PRVNÍ NADĚJE : Policie prošetří trestní oznámení občanů týkající se tzv. církevních restitucí

Dne 20. ledna tohoto roku podali režisér Václav Dvořák a spisovatelka Lenka Procházková na Státním zastupitelství Praha 1 podnět k prověření podezření
z přípravy trestného činu. V tomto podnětu upozorňovali na skutečnost, že Biskupství brněnské požádalo na základě zákona č. 428/2012 Sb. O majetkovém vyrovnání
s církvemi Národní památkový ústav o vydání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Upozornili, že ve veřejných sdělovacích prostředcích se generální ředitelka zmíněného ústavu vyjádřila, že už probíhají přípravy na uzavření smlouvy o vydání kostela, které mají být podepsány koncem ledna r. 2014. Pisatelé podnětu vyjádřili podezření, že podepsáním těchto smluv by se generální ředitelka ing. arch. Naděžda Gorycková vědomě dopustila trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby v souběhu s trestným činem porušení povinnosti při správě cizího majetku. Své podezření odůvodnili tím, že v případě poutního kostela na Zelené hoře nejsou naplněny podmínky nutné k jeho vydání, neboť v rozhodné době nebyl majetkem Církve římskokatolické ani jí podléhajícího subjektu a dokonce ani nesloužil náboženským účelům. Pisatelé podnětu však připustili možnost, že Biskupství brněnské uplatnilo svůj nárok s použitím padělaných listin, prokazujících vlastnictví kostela v rozhodné době, takže ing. arch. Naděžda Gorycková – generální ředitelka Národního památkového ústava byla oklamána. V takovém případě by bylo důvodné podezření na trestnou činnost neznámého pachatele (neznámých pachatelů) spočívající ve spáchání zločinu podvodu v souběhu se zločinem padělání
a pozměnění veřejné listiny.

Poutní kostel na Zelené hoře patřil k cisterciáckému klášteru ve Žďáru n. Sázavou. Řád byl roku 1784 zrušen císařem Josefem II a klášter s kostelem přešel do Majetku náboženského fondu, spravovaného státem. Po zrušení fondu r. 1826 se zde střídali různí necírkevní majitelé. V r. 1930 se klášter stal majetkem hraběnky Eleonory Kinské a fungoval jako výnosný velkostatek. V jeho areálu sídlilo v době Protektorátu gestapu a na Zelené hoře byl ovčín. Po 2. světové válce bylo panství vyvlastněno státem na základě Benešových dekretů. V padesátých letech byla zahájena obnova kláštera
i poutního kostela státem. Kostel byl v roce 1974 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví.

Dne 23. ledna pozvali zástupci několika občanských iniciativ novináře na tiskovou konference, aby je informovali o důvodech podání podnětu. Konferenci uspořádali netypicky před hlavním vchodem do České televize na Kavčích horách. Učinili tak proto, že veřejnoprávní televize se povětšinou na jejich tiskové konference týkající se tzv. církevních restitucí nedostavuje, takže tentokrát přišli až před její sídlo. I tentokrát se však zpravodajský štáb neobjevil a účastníkům konference bylo sděleno, že bude přivolána policie. Než k tomu došlo, tisková konference byla skončena a přítomní novináře si stihli zaznamenat všechny informace.

Dne 30. ledna obdrželi Václav Dvořák a Lenka Procházková vyrozumění Státního zastupitelství Praha 1, v němž byli informováni, že jejich trestní oznámení bylo postoupeno k prošetření Policii ČR (Obvodnímu ředitelství policie Praha 1 Službě kriminální policie a vyšetřování v Bartolomějské ulici).

Příspěvek byl publikován v rubrice Články, Dokumenty a jeho autorem je Admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Comments are closed.