Občané, nedejme se zastrašit. Jene Boučku, drž se!

Z následujících textů, které uveřejňujeme, je vidět, jak prostý občan, který se rozhodl bojovat proti chamtivosti katolické církve a vyjádřil svůj občanský postoj podáním trestního oznámení, ve kterém formuloval svoje vážné podezření, že řád premonstrátů se pokouší spáchat podvod a zcizit státní majetek velkého rozsahu, je vystaven výhrůžkám. Je zarážející, že k tomu dopomohlo i nedbalé chování státních úředníků, kteří straně podezřelé z přípravy zločinu pravděpodobně poskytli celé nacionálie podavatele. Jsme plně na straně pana Jana Boučka, bývalého hajného axneohroženého bojovníka proti tunelu, který nese název „církevní restituce“ axžádáme občany, aby tuto podporu panu Boučkovi také vyjádřili. Buďme připraveni, že preláti budou chtít občanské aktivisty zastrašovat. Přátelé, nedejme se a pokračujeme v obraně svého státu! Nikdo jiný to za nás neudělá!

Následuje text trestního oznámení, které pan Bouček podal:

Okresní státní zastupitelství Cheb
Lidická 1525/2
350 02 CHEB

Věc: Trestní oznámení na neznámého pachatele z řad církve pro trestní čin podvodu ku škodě ČR většího rozsahu ve stádiu přípravy.

Odůvodnění:

Na základě veřejných sdělovacích prostředků jsem se dozvěděl, že neznámí pachatelé z řad církve požaduji na ČR nemovité majetky (v souvislosti se zákonem č. 482/2012 ze dne 8.11.2012), které se nacházejí na území Vašeho okresu. Jedná se o bývalý majetek po JUDr. Klementu z Metternichu, který na základě kupní smlouvy ze dne 1.11.1934 zakoupil řád Premonstrátů – Strahov Praha. Jednalo se oxnákup majetku církví, která spadala pod zvláštní režim, kupní smlouva byla proto předložena podle ministerského nařízení č. 95 z 13.6.1858 ke schválení dle ministerského nařízení č.162 Ř. Z proti nákupu ze strany státu nebylo námitek. Smlouva byla tedy dne 1.11.1934 převedena na řád premonstrátů, za který smlouvu podepsal Method Zaoral opat Strahovský. Smlouva se nachází v archivu, byla publikována na veřejnosti je možné dohledat na internetu.

V roce 1939 tento majetek nakoupený z pozůstalosti po JUDr. Klementu z Mettrnichu od premonstrátů zakoupil říšský místodržící v Sudetské župě Konrád Heinlein. Kupní smlouva po schválení státem byla podepsaná dne 2.10.1939, vůdce Sudetoněmecké strany Konrád Henlein premonstrátům zaplatil v hotovosti při podpisu smlouvy 1 056 844 korun / 50 haléřů, za prodávajícího řád premonstrátů smlouvu podepsal a peníze převzal Metod Zaoral opat Strahovský, smlouvu připodepsali Vít Hůlka převor, Vojtěch Frejka podpřevor. Smlouva se nachází v archivu byla zveřejněna a je možné ji dohledat na internetu.

Majetek Konráda Henleina je v majetku státu, byl ihned po válce znárodněn. V tu dobu kolem tohoto majetku byl nějaký rozruch, něco se řešilo i na základě Benešovo dekretů, je vedeno v archivech.

Premonstráti majetek prodali, peníze obdrželi a užívali je. Tedy jejich požadavek na vrácení tohoto majetku je nejenom zvrácený a nestoudný, ale neoprávněný. Axlze jej proto kvalifikovat jako podvodné jednání a podvod. Požaduji tedy přešetření a postupování dle litery zákona. Státní zastupitelství by mělo záležitost oznámit státnímu pozemkovému fondu a výdej tohoto majetku pozastavit do doby skončení tohoto řízení. O výsledku řízení požaduji být zpraven.

31.1.2014

Jan Bouček

(plná adresa podavatele)

– – – – – – – – – – – – – –

Okresní státní zastupitelství Cheb

Lidická 1525/2

350 02 CHEB

Věc: Doplnění trestního oznámení ze dne 31.1.2014

Vážení,

dne 31.1.2014 jsem podal na Vaše státní zastupitelství trestní oznámení na neznámého pachatele z řad církve pro trestný čin podvodu ku škodě ČR většího rozsahu ve stádiu přípravy. Krátce poté mně bylo anonymně vyhrožováno smrtí pro moji angažovanost v hnutí občanů nesouhlasícími s církevními restitucemi. Přehlédl jsem to, neboť to nebylo poprvé. Dnes jsem, ale obdržel doporučený dopis podací číslo RR 761747569 cz datum podání 10.2.2014 Praha. Odesílatel Královská kanonie premonstrátů na Strahově,Strahovské nádvoří 132/1 Praha PSČ 118 00.

Dopis obsahoval 4 listy se 6-ti strojopisnými stranami. Průvodní dopis pod značkou ÚK-179/2014 vyřizuje Valeš/23301070703, který přikládám. Obsah dopisu považuji za vyhrožování a za nepřípustný nátlak na svoji osobu. Spojuji si tento s předchozími anonymními výhrůžkami a mám proto oprávněné obavy o svoji osobu a rodinu. Požaduji tedy ochranu své osoby a rodiny.

Nechápu, že mé podání bylo straně, proti které směřovalo, poskytnuto včetně mé adresy a premonstrátům byl dám prostor k nátlaku k zastrašování mé osoby.

K dopisu byly přiloženy kopie, které nejsou ověřeny, ale dokazují, že k rozhodnému datu tj. k 25.2.1948 předmětný majetek nebyl v rukách církve, ale že byl v rukách státu a měl národního správce, tedy nynější požadavek je neoprávněný.

Z různých pramenů vyplývá, že premonstráti byly řešeni malým dekretem, tedy o majetek žádají neoprávněně.

Na svém trestním podání trvám, nehodlám se nechat zastrašit. Každý občan má právo podat trestní podání a zda je oprávněné či neoprávněné rozhoduje státní zástupce, nikoliv strana, proti které je podání směřováno. Domnívám se, že by měl být řešen i současný postup zástupce premonstrátů JUDr. Mgr. V. Valeše.

11.2.2014

Jan Bouček

(plná adresa odesilatele)

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

9 comments on “Občané, nedejme se zastrašit. Jene Boučku, drž se!

 1. Způsob jednání hovoří o charakteru více, než-li si lidé připoští. Jednání některých církevních představitelů, nejen ve věci restitucí, zcela jasně dokladuje jejich vztah k lidem. Pokud by bylo potřeba a možné, rád bych panu Boučkovi pomohl i aktivní, osobní pomocí při ochraně jeho, a jeho rodiny.
  Nenávidím lidi, kteří vyhrožují násilím.

 2. Plně souhlasím s podanýmtrestnímoznámením a připojují se k němu.
  Jan Touba

 3. K uvedenému trestnímu podání se plně připojují
  Jan Touba

 4. Tato země není ještě uplně stracená pokud se najdou stateční lidé jako pán Bouček ,budu o tomto činu informovat co nejvíce,hlavně naivně věřících ,aby už konečně prohledli.Musime udělat maximum proto abychom jim tu zlodějnu stižili.

 5. Církevní restituce nás mají ještě víc rozdělit,je to protinárodní čin jak Nečase tak i Klause.Jsou to loutky bensktrů.

 6. Také se plně připojuji k trestnímu oznámení podaném p.Boučkem.Opět mají málo,co nakradli v honech na čarodějnice jim nestačí,ještě by to 100x prodali a 100xukradli.Hamba jim.Na každou svini voda se vaří.

 7. Pan opat, blahé paměti se jmenoval Metoděj Jan ZAVORAL, nikoli ZAVORAL. To jen pro přesnost. Mimojiné v letech 1918 – 1925 poslanec a senátor, v letech 1906 – 1918 zasedal i v českém zemském sněmu.

  • Pan opat, blahé paměti se jmenoval Metoděj Jan ZAVORAL, nikoli ZAORAL. To jen pro přesnost. Mimojiné v letech 1918 – 1925 poslanec a senátor, v letech 1906 – 1918 zasedal i v českém zemském sněmu.

 8. P. Vojtěch Frejka, podpřevor, zemřel 17.2.1937 (viz odkaz). To by mě zajímalo, jak mohl v roce 1939 podepisovat nějakou smlouvu. Zázrak!
  http://www.premonstratky.cz/prem_old/historie_ksp.htm