Biblické násilí

Všichni víme, že bůh je láska (1. Janův 4). Tady jsou další popisy toho, jaký je bůh a čeho si od nás žádá:

Toto téma otvírám, protože jsem se setkal s lidmi, kteří zakládají svou xenofobii na biblických morálních hodnotách. Zde jsou tedy další příklady odkud čerpat „morální hodnoty“:

Vraždy v bibli
Codex Argenteus, neboli Stříbrná Bible“ je ruční přepis ze 6. století, který obsahuje gótský překlad Bible biskupa Wulfily ze 4. století. Z původních 336 listů se podařilo zrestaurovat 188. Obsahem těchto listů je překlad významné části čtyř evangelií. (Kredit: Wikipedia) Celý příspěvek

Procházková: Blahobytná zlatá prasátka nás nabádají k střídmosti…

Jinak voní seno koním a jinak milencům. Připusťme, že seno je obrazný příměr pro náboženství. Koňové (lidé) to žerou, ale pro  církev je seno  postýlkou.

I Ježíškovi vystlala církev měkce jesličky, když zpětně přepsala jeho dospělý příběh pro své účely.  Posmrtně se Ježíš stal taky senem, kterým nás církev krmí, abychom její káru táhli dál. Přijímání sena je úvazek k pokoře a k poslušnosti. Píše ve svém komentáři Lenka Procházková. Více…