Občané Brna se ptají

madona_VeveříOtázek, na které by občané moravské metropole rádi dostali odpovědi od svých radních, není málo. Soustřeďme se prozatím na jednu z nich, na otázku,týkající se církevních restitucí.

Převody národního majetku do rukou církve – hlavně církve římsko-katolické – byly schváleny 8. 11. 2014, přesně 394 let od události, která způsobila těžký zlom ve vývoji našeho národa. Dne 8.11. 1620 podlehly české stavy přesile císařských vojsk a Katolické Lize v nešťastné bitvě na Bílé hoře. Ptáme se, zda vybrání tohoto data bylo čistě náhodné, či mělo symbolicky připomenout moc katolické církve, která negativně zasahovala do vývoje našeho národa – od obratně provedeného násilného odklonu od staroslovanské věrouky, přes boje proti husitství a ochotnou podporou útlaku v dobách pobělohorských až po dnešní přivlastňování majetku našeho národa. Tato církev se nezastavila ani před výzvami svého papeže, bojujícího za skromnost a nehromadění majetku v církvi.

V roce 2014 bylo slibováno, že problematikou církevních restitucí se bude zabývat zvláštní komise. Z důvodu, že o činnosti této komise nemáme žádné informace a s ohledem na našumělý spor brněnského biskupství církve katolické o vydání obrazu „Madony z Veveří“ (tento spor církev vyhrála) by bylo na místě, aby brněnské biskupství předalo Magistrátu města Brna seznam objektů v městě i jeho okolí, podléhajících restituci. U každého objektu by měla být uvedena jeho peněžní hodnota, aby se takto mohlo předejít eventuelnímu navýšení sumy, státem schválené. Katolická církev totiž nemá přílišný zájem o vydání ostatků svatých, což by bylo u církve svaté pochopitelné, ale orientuje se na památky nevyčíslitelných hodnot. Tak například překrásný gotický obraz „Madony z Veveří“ je dílo mnoha milionové hodnoty. Rovněž tak je zapotřebí dohlížet na to, aby do schváleného seznamy nebyly přidávány nové požadavky. Pozornost zasluhuje i dodržování zákazu vývozu našich památek do zahraničí, i kdyby se jednalo o státy, členy EU.

Věřím, že Magistrát pochopí zájem i obavy svých občanů a bude jim poskytovat informace, týkající se uvedené problematiky. V dnešní elektronické době to jistě nebude problémem.

Ing. N. Žečeva

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Comments are closed.