Vážený pane hejtmane, předsedo AK ČR Michale Hašku!

Dovolte, abych Vás pozdravil jménem milionů obyčejných občanů České republiky, kterým jste stejně jako celá ČSSD v před volbami sliboval, že budete i nadále řešit otázku církevních restitucí tak, aby se dosáhlo jistého zmírnění dopadu schváleného zákona o církevních restitucích na občany ČR, případně zrušení platnosti celého zákona. Jak skutečnosti nasvědčují, situace v této věci se stává značně problematická, neboť v samotné ČSSD se ozývají hlasy, že si ČSSD na restitucích vylámala zuby a na předvolební tahák připravený pro občany, vedení rezignovalo. Řešení zákona o církevních restitucích bylo zřejmě „odkloněno“!

Lze pochopit, že již schválený zákon bude zřejmě obtížné korigovat, o jeho zrušení ani nemluvě, nicméně možné to je a závisí na zájmu, ochotě a odpovědnosti, dodržet dané slovo stůj co stůj a neuhýbat jeho naplnění jenom proto, že je to obtížné. Jistí, do restitucí zainteresovaní lidé tvrdí, že již přijatý a již realizovaný zákon nelze zrušit. Jenže nic není nemožné a Vy jako právník jistě víte, že to lze, byť jen za jistých okolností. Je to sice způsob náročný a složitý, ale proveditelný, nicméně snaha či ochota se do takového procesu pustit, bohužel zatím chybí. Je pochopitelné, že koaliční spojenci na úrovni vlády, především ze strany KDU-ČSL tomu nejen nefandí, ale jsou zásadně proti. Je to celkem pochopitelné vzhledem k jejich politicko-ideovému a náboženskému zaměření. To však neznamená, že je boj předem prohraný.

Pane předsedo, hejtmane! Jistě sám dobře chápete a jsou Vám známy následky , které v důsledku schválení zákona o církevních restitucích pro stát, jeho ekonomiku a občany nastaly a znamenají. Vím, že jste v době projednávání zákona o církevních restitucích byli v opozici důrazně proti se schválením tohoto zákona v Poslanecké sněmovně, ke kterému následně došlo za zcela nestandardních okolností. Zřejmě to byl impuls k tomu, abyste veřejně prezentovali názor a rozhodnutí, „že to tak (v případě úspěchu ve volbách) nenecháte a že to změníte!“. Volby jste vyhráli, leč církevní restituce se nepohnuly ani o krok. Pravda, ještě neuplynulo tolik vody, aby bylo možné prohlásit, že jste na otázku či slib občanům rezignovali, nicméně jisté okolnosti nasvědčují, že zájem ČSSD o řešení otázky církevních restitucí výrazně opadá. Možná je to jen taktika a kalkul, nebo jen potřebný časový posun kvůli zaneprázdněnosti vlády jinými úkoly, nevím. Ale je tu přece silná ČSSD, která by mohla, či spíše měla vyvíjet úsilí k naplnění slibu, daného před volbami. Postrádám však nějaké veřejné garantování, že se od slibu občanům nedistancujete, že tomuto slibu věnujete potřebnou pozornost a že o řešení budete i nadále usilovat.

Je-li tomu tak (a rád bych tomu já i občané věřili), pane Hašku, pak bych si dovolil (možná zbytečně, možná oprávněně) upozornit na skutečnost, že o řešení a nápravu v církevních restitucích (ne)usiluje nejen ČSSD, ale i řada občanských iniciativ, aktivit, ale i jednotlivci a významné osobnosti (kromě umělců-herců, kteří v této záležitosti prokázali výrazné rektálně alpinistické schopnosti k osobě K. Schwarzenberga, který v církevních restitucích hrál nemalou roli). Chtěl bych Vás proto požádat, abyste Vy, resp. ČSSD využili příkladného úsilí ve věci církevních restitucí, které vyvíjejí, prokazují a nadále o nápravu a změnu usilují paní Lenka Procházková a pan Mg.Václav Dvořák. Předpokládám, že jejich jména Vám nejsou neznámá, bohužel se jimi, stejně jako zmíněnou problematikou, zřejmě nezaobíráte. Jinak by již dávno došlo k tolik potřebné vzájemné spolupráci a úsilí, které by zcela jistě jinak vyznělo, pokud by jejich úsilí bylo podporováno nejsilnější vládní stranou, tj. ČSSD.

Rovněž by nebylo od věci, pane Hašku, využít Vašeho vlivu a postavení v Asociaci Krajů ČR, kde je prostřednictvím hejtmanů zastoupena celá ČR. I zde máte možnost využít svého vlivu na představitele krajů, tedy hejtmany, aby se i oni v rámci svých možností zasadili (angažovali) při řešení problematiky církevních restitucí. Je-li to v zájmu ČSSD, mělo by to být i v zájmu hejtmanů a krajů ( samozřejmě s výjimkou hejtmanů, inklinujících k podporovatelům zákona o církevních restitucích.). Vždyť jde o dobro celé společnosti!

Nemalé úsilí, které již výše jmenovaní lidé spolu s dalšími spolupracovníky a občanskými iniciativami vynaložili a nadále neúnavně vynakládají, vzhledem k důležitosti dosažení změn v církevních restitucích, by si podporu Vaši, resp. ČSSD (případně dalších osobností) zasloužili za předpokladu, že Vy i Vaše strana máte na dosažení změn v církevních restitucích skutečně zájem. Ve společnosti se začíná projevovat fenomén nezájmu o věci veřejné, o věci, které by mohly posunout stav společnosti vpřed. Laxnost, apatie, nezájem, jsou výrazem postojů a vztahů ke společnosti většiny občanů. Proto si myslím, že úsilí těch, kteří se angažují i na úkor nezájmu milionů dalších (kteří jen čekají, že to za ně někdo zařídí), ale i sliby, které byly dány v situaci, kdy se jednalo o posty v Poslanecké sněmovně, by neměly zůstat zapomenuty a zasluhují nejen pozornost, ale i maximální podporu věci tolik potřebné a prospěšné celé společnosti.

Chci věřit, pane předsedo Hašku, že tato žádost, projevená formou otevřeného dopisu, Vám nebude lhostejná, že pochopíte a uznáte vynaložené úsilí zainteresovaných osob i subjektů ve věci církevních restitucí a že slib, daný ČSSD, tedy i Váš, předsedy vlády Sobotky a dalších, je pro Vás i nadále živý a že vedle jiných úkolů se čestně zhostíte i tohoto úkolu, který jste si dali před volbami. Sliby se mají plnit, ne o nich jen mluvit, pane hejtmane! Má-li ČSSD obstát v nadcházejících podzimních volbách, možná vám jako ČSSD přijde znovu vhod oprášit tyto sliby. Jenže počet slibu neznamená, že budou naplněny. Přesvědčte voliče, že si důvěru ČSSD zaslouží tím, že budete sliby plnit a ne jen o nich velkoryse – před volbami – pouze mluvit.

Za to Vám i ČSSD jménem občanů předem děkuji a věřím, že naše naděje nezklamete.

V úctě

Jiří  B a ť a , důchodce

10. června 2014

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

One comment on “Vážený pane hejtmane, předsedo AK ČR Michale Hašku!

  1. Obávám se, že psát panu Haškovi je horší, než brečet na cizím hrobě, protože tady se kozel sám pasoval na zahradníka. Vzhledem k tomu, že Hašek, Sobotka, Zaorálek a mnoho dalších z ČSSD jsou katolíci a někteří také příznivci sudetoněmeckého landsmanšaftu, je jejich úloha předem daná. Co kdyby nad nimi za neposlušnost vyhlásili kladbu a uvrhli je do posmrtného života v pekle.