Trestní oznámené na ředitelku Národního památkového ústavu a další neznámé pachatele.

Obvodní státní zastupitelství Praha 1

Nábř. E. Beneše 3
118 00 Praha 1

V Praze dne 20.1.2014

Věc: Podnět k prověření podezření z přípravy trestného činu
Oznamovatelé:1/ Václav Dvořák, …….  2/ Lenka Procházková, …….

Místní a věcná příslušnost státního zastupitelství: podezření se vztahuje k rozhodování Ing. arch. Naděždy Goryczkové, jednající ve funkci generální ředitelky Národního památkového ústavu se sídlem na Valdštejnském nám. 162/3, 118 00 Praha-Malá Strana

Obsah podezření :Podle zpráv ve veřejných sdělovacích prostředcích Biskupství brněnské požádalo s odvoláním na ustanovení zákona č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „zák. č. 428/2012 Sb.“) Národní památkový ústav se sídlem na Valdštejnském nám. 162/3, 118 00 Praha-Malá Strana o vydání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památky, zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Podle zveřejněných výroků generální ředitelky ústavu Ing. arch. Naděždy Goryczkové probíhají přípravy na uzavření smlouvy o vydání kostela, která by měla být podepsána koncem ledna r. 2014.

Podle našich informací v případě poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře nejsou naplněny podmínky pro vydání podle zák. č.428/2012 Sb., neboť kostel nebyl v rozhodné době majetkem Církve římskokatolické ani jí podléhajícího subjektu a dokonce ani nesloužil náboženským účelům.

Připravuje-li generální ředitelka ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková vydání kostela, podle našeho názoru se vědomě dopouští zločinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst.1,3 zák.č. 40/2009 Sb. (jehož příprava je trestná) v souběhu se zločinem porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 222 odst.1,3 zák.č. 40/2009 Sb. V tomto případě označujeme za podezřelou Ing. arch. Naděždu Goryczkovou, popř. další úředníky Národního památkového ústavu, kteří se zabývají přípravou vydání kostela.

Musíme ale připustit možnost, že Biskupství brněnské uplatnilo svůj nárok s použitím padělaných listin, prokazujících vlastnictví kostela v rozhodné době, takže Ing. arch. Naděžda Goryczková jím byla oklamána. V tom případě je důvodné podezření na trestnou činnost neznámého pachatele (neznámých pachatelů), spočívající ve spáchání zločinu podvodu podle § 209 odst.1,5 zák.č. 40/2009 Sb. (jehož příprava je trestná) v souběhu se zločinem padělání a pozměnění veřejné listiny podle § 348 odst.1,3 zák.č. 40/2009 Sb.

Vzhledem k tomu, že k vydání nemovitosti má dojít v nejbližší době, naléhavě vyzýváme státní zastupitelství, aby uskutečnilo zajištění nemovitosti podle §79d tr.ř.

Podrobnosti o vývoji majetkoprávních poměrů kostela

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře patřil k cisterciáckému klášteru ve Žďáru n.S. Byl vysvěcen 27. září r. 1722. 16.7.1784 byl klášter i kostel zničen požárem. Následně byl řád cisterciáků zrušen císařem Josefem II. a klášter s kostelem přešel do majetku Náboženského fondu, spravovaného státem. Po zrušení fondu v r.1826 se zde střídali různí majitelé. V r. 1930 se klášter stal majetkem hraběnky Eleonory Kinské. Fungoval jako výnosný velkostatek. V areálu sídlilo v době Protektorátu gestapo, kostel na Zelené hoře sloužil jako ovčín. Po 2. světové válce bylo panství vyvlastněno státem na základě Benešových dekretů, ale v r.1992 bylo Kinským vráceno v rámci restitucí.

Obnova kláštera a kostela z ruin byla zahájena až v 50. letech 20.stol. na náklad čsl. socialistického státu. V r. 1974 byl kostel zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Pokud by tedy došlo k vydání kostela Biskupství brněnskému, byl by porušen zák. č. č.428/2012 Sb., neboť od konce 18. stol. církvi nepatřil a navíc byl objekt zhodnocen vynaložením velkých prostředků ze státního rozpočtu. Církev by nezákonně nabyla neoprávněný majetkový prospěch velkého rozsahu.

Přejeme si být vyrozuměni o způsobu vyřízení tohoto podání.

………………………                  …………………………

  Václav Dvořák         Lenka Procházková

 
Příspěvek byl publikován v rubrice Články a jeho autorem je Admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

13 comments on “Trestní oznámené na ředitelku Národního památkového ústavu a další neznámé pachatele.

 1. Kdyby si paní Procházková ověřila svá tvrzení v příslušných listinách (ano, pozemkové knihy jsou veřejné), ušetřila by spoustu času, který musela ztratit psaním tohoto blábolu.

  • myslím, že každý kdo se naučil číst v první třídě základní školy, tak dokáže najít na netu následující text: V roce 1826 se žďárské panství dostalo do soukromých rukou. To přinášelo nový element, který mohl do oprav kostela sv. Jana Nepomuckého kladným, či záporným způsobem zasáhnout. Nový majitel měl totiž patronátní povinnost pouze k farnímu kostelu (dříve klášternímu), nikoliv však ke kostelu sv. Jana Nepomuckého. Případný příspěvek na opravu kostela na Zelené hoře tak zcela závisel na dobré vůli majitele panství. zdroj: oficiální stránky kostela.

   • je evidentní, že kostel byl pro církev nechtěným dítětem, kterého se srdečně ráda zbavila – pokud si něco málo zjistíte o skutečnosti, než se zde zbytečně ztrapníte, paní Pokorná, tak se dozvíte, že to byla církev, kdo byl proti dalšímu provozování kostela. už jen údržba a péče o něco tak dementně umístěného musela stát to co lety na měsíc když to přeženu. církev se zachovala jako běžný podnikatel, tento projekt nebyl pro ní zajímavý a tak se zaměřila na ty, které jí něco přinesou, a mezi ně zřejmě nepatřilo modlení se uprostřed lesa. proč teď církev požaduje jeho vrácení nechápu, když i na oficiálních stránkách je jasně řečeno, že kostel nebyl jejím majetkem. osobně si rád počkám na výsledek vyšetřování a děkuji paní Procházkové a dalším za občanskou odvahu. většina lidí dnes se o nic krom vlastního žlabu nezajímá, ať už z hlouposti nebo pohodlnosti.

    • To není ze strany Dvořáka a Procházkové o nějaké občanské odvaze, za podání i takto dementního trest.oznámení jim bohužel nehrozí žádná sankce. Je to pouze obrovské diletanství.

     • uvidíme jak se vyvine kauza. v pozemkových knihách mohou být chyby, navíc i samotná stránka věnovaná tomuto kostelu říká, že kostel byl v soukromých rukou, protože sama církev odmítala dále nést náklady na jeho provoz. žeby se zčista jasna kostel stal majetkem církve??? a bez nabývacího dokladu??? tomu se říká zázrak.

 2. Nejde o pozemkové knihy, ale o to, jak se tam ten zápis dostal. Jsme toho přesvědčení, že kostel sv. Jana nepomuckého – Zelená Hora – byla majetkem soukromým, a že je to zapsáno v nabývací smlouvě Eleonory Kinské z roku 1930!!! Dále chceme upozornit, že opravy, které probíhaly po posledním požáru kostela se směly provést až na základě prohlášení, že kostel v budoucnosti nebude sloužit jako poutní místo!!! Církev tento slib dala a nyní ho chce porušit.
  Budete-li postupovat podle katastrálních zápisů, tak nám církev sebere všechno. Musíme ale náš společný (státní) majetek bránit. Majetek byl zapsán v katastru již za Josefa II. Přesto nad ním byl až do roku 1951 zákon, který jasně stanovili katolickou církev jako u ž i v a t e l e , a ne jako majitele.
  Jak to, že obraz opata Vejmluvy – donátora kostela, který byl vždy nedílnou součástí zelenohorského kostela, je dnes v soukromém držení Kinských?! Neukazuje to na to, že s majetkem bylo v nedávné době manipulováno?!
  Jak to, že v 30.letech 20. století byl v areálu kostela ovčín? Byl kostel odsvěcen, nebo tam mohly jen zbožné ovce? Toto vše je potřeba prověřit. Jediným možným způsobem pro občana je, bohu žel, trestní oznámení.

 3. Mrzí mě co komunistický režim udělal… Udelal z cirkve nejaky vosklivy panacky… Pritom cirkev se seskupeni dobrovolniku, kteri ve svem volnem case opravuji zdarma tyto pamatky, zdarma shaneji remeslniky, poradaji koncerty a snazi se o uctu k cloveku… To ze se kostel vypada ted jak vypada, to je hrozne!!! Knez, ktery by ho mel po restitucich na starosti by ho hned dal do poradku.

  Proc by cirkev chtela, aby to prestalo byt poutnim mistem??? Blbost!!! Kravina. Výmysl.

  • když jim to každých deset let vyhořelo a opravy stály majlant, nemohlo to být třeba proto, einsteine?

 4. Vlastnictví kostela církví do roku 1953 je nezpochybnitelné, což lze doložit zápisem v pozemkové knize, která je v originále dostupná na příslušném pozemkovém úřadě. V roce 1953 byl objekt předán státu na základě neplatného zápisu o převzetí, kde tehdejší kněz farnosti neprojevuje svobodnou vůli převést uvedenou nemovitost na stát. Z dokumentu je patrná inscenace tehdejším církevním tajemníkem a hrozba komunistických represí vůči kněžím, které v té době na Brněnsku probíhaly (viz oběť Jana Buly). Lze tedy prokázat naplnění zákona o majetkovém vyrovnání.
  Ve věci uváděné investice státu konstatujeme, že i dle podstaty práva náklady tohoto typu nemohou jít k tíži žadatele. Vznikaly by tak naprosto absurdní situace jdoucí proti selskému rozumu a podstatě věci.
  Závěrem konstatujme, že:
  1) policie musí prověřit každé trestní oznámení, byť je sebeabsurdnější či jeho podání vykazuje zjevné znaky šikanózního jednání
  2) co jiného by se mělo v rámci tzv. „církevních restitucí“ vydat, než kostely?

  • „co jiného by se mělo v rámci tzv. „církevních restitucí“ vydat, než kostely?“ tak toto je výrok tupce, co viděl maximálně tak obal učebnice dějepisu. první kostely v českých zemích nechali postavit čeští panovníci z prostředků koruny české. tyto kostely pak požadovala církev do svého majetku, což se nevím proč, ale třeba na to časem přijdete, nelíbilo českým panovníkům. církev proto přestala provádět církevní obřady do doby, než jim panovník kostely laskavě odevzdá. toto trvalo cca 20 let. takže během této doby když by vám umřeli například rodiče, tak by vám farář oznámil, aby jste si to hodili někam za plot nebo odvezli do lesa. a takto získala církev kostely, které jim nyní náš stát slavnostně odevzdává…

 5. Larry to je zbyteční flanďáci mají čas a žijou za neše peníze tak sem budou stále psát ty svoje bludy ser na ně.Admine zruš jim zde tu zeď nářků a bude klid slušní lidé o tomto mohou diskutovat na fecebooku