peněz církvi. Marně si lámu hlavu nad tím, jak dlouho si ještě obyčejní lidé této země nechají „něžně a sametově“ tohle vše líbit. Jestli by nebylo lepší zase vyrazit do ulic a tentokrát nechat klíče doma.

 77. Osobně jsem přesvědčen, že je povinností státu vrátit vše, co mu nepatří, nikoliv však to, co jen bylo spravováno a nemohlo být vydrženo! Každý zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí musí mít – nebo lépe – musí být doložen nabývacím titulem. Církevní úředníci ve spolupráci s ministerstvem kultury by měli předložit Parlamentu ČR tento seznam nemovitostí s vlastnickým právem církve a tečka. Nic by nemohlo být rozporováno! To, co by nemohlo být vydáno – z různých důvodů – mělo by být finančně uhrazeno tak, jako jiné restituce, které nemohly být vráceny. Proč by se mělo následně dohadovat, co církvi patří a co ne? Toto je zásadní! Pokud to tak není, mělo by být projednáváno jako dárky a dárečky s různou legislativou. Církev by nyní měla veřejnost přesvědčit o proklamované pravdě na základě právních dokumentů. Jiné zdůvodňování o činnosti a péči církve nejen o majetky, ale i lid obecný, je nepochybně pravdivé a plně s tím souhlasím, ale nelze jím nahrazovat právní dokumenty. Pokud nemovitosti byly ve vlastnictví panovníka a církev ho užívala dle zvláštních opatření držby, nebyl tento majetek dle církevního práva v držbě Svatého Stolce, který ho tak nemohl zcizovat a volně s ním nakládat. Všichni politici velmi opatrně chodí kolem horké kaše, že majetek jednoho státu je vydávám jinému státu – tedy Český stát státu Vatikán. O tom se proto moc nemluví. Bude-li postupováno dle platného práva, může být majetek s vlastnickým právem vydán neodkladně. To je úřednická práce katastrálních úřadů. Je-li to jinak, pak přijdou žaloby na Ústavní soud… a jiné další průtahy a jen tak na okraj – církev by hodně utrpěla za nepravdomluvnost.

 78. Dobrý den.
  Nesouhlasím s církevními restitucemi !!!
  Musíme znovu do ULIC.

 79. A to já zase pro církevní restituce jsem – co jsme ukradli (tedy naši rodiče či prarodiče), by mělo být vráceno – a pak ať si církve pěkně hospodaří za své…

 80. Též nesouhlasím s církevními restitucemi, a platy církevním hdnostářům by měli platit jejich věřící ovečky svými příspěvky.

 81. Plně podporuji odmítnutí tzv. církevních restitucí. Jako historik vím, jak to vlastně s údajně církevním majetkem vypadá Jaroslav Bouček

 82. Také nesouhlasím, určitě tolik majetku, kolik chtějí od státu, nikdy nevlastnily.
  A výhody jaké mají a co máme my, kteří pracují 7-8 dní v týdnu. co nám stát dá?
  Je to ostuda.

 83. Přátelé,
  naprostá většina z Vás projevuje neznalost zákona o restitucích církevního majetku a vrozeny odpor k církvi, zejmena k církvi římsko katolické. To nikomu z Vás nevytýkám. Máte asi proto své důvody, antipatie, špatné zkušenosti a mnoho dalších důvodů. Já jsem signatářem rovněž jedne podobne petice – Křesťané proti restitucím. Ale…
  Už když jsem v televizi viěl tiátr paní Lenky Procházkové v debatách kolem katedrály. Tak především majetek ř.k. církve v ČR není majetkem Vatikánu. Vatikán nám nic nebude brát, ani si benude dělat narok na katedrálu, její klenoty a nějaké další majetky.
  Pozemkový majetek a s ním spojené stavby, hospodářské nebo reprzentativní a kostely či kláštery nejsou zlodějnou po Bílé hoře. Neznáte-li dějepis, tak o tom nemluvte. Církev získala obrovský (relativně, podle toho s čím ten majetek srovnáváme) majetek už v raném středověku. Určitě neznáte soupis majetku, který pořídil olomoucký biskup Jindřich Zdík asi v r. 1140 (listina z r. 1141). Jsem přesvědčen, že část tohoto majetku musí pocházet již z doby Velké Moravy. Pak se množily dary a odkary v době přemyslovské a lucemburské. Značnou část majetku ztratila církev za husitských válek. Husitská šlechta něco ukradla, ale největší pohromu způsobil císař Zigmund, ktery, aby mohl bojovat na dvou stranách: v Čechách proti husitům a v Uhrách proti Turkům, zastavil množství pozemkového majetku (s vesnicemi a poddanými) šlechtě jako zástavu za půjčky hotových peněz nebo vojenské služby. Později musely, zejména postižené kláštery majetem od šlechty zpět kupovat – ne restituovat!
  Způsob rekatolizace v habsburské monarchii byl protikřesťanský a způsobil nedozírné škody, z nichž některé působí dodnes. Odešlo nebo muselo odejít mnoho vzdělaných nekatolíků, vyšší a střední vrstvy – šlechta a měšťané. Zůstal venkov, který byl bez milosti pokatoličtěn (nerozebírejme nemravnost, že koho země, toho náboženství – takže poddaní ve 2. polovině 16. století změnili svou konfesi mnohokrát). A tak vznikla česká selsko-plebejská mentalita – strach, hrbení se před panstvem a jeho pohunky, nedůvěřivost často i k blízkým lidem, nevzdělanost a celková zbidačenost (tak dopadnem díky ODS bzy taky! a nejen ODS).
  Jsem proti restitucím z řady důvodů.
  Neznám v dějinách posledních 2000 let, že by došlo k restituci církevního majetku. Ani císař Konstantin po r. 312 nevyhlásil žádnou restituci. On si to nemohl ani dovolit, chtěl-li říši sjednotit. Je skutečnostá, že církev bohatě podporoval, stavěk baziliky ap., ale totéž činil i nekřesťanským náboženstvím.
  Poz.: Císař Konstantin nebyl nikdy křesťanem (kde se na to stále chodí). Teprve před smrti (asi dva dny) odložil císařský purpur a jako římský občam přijal v květnu 336 křest.
  Žádná další sistace církevního majetku nebyla restitiována, naposledy po josefínských sistacích. Vracet, byť uzmutý majetek, po 40 letech musí nutně vyvolávat nové křivdy a nespravedlnosti.Zde se měla udělat tlustá čára, ne za komunisty a jejich přisluhovači!!!
  Za posledních 200 let neměla katolická církev takovou společenskou prestiž jako za a po převratu 1989/1990. Ale pouze do doby, než se začalo hovořit o restitucích. Církev ztrácela bod za bodem. Přišel nešťasný spor o katedrálu, arcibiskupské vinné sklepy, nález sbírky slonoviny a mnoho dalších kauz.
  V tyto dny zemřel milánský arcibiskup Martini, 18. srpna v interviu (parafovaném) mimo jiné prohlasil, že katolická církev zaspala 200 let. Naše restituce to potvrzují.
  Ale hlavní důvod vidím v nebezpečí, že tento restituovaný majetek se stane předmět posledního velkého tunelu – poslední krádeže národního majetku. Církev není připravena tento majetek odpovědně a profesionálně spravovat. A za rohem už čekají makléři, realitní kanceláře a možná i nejeden „dobrý“ katolík, který bude správou majetu pověřen. Dokladů o nepoctivosti správců církevního majetku máme jen opět za posledních 200 víc než dost.
  Důvod náboženský. Buďme velkorysí a majetek odmítněme – stejně to není všechno, co bylo odňato.
  Chudá církev vykoná více dobra než církev bohatá!!!

  Jen, prosím, nety tanečky a svíjení se paní spisovatelky!
  Všechny zdraví prof. PhDr. Miloslav Pojsl, Olomouc

  • Vážený pane profesore,

   Váš slušný a veskrze křesťanský pohled, je bohužel z prostředí věřících poměrně výjimečný. Pokud není, nemá se to kdo a jak dozvědět, protože jiné hlasy, než lačné po majetku a velmi nábožensky bigotní se téměř neprojevují nebo jsou umlčovány církevní hierarchií. Nenasytná lačnost, zkorumpovanost, provázanost s diktátory a vrahy, se zločinem a temnými rejdy – to jsou dnešní atributy římsko-katolické církve jako organizace. Spolu s tmářstvím a středověkými postupy. Pokud kdy římsko-katolická církev plnila nějakou civilizační misi, muselo to být před mnoha sty lety. Od té doby je balvanem na krku moderní civilizace. A ostudou každého skutečného křesťana.

   V případě nás čechů se pak přidává vyloženě protinárodní politika římsko-katolické církve, stranící všemu německému, jako by politicky ustrnuli po Bílé hoře – mstí se za vznik ČSR.

   Pokud se jedná o konání paní Procházkové, a její, jak tomu říkáte „tanečky“. Když s církevními restitucemi nesouhlasíte, měl jste, třeba s dalšími věřícími z Vašeho okolí, probít cestu do cenzurovaných a podplacených sdělovacích prostředků sám a bojovat proti restitucím lepším způsobem, tedy bez „tanečků“.
   Hrdiny si nemůžeme vybírat podle toho, jak vypadají nebo jak „tancují“, bohužel.

   Doufám, že Váš příspěvek do této diskuse byl signálem, že jako věřící, s akademickou hodností profesora univerzity, uděláte něco lepšího, než na co se zmůže jakási paní Procházková.

   Ing. Karel Volejník

 84. Jsem proti vracení majetku církvím, když jsou pochybnosti, který skutečně vlastnily a který byl pronajatý. Snažme se vyvarovat chyb, které se po 1989 udělaly – zavírání výrobních podniků, útlum v dosažené výrobě zemědělských a chovatelských produktů a mrzké rozkrádání státních financí. Zbytečně dovážíme výrobky,zboží,které jsme ,,uměli“ a prodávají se převážně čínské produkty, které jsou velmi nekvalitní. Plníme si tak hlavně naše skládky odpadu. jsdobře vyráběli

 85. Je to neuvěřitelné, jací zločinci u nás mohou vykonávat funkce premiéra a ministrů.
  Církve v čele s mamonářem Dukou by se měly stydět. Pokusme se zamezit tomuto největšímu tunelu v českých dějinách. Byl by to začátek konce českého státu.
  Za sebe říkám, že pokud tohle projde, už je možné vše – a já budu signatáře trestat. Zničí totiž budoucnost mým dětem. O sobě už ani nemluvím. Měli bychom založit Ligu pro potrestání vlastizrádných poslanců.

  • Souhlas. Broušení nožů, ostření seker, čištění laufů, leštění nábojů, shánění konopných provazů již myslím všude začalo. Seznam vlastizrádců bude dostupný ve sněmovním tisku 😉

 86. Z PŘÍSPĚVKU PANA JANA SCHREIBERA JE MI MDLO.
  JASNĚ TO VYPOVÍDÁ O JEHO INTELEKTU A SMÝŠLENÍ.ALE JE TO JEHO NÁZOR.
  JÁ ZÁSADNĚ NESOUHLASÍM S NAVRÁCENÍM MAJETKU CÍRKVÍM, A TO Z JEDNOHO ÚPLNĚ PROSTÉHO DŮVODU.SAMA CÍRKEV JE NEJVĚTŠÍ ZLOČINEC,ONA SAMA BY SI MĚLA VYMÉST „SVŮJ TKZV. AUGIÁŠŮV CHLÍV“,NEB SAMA MÁ „MÁSLO NA HLAVĚ“.STAČÍ SI UVĚDOMIT,CO O CÍRKVI ŘEKL PŘED MNOHA A MNOHA LETY MISTR JAN HUS.

 87. Jde o prolomení Benšových dekretů a prolomení hranice 1948. Dále ponížení T. G. Masaryka. Tento akt jde proti tomu za co jsme v roce 1989 a 1990 vystupovali. Vystupování současných církevních hodnostářů ukazuje jejich pravou tvář. Církev se chová, jak pan prelát v německém seriálu Big Ben, ale ne tak úsměvně, ale tak zákeřně.

 88. Určitě se to dělo i dřív, ale já to nevnímal. Žil jsem svojí prací. Co se ale děje poslední čtyři roky, to nelze nazvat jinak, než likvidace státu. Je to cílené a vědomé drancování, které dovede národ k bídě. Sám pro to můžu udělat jen málo, ale upřímně doufám, že za to vysloužilí politici budou zpětně hnáni k odpovědnosti a že nakradené majetky jim i jejich rodinám budou zpětně zabaveny, že je dožene spravedlnost a hněv milionů zbídačených občanů, kterým, snad, jednou dojde trpělivost. To už tady pravděpodobně nebudu. S pěti darovanými bramborami denně a neustálými obavami o osud dětí se totiž nedá žít dost dlouho. Držím palce.

 89. Jako občan této krásné země , si nepřeji aby se církvi dávaly majetky jenž patří českému národu!!!!!! Stydím se , že naše země je ovládána neoliberalistickou vládou , jenž slouží jiným a tím okrádá vlastní národ!!!!! Kolik je vůbec v naší zemi těch věřících?? Málo, pramálo… je to velký tunel, podvod proti vůli národa!!!K majetkovým reformám přikročovali prozíraví vládci (a později vlády) zpravidla tehdy, když majetková nerovnováha dosáhla úrovně, která již ohrožovala fungování a rozvoj společnosti, místo aby napravovali jinde! Po politickém převratu v r.1989 vznikla jednak úporná ideologická snaha negovat všechno, co bylo v minulém období, jednak řada lidí cítila lákavou možnost se náhle a bezpracně obohatit – v tehdejším zmanipulovaném a zkorumpovaném parlamentu byl protlačen hanebný „restituční“ zákon č. 87/1991, prosazující ve skutečnosti antirestituce!!!restituce jsou zvěrstvo jelikož jak se praví Bůh stvořil tuto Zemi k užiku všech lidí. Soukromé vlastnictví je legitmní jen tehdy, pokud je v souladu s tímto základním Božím záměrem. Týká se to zvláště velkého soukromého majetku: jednotlivci mají na takový majetek právo jen v tom smyslu, že jej spravují ve prospěch všech, a tím i sebe. Tento majetek si totiž nijak nezasloužili – je výsledkem Boží milosti a práce mnoha jejich bližních. Při nerespektování této zásady vedou velké majetkové rozdíly ke křivdám a k nenávisti – ke hříchu.
  (z homilie Jana Pavla II 14.10.1991 při pastorační návštěvě Brazílie)
  majetek Katolická církev získala jednak na základě svého přímého propojení s tehdejší feudální diktaturou (pro niž vytvářela ideologickou záštitu), jednak účelovým falešným výkladem náboženských textů některými kněžími, podle něhož je katolická církev schopna vyprosit u Boha odpuštění jakýchkoli hříchů (skutečných, vsugerovaných nebo i budoucích) za peněžitou úplatu či jinou odměnu. Tak se stávalo, že zmanipulovaní lidé odkazovali své majetky (nepoctivě i poctivě nabyté) církvi.
  V zájmu objektivity je však třeba podotknout, že i v katolické církvi působily tisíce čestných, obětavých a skromných kněží, kteří své duchovní povolání brali poctivě jako službu bližním a tím Bohu, jak jsou literárně ztvárněni např. v románech K.V.Raise či J.Š.Baara. Rovněž charitativní činnost církve je třeba hodnotit kladně. Není však mnohem lepší vytvářet takové společenské klima a systém, aby charitativní činnosti bylo zapotřebí co nejméně, než se snažit úpornou charitativní činností chabě „záplatovat“ chyby nemorální a asociální společnosti? A církev, která pochlebuje vrchnosti a hromadí majetek, těžko může lidi pozitivně oslovit – s pravou Kristovou církví má jen málo společného.

 90. Působení katolické církve v minulosti na území dnešní České republiky považuji za zločinecké, což je z minulosti jasně prokazatelné. Každá další činnost zločinecké organizace by měla být logicky zakázána, jejich majetek by měl být kompletně zkonfiskován ve prospěch státu a poškozených. Jakékoli restituce katolické církvi nepřichází zcela v úvahu, vzhledem k tomu, jakým způsobem k těmto majetkům v této zemi tato církev přišla.
  Jako ateista se na nikoho nezlobím, že je věřícím, to je každého věc.
  Nechápu jen, proč si svou činnost katolická církev nefinancuje ze svého a z příspěvků věřících, má nekonečnou snahu se obklopovat bohatstvím a donekonečna z nás dělat blbce.
  Proč každý z nás musí přispívat na tuto činnost, ať je věřící či ne. Pokud budu hrát třeba pink- ponk nebo sbírat známky, musím si to zafinancovat především ze svého a ne to tahat a dělat si nároky z naší společné kasy. Abych to upřesnil, katolické hodnostáře samozřejmě považuji za darmožrouty této země a to, co říkají, považuji za bláboly. Je neuvěřitelné, kolik lidí je schopno tomu ještě dnes věřit. Jestli by v této zemi měla být státem podporovaná církev a víra, měla by to být husitská a českobratrská, samozřejmě jako satisfakce za spáchané zločiny katolické církve v minulosti na národě a takových věřících. K tomu by měl být i částečné použit zkonfiskovaný majetek. Toto by byla spravedlnost v Čechách podle mého názoru. Toto je můj názor, můžete s ním souhlasit či nesouhlasit, to je jediné, co se s tím dá dělat..

  • Souhlas se vším. Ještě bych doplnil zatčení a souzení všech, co tento mega tunel připravovali. Zatčení Vlka, Duky, Graubnera a ostatních prelátů, co v tom mají prsty. Zabavení vatikánského konta, přes které upláceli politiky a financovali svoje politické kámoše. Zablokování majetku a účtů všech aktérů. A také všech politiků – i příprava zločinného zákona je trestný čin, páchaný v organizované skupině. Jak to, že policie nekonná, když trestné činy byly oznámeny ?

  • Smutné, že máte takový nároz na působení církve. Co tedy podle vás bylo zločinného? Stavba kostelů nebo charitativní dílo?

 91. také nesouhlasím s církevními restitucemi. Poslední možnost jak jim zabránit je asi generální stávka. ! Jestli dostanou ten velkorysý dar, budu volit komunisty.

 92. Vše již bylo řečeno, jestli máme být někdy na něco hrdí, tak pouze za své činy. Vždyť se jedná o něco, co je nás všech.

 93. Souhlasím s navrácením CÍRKEVNÍHO MAJETKU, který jim PROKAZATELNĚ patří.
  Restituce církvím V TOMTO PODÁNÍ však připravil buď diletant nebo zloděj. Třetí možnost nevidím.

 94. Rozkrádají a rozdávají z majetku státu který mají zpravovat. Oni si snad myslí, že stát je jejich, nikoli občanů.

 95. Pane předsedo,
  byl jsem večkařem a odešel jsem naprosto znechucený v listopadu 2010. Ještě před uzavřením koaliční smlouvyv červenci 2010 jsem mnohokrát v diskusi na tomto webu varoval, že to pro VV dobře nedopadne. Psal jsem emaily Vám i ostatním poslancům VV a nabádal Vás, že VV mají zůstat v opozici. Nebyl jsem sám a mnoho véčkařů se snažilo VV odradit od tohoto nesmyslného kroku, t.j. vstoupit do vládní koalice. Kdyby se současné vedení VV podívalo do archivu diskuzí a emailové pošty z té doby, tak by zjistilo, že se mé předpovědi beze zbytku vyplnily. Odpovědí na mé varování bylo buď ticho nebo odpovědi typu, že vedení VV dobře ví co dělá. Varoval jsem vedení VV, že po dalších volbách VV skončí v politice. Nyní se ukázalo, že jsem já a se mnou mnoho dalších, měl pravdu. Volební preference VV se pohybují těsně nad 1% a lepší to už nebude. Nyní se dostávám k tomu co jsem chtěl říci. Kdyby VV poslechly hlas rozumu, véčkařů a veřejnosti a zůstaly v opozici, tak jsme dnes nemuseli žít v tomto neoliberálním bordelu a „řešit“ spoustu neřešitelných věcí, které tu trojkoalice za přispění VV napáchala a navíc tu ještě zanechala svůj neoliberální klon LIDEM s K.Peak. Řešíme neřešitelné, jako třeba zastavit projednávání zákona o majetkovém narovnání státu s církvemi a vyhazov Lessyho z funkce policejního prezidenta. Nemáte se za dobu vládnutí čím pochlubit a převažují jen samá negativa a to co se povedlo, už neexistuje a nebo existovat přestane. Asistovali jste u děsivých zákonů, které by dnes neexistovaly a naprosto jste ignorovali své voliče. Zničili jste naději a zklamali důvěru statísíců lidí, že je možné něco v tomto státě napravit. Teď se snažíte chovat a jednat v zajmu občanů tohoto státu, ale to je již pozdě cokoliv z toho co jste napácháli napravit. Můžete se pouze snažit zmírnit následky vlastních omylů !!
  Stehlík Ladislav

  • NAPROSTY SOUHLAS lepe jste to napsat nemohl Take jsem WW a J.veril ALE JEN DO KOTRMELCE S OTOCKOU ktera poskodi o volbach i nove male strany Pekny den preji

 96. Zásadně nesouhlasím s uvažovanými restitucemi . Je to velice složitá otázka pro objektivní národohospodáře a legislativce ( ne rozkrádače státního majetku , jak je po roce 1989 běžnou záležitostí , bohužel netrestanou).
  Kde tento stát vezme finance na pokrytí případných závazků, když nemá na důchody a na další závazky vůči občanům této země tak , jak je nepsaným pravidlem v civilizovaných zemích na západ od ČR . Jsem katolík a někdy snad
  i v Boha věřím , nemám nic proti církvi , ale v současné době restituce jsou
  z hlediska morálního i ekonomického zcela nereálné a nemožné.
  Aź bude právně vyřešená divoká privatice obrovského majetku ČR jako zdroje
  přijmů do státní kasy . může tento stát se k výše citované problematice vrátit .
  Toto je však běh na dlouhou trať a nevím , zda se toho vůbec dožiji.

 97. Neslouhlasíme s restitucemi-vrácení majetku církvím, dost bylo rozkrádání našeho majetku!
  Lenka Chladová 14.2.1957
  MIloslav Chlad 5.6.1957

  Linice 63, 335 61 Spálené Poříčí

 98. Tzv, „církevní restituce“ je promyšlený pokus Kalouska and his melody boys, jak orvat tento stát i národ o obrovský majetek. Určitě už existuje tichá dohoda o prodeji získaného majetku církví za výhodné ceny zpět těm, kteří jí to vymohli. Je to ten největší tunel, jaký ČR ještě nezažila. Národe, prober se ! Jak dlouho si to my Češi ještě necháme líbit? Co ještě musíme mlčky spolknout? Je tohle cena za naši svobodu? Proto jsme zvonili klíčema v r. 1989, aby nás takováhle sebranka o vše okradla? Být to jinde tak už na Malé Straně hoří auta a létají dlažební kostky.

 99. Celý restituční zákon je v dnešní době nesmysl. Spíš jde o restauraci církví, návrat do tmářství. Nic tedy nevracet. Já ani vy jsme jim nic neukradli, to oni kradou nyní nám!
  To snad oni kradli staletým ohlupováním lidí. A jak předkové jednou rozhodli, tak nerušit. O památky se postaráme, je to naše kulturní dědictví. Ale chod církví ať si platí sami věřící. Mě také nikdo neplatí zahrádkaření nebo jogu.

 100. Referendum !
  O legitimitě tzv. „církevní restituce“ může vzhledem k závažnosti rozhodnout pouze lidové referendum! V žádném případě současná vláda, která nemá již dávno mandát občanů tohoto státu!

 101. Vsechny cirkve a jim podobne,jsou zlo a darmozrouti v cele s katolickou cirkvi.Ktera za velmi pochybnych okolnostech nabyla pred lety majetek.Ziskala majetky tak, ze upalovali a vrazdi jak se jim zlibilo.Vzlaste tam zabijeli kdo mel svobodnou mysl a nejake to movite zazemi.Tak prisli k majetkum.Nic bych jim nevratil,a navic bych jim nasral do krku.Beztak maji zit v chudobe!Coz se mi tedy rozhodne nezda kdyz se podivam jak se oblekaji.Maji same hedvabi,vysivane zlatymi nitemi a jako mesni vino chlastaji rocnikova vina.Ocet jim nalejt do krku!Sta je zivi z nasich dani,ackoliv je zde vericich jen hrstka.Tak at ta hrska vericich si svi flandaky zivi sama,a ne at poplatnici je zivi.Tema cirkevnich restituci me zveda vzdy ze zidle,kdyz slysim jak cirkve delaji ze sebe chudinky,vzlaste katolici.Nic jim nedavat!

 102. Jsem přesvědčen, že taková zásadní akce vyžaduje všeobecné referendum. Nesouhlasím s restitucemi v předkládané podobě.
  Petr Chalupa

 103. tak to je zit v chudobe?jak kazou svati ze nemame byt bohati.vsude chybi penize prace a bydleni v toskach a oni chtej penize jako na co,na svicky ?to asi ne at jdou do p….e

 104. Potentáty Církve považuji za větší zlo než nacisty nebo komunisty – Tato zvrácená elita by neměla mít podle jejich manuálu vůbec žádný majetek…..(Rozhodně nesouhlasím)

 105. Pingback: Projev Lenky Procházkové ze sněmovny | Lenka Procházková

 106. S církevními restitucemi a navrácení (převážně nakradeného) majetku církvím
  z á s a d n ě n e s o u h l a s í m !

 107. Vzhledem k tomu, že bezvýhradně souhlasím s prohlášením pana Ledeckého podporuji tutuo petici.

 108. Připravený zákon je mega tunel, a zrada státu.

  Církve nemají žádný zákonný nárok na státní majetek. Co užívaly, měly od doby Josefa II. pouze ve správě, kdy s majetkem nemohly bez souhlasu státu nakládat. Větší část těchto pozemků, co měly ve správě, jim byla odňata pozemkovou reformou 1919, další část dokončením této reformy v roce 1947.

  Při nástupu komunismu jim zbyly pouze pozemky kolem sakrálních staveb a farní zahrady, dohromady cca 5.600 ha. Tyto majetky již dostaly zpět v letech 1990, 1991 na základě tzv. „výčtového zákona“ a v roce 1997-8 pak napůl ilegálně, bez zákona, rozhodnutím vlády Tošovského. Klausova vláda totiž odporovala konkordátu s Vatikánem a tak se katolická církev a Vatikánské tajné služby podílely na jejím sesazení a instalaci Tošovského – následně byla katolická církev a přes ní pak zúčastněné politické strany potichu odměněny předáním majetku státu.

  Připravený zákon je návratem do před-josefínských dob a jde proti české státnosti. Jeho předložením se předkladatelé účastní zločinného spolčení. Je to zločin majetkové povahy se škodou velkého rozsahu, ale má to další rozměr. Jelikož je za katolickou církví (organizátorem celé šarády) Vatikán, jedná se o spolčení ve prospěch cizího státu a narušení celistvosti ČR. Což spadá pod paragraf zrady, v případě, že by podepsal prezident republiky, je to velezrada.

  Stálo by určitě za to, vyzvat výkonné složky státu, aby aktivizovaly tajné služby a policii, aby vyšetřily temné pozadí celé záležitosti. Včetně odpovědnosti Tošovského a jeho vlády za vydání majetku.

  Promořenost správy státu, mediokracie a veřejného prostoru korupcí a temnými silami všech možných stran je tak velká, že tento bezprecedentní zločin a útok na českou státnost probíhal dosud zcela utajeně, informace o něm byly totálně cenzurovány.

  Je to srovnatelné, co do rozsahu a možných škod, třeba útoku Al-Kajdy s atomovou bombou na území ČR.

  Velmi obdivuji paní Procházkovou a její skupinu, že se jim povedlo prorazit zeď, zahalující toto šílené spiknutí.
  Jak bylo vidět, ani pro privilegovaného insidera v mediální a establishmentové chobotnici to nebylo jednoduché a dosud vyhrála pouze malou úvodní bitvu.

  Boj neskončí odvrácením tohoto zločinného zákona, protože římsko-katolická chobotnice si najde jinou cestu, ve spolupráci s proti-česky orientovanými pohrobky nacismu a velkoněmectví, kteří se stále více probouzí. Nás stát je tedy stále v nebezpečí, navíc s mediálním prostorem ovládnutým německým proti-českým tiskem.

  Dílčí vítězství bude, až budou protagonisté tohoto podvodu, přichystané krádeže a zrady před soudem. Až bude odkryta korupční chobotnice mezi církvemi a politiky.
  Až bude před soudem Tošovský a jeho klika, poškozující stát vydáváním jeho majetku. Spolu s Nečasovou vládou a všemi, kdo se na tom podíleli. Až budou odkryty tunely, připravené na transfer majetku od církví do bezpečí anonymních účtů a společností.

  Ing. Karel Volejník

 109. Jsem pro restituce ale pod podmínkou že to bude ve stejném duchu jako vracení majetku běžným občanům tzn. vrácení majetku v aktuálním stavu(klidně i v katastrofálnim) a když se to církvy nebude líbit tak ať jde do pr…

 110. Nesouhlasím s církevními restitucemi. Ať si černoprdelníky platí ten, kdo je obdivuje a potřebuje. Já ne. Nic převratného světu nedali, většinou ho zavedli o několik století zpátky svými názory a jednáním. Jsou stejný spolek jako ta banda ve vládě. Navíc, proč by se měl majetek dobrovolně a zdarma dostat do vlastnictví jiné země-Vatikánu. Jsme Česko. Stát do oprav a údržby, dal nemalé částky, které pocházely z daní českých lidí. Tak snad by taky o tom všichni lidi měli rozhodovat. Vláda je banda zlodějů, žádní zástupci lidu. Fuj, hanba !!!

  • Nechápu, proč urážíte kněze a ostatní duchovní. Proč je nazýváte „černoprdelníky“? Uráží vás někdo z církevního prostředí?
   Stále omílanou větu, že církev brzdila pokrok by bylo radno trochu přehodnotit. Církev nebyla brzdou pokroku, nýbrž jej ve správných mezích podporovala. Možná díky vaši neiformovanosti považujete středověk nebo jiná období za kulturně úpadková. Opak je pravdou.
   Co se týká toho, že by v případě navrácení majetku byl vlastníkem půdy Vatikán, tak je to sporstá lež. Pouze by se veřejně přiznalo, že ty církevní právnické subjekty, jež ho vlastnily roku 1948, jej vlastní i nadále.
   A tvrzení, že stát přispíval horentní sumy na opravy chrámů? To je vtip? Je vidět, že do této problematiky vůbec nevidíte. Ano, stát byl podle zákonu z roku 1948 povinen pečovat o údržbu kostelů. Bohužel se tak vůbec nedělo…

   • Tak to mi stačilo. Teď již si myslím, že výsledkem lidového boje proti tzv. církevním restitucím musí být úplné vyvlastnění ŘKC, jako to udělali před více než sto lety ve Francii. Jinak to nepůjde, protože to falšování historie, co tady předvádíte, nemá obdoby.

    Církev že ve správných mezích pokrok podporovala. A kdo a jak určoval ty meze, prosím Vás ? Něco jako – tohle století ještě desinfekci a očkování proti neštovicím nepovolíme, ale příští už ano ? Nebo počkáme s heliocentickým modelem ?

    Nacpali Vám do hlavy příšerné bláboly.

   • A pokud se ptáte, zda i mě někdo z církevního prostředí uráží, tak ano, uráží. Každý kněz nebo funkcionář církví, který se neozve proti zločinným pseudo-restitucím, tomuto megatunelu na český stát. Jmenovitě černoprdelník Duka, černoprdelník Vlk, černoprdelník Graubner a mnoho jiných.
    Ty, kteří se proti tomu postavili, jako třeba biskup Apoštolské církve (která ačkoliv v roce 1948 neexistovala, přesto dostane přes miliardu), po kterém dokonce dvakrát vystřelili, protože nechtěl být součástí zločinného spolčení s ŘKC.

    • Zahynul mi počítač, než jsem dopsal větu, tedy:
     … , obdivuji a není to pro mě černoprdelník. Dokonce ho vyjímám i ze seznamu cizopasných vší.

     • Církev proti žádným očkováním nikdy nevystupovala. Jak zabraňovala pokroku tedy? Mniši byli nejlepšími vědci své doby. Mendel byl kněz. Pastuer zbožný katolík…
      Čím jsem falšoval historii?
      Co je to lidový boj? Není to pojem z dob rudých? Vyvlastnění veškerého církevního majetku? To je opravdu smutné, že jste pro krádež zdánlivě „posvěcenou“ státem.
      Těžko vás můžou urážet tito lidé. Církev nemá zájem, aby tyto restituce skončily tunelem. Proč by ho tedy měly podporovat?

 111. Souhlasím, už je to do nebe volající, co si páni nahoře dovolují, ať rozdají svá a rodinná konta, majetek státu ať nechají národu, jenom by pořád okrádali

 112. Po mnohastaletém útisku, by zločinecké círke měli platit občanům – potomkům trpících. Představitelé katolické církve by měli prosit tento národ za odpuštění, za staletí násilí a útlaků! A pokud restitucemi, pak jedině po REFERENDU. Jinak to jednou naši politici odskáčí. Tradici v tom, jak zatočit se zhýralou šlechtou, též máme.

 113. Nemám vlastně nic proti církvím, ale osobní víra je věc každého. Nemám chuť přispívat na víru někoho jiného, ani na její skupinové proklamování. Někteří věřící křesťané to tak také cítí.
  A navíc historicky vzato, církevní majetek byl mnohdy nabyt nečistou cestou. Zabavovali majetek také a zatím ho nikdo nepožadoval zpátky, samy ho nevrátily.
  Nechť církve tedy přijmou změny, současný stav majetku, a žijí vlastním životem bez dotování všemi, tedy i těmi , co do té které nepatří….

 114. Plně souhlasím s církevními restitucemi. Církev jako jediný nositel duchovních hodnot je pro naši společnost více než třeba. Přála bych si, aby všichni lidé, kteří přispívali do této diskuze, našli ve svém životě Boha. Potom totiž přijdou i na to, jak velký význam má církev. Všechny Vám zdravím.
  P. S. Kdo má zájem o více info, doporučuji Hyde Park, kde byl hostem p. Besser.

  • Děvčátko drahé. Nejsem komunista, co jsem v životě dokázal (62) jsem dokázal jen svými rukami. A s tím s vým názorem může jít, víš kam. Nevěřím že můžeš být tak primitivní.

 115. Nesouhlasím s tunelováním a rozkrádáním vládou,mají nakradeno dost a ještě si domluví další peníze za tento zákon do své napěchováné mošničky.
  S.M.

 116. Bůh, náš Otec, pro chování
  deset nám dal přikázání;
  ale církev, jeho Máť,
  zkrátila je v jedno: Plať!

  MYSTICKÝ VÝKLAD
  Kalkulujíc velmi zdravě,
  svatá církev mitry vymyslila:
  totiž že má málo v hlavě,
  na hlavu si mnoho postavila.

  Karel Havlíček Borovský

  Mám snad citovat i z Masaryka?

 117. Jen u národu vzdělaného a zachovalého pevně se ujmouti může pravá svoboda, měj si pak ona jméno a formu konstituční monarchie nebo republiky; ale národ nevzdělaný, zkažený, pověrečný, líný neschopen jest svobody a nebude jí také užívati, byť by si dělal revoluci za revolucí, a takový národ v republice tak dobře libovládě podroben jest jako v absolutismu.

  Karel Havlíček Borovský
  Slovan 12. 2. 1851

 118. Nesouhlasím s církevními restitucemi !!!!
  Už musí být konec této vlády! Oni už rozkradli už úplně všechno. Z restitucí také dostanou desátky. Obyčejní lidé brzy umřou hlady.

 119. K oduševnělému názoru pana Janka Ledeckého o církevních restitucích v ČR jsem se vyjádřila i k Vladě ČR atd.
  Na základě přečtení celého vyjádření pana JUDr. Janka Ledeckého mám za to, že by to byl velmi dobrý a čestný prezident České republiky, který je nejenom oduševnělý a znalý dějin českého národa a politického dění v ČR, ale má hlavně vysoké charisma a cit ke všemu dění v ČR.

  Samozřejmě, že se připojuji k sepsané petici.

  Ing. Hana Lošťáková

 120. Ani já. Církevní struktura vznikala jako mocenský nástroj a tak i fungovala. Měla po staletí monopol na ovlivňování všech oblastí života tehdejší společnosti, jak ztrácela moc, ztrácela i podporu morální i materiální. Neměli bychom se vracet do minulosti, ani pro církev to nepřinese nic dobrého!

  • Naprosto souhlasím. Církev je přežitek minulosti. Docela by mně zajímalo, co z toho budou těžit navrhovatelé ???

 121. Trochu politiky pro lepší křesťanskou náladu ODSrdce:

  Drobil poté, co se dozvěděl, že si Michálek rozhovory s Knetigem nahrál:

  „Pokud něco takového existuje, tak jim to musíte dát. A ujistit je, jste katolík stejně jako já, křesťan, ujistit je, že jestli něco je, jestli tady něco bylo, tak že je to teď tady na tom stole, ta výpověď bude zničena a nic dalšího není.“

  „Pokud máte něco, co dokazuje něco, co má nějakou trestněprávní odpovědnost, tak buď s tím zajděte na nejbližší policii, anebo to zničte. V opačném případě to zničí vás. To říkám úplně otevřeně.“

  „Já vám dám jednu věc na uvažování: pro mě samozřejmě značka ideál je, že za mnou přijde pan Michálek, v pravé ruce bude mít ruku pana Fibingra, v levé ruce bude mít ruku pana Knetiga, nebo to vyměníte, to je jedno, a přijdete mi oznámit, že toto je řešení. Varianta číslo dvě, která je fakt dobrá a pro mě akceptovatelná, je, že mi půjdete dělat náměstka. Já potřebuju náměstka, který pod sebou bude mít kompletně celou státní správu a který mi udělá projekt za miliardu. … moje dobrá rada je: přineste mi to, zničte to a odpřisáhnete mi, že neexistuje nic jiného. Toto je moje varianta číslo dvě. Číslo tři nechám na vás, protože mě žádná jiná varianta nenapadá.“

 122. Zdravím, ví někdo, existuje hromadná žaloba na český stát kvůli církevním restitucím ? Dá se k ní připojit a jak ? Díky !

 123. „Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“
  .. ne však každému se to asi hodí do krámu.. 🙂

 124. Napišme dopis nově zvolenému papeži Františkovi. Stačí, aby jeden člověk napsal svůj návrh dopisu a tento byl poté ostatními podepsán a původní text dopisu spolu se seznamem lidí podepsaných pod danou výzvou odeslán na následující adresu:

  His Holiness, Pope Francis
  Apostolic Palace
  00120 Vatican City

  Pokud se spojíme, tak je šance, že nového papeže, který se snaží o morální obrodu církve, přesvědčíme. Domnívám se, že by se dopisu měla zhostit paní Procházková, která je organizítorkou celé kampaně a může opatřit daný dopis jménem občanského sdružení.

 125. Církevní restituce jsou druhá loupež století u nás; první loupeží byla kuponová privatizace. Církevní restituce vnímám jako nejsllnější nástroj rekatolizace Českých zemí. Církev již nemá inkvizici, ekonomická moc ji v dnešní době nahrazuje. Katolická církev nezanedbává i sílu symbolů:Hrozí obnovení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí coby symbolu pobělohorské poroby.
  Zásadně s tím vším nesouhlasím.
  I.Miler

 126. Jsem PRO majetkové vyrovnání s církvemi. Není to ideální, ale lepší možnost nebyla. Církvi nikdo bohužel nevrátí nacisty i komunisty umučené a zavražděné mnichy a jeptišky, kterým se zhulená paní soudružka Procházková pošklebuje. Všimněme si, že petice je anonymní, není tam petiční výbor a individua stojící v pozadí jsou skrytá. Církevní nemovitosti jsou dnes až na výjimky totálně zdevastované a řády u nás téměř byly zničeny. Nejlepší jsou ped peticí ty podpisy socialistických bavičů.

  • Chudáci mniši a jeptišky – zabití, umučení.
   Tolik lidí, co popravila (a to dost brutálně – upálila a umučila) církev, nepopravili komunisti s Hitlerem dohromady.
   I Jan Hus by mohl vyprávět – on si totiž dovolil říct pravdu.
   Církev je zločinecká organizace, která by měla být souzena!!!

 127. Nesouhlasím s restitucemi. Na každé postižené nemocné se lide museji složit po koruně a církvím se plati za to, co v minulosti nakradli různými způsoby. Náš Pán Ježíš chodil bos, kázal a nezakládal žádné církve a chrámy a přepychové domy.Prosím Papeže Františka aby přišel do naší republiky a podíval se na ty podvyživené zástupce Boha na zemi. Copak už neplatí, že dřív projde velbloud uchem jehly než bohatý se dostane do království nebeského?Kam až to došla ta naše slavná církev od dob prvnich věřících kteří umírali v Římě v katakombach. Celou dobu ji jde o mamon, moc a bezprávi na chudých, kterých má být zastáncem. Ráda bych napsala čest vyjímkam ale nesetkala jsem se s tím!!

 128. Až půjdete příště k volbám, vzpomeňte na ty vlastizrádce, kteří to schválili a pošlete je na pracák!

 129. Cesta k Bohu nestojí peníze,jen otevřené srdce a mysl.Církevní restituce je krádež století a způsob podpisu zařadil Nečase,Vlka a spol. na český seznam arcilotrů počínaje Klausem.

 130. Přestože jsem měla snahu,nenalezla jsem cestu k podpisu petice,díky za případné vysvětlení.http://www.youtube.com/watch?v=8Jvn8aF1Q-M&feature=youtu.be

 131. Režim, který schválil církevní restituce si tímto církev kupuje, zřejmě chce mít církev loajální a využít ji jako jeden z nástrojů své moci.

 132. Za situace, kdy mnohé rodiny a důchodci nemají co do úst, jsou církevní restituce, protlačečené TOP 09, ODS a Peake tou nejhorší hanebností. Nejenže do kostela nikdy nepáchnu, ale povedu k tomu i své děti: „Podívejte – svatí, tlustí, nenažraní….“

 133. Souhlasím bezvýhradně s paní Procházkovou.Vždyt stát nic církvi vůbec nic nedluží.
  Moji předkové museli po Bílé hoře pro svou víru prchnout před vražděním a hony které pořádala katolická církev na všechny lidi jiného náboženského vyznání.Těch lidí kteří museli opustit svojí vlast bylo prý na 150 000.Ti všichni tady museli nechat svůj majetek,který posléze katolická církev uloupila.To samé se dělo dávno před Bílou horou a samozřejmě i po Bílé hoře.Katolické církvi byla omezená moc už za císaře a také za 1 republiky.Kdy si tedy asi na ty ohromné jimi požadované majetky vydělali?
  Možná taky za druhé světové války ,kdy se mnohde aktivně zúčastnili po boku okupantů vraždění.To také činí dodnes.Jak je možné,že nebyl braný k zodpovědnosti Nečas ,který tuto zlodějnu schválil ihned po návratu z USA a potom z Vatikánu?Jak je možné ,že lump Duka není trestaný za jeho nenávistné projevy vůči České republice a lidu?Jak dlouho to bude trvat?Copak nejsme schopni tuto verbež klacky vyhnat?Uměli to i naši předkové a my se musíme ted za sebe stydět.

 134. Duko a Vlčáku patříte oba do vězení i s ostatníma s kterými jste to upekli.
  Poslední morální duchovní kardinál Tomášek se musí v robě obracet a ten váš Bůh pokud exisstuje s vámi musí zatočit a pokud ne kola spravedlnosti se otáčejí,někdy rychlji,někdy pomaleji,ale určitě vás doženou i ďábla halouse…
  Obraťte se na Boha ať vám něco daruje a uvidíte s jakou přijdete zločinci nenažraní…

 135. Ahoj
  Petici sem podepsal uz davno
  Zajimalo by me,co je s ni ted,kolik bylo podpisu,dostal-li ji Frantisek a co na to rekl
  S temato otazkama se obracim na peticni vybor nebo na nekoho,kdo to vi
  Za odpoved dik
  .o.

  • Asi bych to nazval Poslední megatunel v čechách – Církevní restituce = krádež za desítky miliard

   Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/restituce-majetku-cirkvi-nikoli-megatunel-/

 136. Jsem věřící,ale od chvíle schválení restitucí,jsem rozhodnuta ,církev zcela ignorovat.Jsou to megazloději.

 137. Nesouhlasím s tzv. církevními restitucemi, domnívám se,že to je zase jeden z tunelů bývalých vyvolených, jak si namastit kapsy. Myslím, že návrh a schválení takto uskutečňovaných tzv. restitucí je trestným činem a asi nemá cenu popisovat co všechno tato novodobá restituce porušuje včetně dalšího prolomení Benešových dekretů. Tento postup spěje pouze k dalšímu ožebračování českého národa. Mohu poukázat na ostatní restituce, kdy lidé opravdu vlastnili majetek, doložili stav věci a nebylo jim vráceno zhola nic, jak v zemědělství tak i průmyslu.

 138. Ježíš byl chudý a pomáhal lidem.

  Nehromadil jmění i!!!!

  Církev se jasně zpronevěřuje evangeliu.

  Ale za to o Husovi bude tvrdit, že odbočil od víry.
  Co z toho pro obyčejné lidi vychází? Jasné pokrytectví jako trám!

  Ať žije zlaté tele!

 139. Nesouhlasím s církevními restitucemi, tahají peníze z kapes právě těm nejpotřebnějším. Ať těch 60 miliard zaplatí věřící ze své vlastní kapsy. Vždyť je jich dost a o tolik peněz zase nepřijdou. To by byl ten správný sponzoring věřících. Proč mám já a moji potomci sponzorovat něco, čemu nevěřím!
  Pokud vláda nedokáže církevní restituce zastavit, pak já požaduji na vládě zákon na nárok dětí na dětský příspěvek a podporu a také povinnost státu zajistit důchodcům důstojné dožití pravidelnou valorizací důchodu minimálně o roční výši inflace a to i zpětně za uplynulé roky, kdy byli důchodci okrádáni. Má-li tento stát dost peněz na církevní restituce včetně nekřesťanské valorizace a úroků, pak musí také mít dostatek peněz pro své potřebné občany a voliče.

 140. Co bylo ukradeno, musí být vráceno.Souhlasím s církevními restitucemi.Církev byla za komunistů nejvíce postižena.Křesťanství má u nás dlouhou tradici.Již Bořivoj I postavil 1 kostel u nás v Levém Hradci- kostel svatého Klimenta a dále u vrchu Žiži kostel svaté Marie-Pražský hrad, kam byl převezen knížecí stolec a byly postaveny základy našeho státu

 141. Ať si věří každy čemu chce ale za svoje,a ten kdo věří ať dává církvi peníze aby mohla fungovat,ne stát-a nesouhlasím s restitucemi,církev nic neměla ,byl to vždy majetek českého státu,ne Vatikánu!

 142. ITR
  10.10.2014

  Katolická církev funguje po staletí jako celosvětový totalitní systém. Má na rukou krev a na svědomí tisíce obětí v čarodějnických monstrprocesech v Evropě, utrpení a exodus jinověrců(protestantů) do ciziny, jejichž majetek si přivlastnila. S připočtením povražděných jinověrců cestou křížových výprav jde o miliony obětí. Nelze pominout po staletí rozdmychávaný antijudaismus (židé=jinověrci) z kazatelen katolických kněží, chápaný jako antisemitismus, co vyústilo v holocaust. Praktiky církve si nezadají s hitlerovskou či stalinskou diktaturou. V současnosti její hierarchie v ČR (Vlk, Herman) na TV obrazovce obrazně žehnala zbraním při zahájení útoku na Jugoslávii vyjádřením uspokojení cituji: tak to konečně začalo, tj. bylo zahájeno HUMANITÁRNÍ BOMBARDOVÁNÍ, jak to zrůdně označili spolu s V.Havlem.
  Své pedofilské aféry po celém světě se snaží ututlat.
  Po obvinění z úst kardinála Duky, že ČSSD hájí zločiny komunismu po roce 1948, že protestující odboráři a občané na ulici jsou lúza (prošlo tiskem!), a s přičtením výše uvedeného slovního žehnání zbraním (pro ŘKC žádná novinka, žehnala přece doslova i fyzickým zbraním fašistů podle dobových fotografií, které jsou k dispozici) proti Jugoslávii, kde zahynulo při „humanitárním bombardování“ několik set civilistů vč. žen a dětí, je možné uvedené pohlaváry římskokatolické církve v ČR považovat za následovníky Krista a jeho učení? Bezmála 1000 let od prvních křížových výprav nemá katolická církev s křesťanstvím Ježíše Krista nic společného.

  Teolog Tomáš Halík se zmiňoval o nutnosti jakéhosi pokání církve za některé přehmaty v minulosti. Církev by mohla jako krok pokání za své zločiny anulovat své nestoudné majetkové požadavky. Kdyby pan Halík opustil obhajobu majetkových požadavků církve, mohl by církvi s uskutečněním opravdového pokání pomoci. Tento výrazný akt návratu k počátečním apoštolkým ideím křesťanství by neožebračil obyvatele České republiky, tj. jejich bližní, a možná by přivedl zpět věřící, kteří ji pro věrolomnost opustili.

 143. nesouhlasím s církevními restitucemi v požadovaném nepředstavitelně ohromném objemu.

 144. Podepište petici za odvolání ministra kultury Daniela Hermana: http://www.petice24.com/odvolat_hermanna

  • Vy asi jste skutečně „stát zlodějů“, když schvalujete tu nehoráznou krádež, která je nazývána „církevní restituce“.

 145. Církevní restituce jsou legalizovaná velkozlodějna století. Církve jsou asociální zločinné instituce.

Napsat komentář: Radoslava Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

HTML tags are not allowed.