Sňatek bez rozumu a bez lásky

(Projev Lenky Procházkové 17. listopadu v Praze na Klárově)

Před 25 lety v době prudkých politických změn tehdejší kardinál František Tomášek  prohlásil, že katolická církev stojí na straně národa.  Ve všeobecné euforii jsme přijali jeho patetický slib jako závazek. Dokonce i mnozí ateisté si dokázali představit, že osvobozená církev si najde své úkoly a své místo při utváření moderního demokratického státu. Zapomněli jsme na to,  že církev se demokracie bojí jako čert kříže a že ji vnímá jako nepřítele své hierarchické struktury a své touhy po moci.

Celý příspěvek

Pro budoucno musí být jasné dokumenty, co se s majetkem státu dělo

Velkolepý dar bývalých představitelů vlády ČR, tak zvané církevní restituce prosazené proti vůli většiny obyvatel naší vlasti, stále vyvolávají emoce. Nemusím připomínat už to, že Nečasova a Kalouskova vláda ohodnotily pro účely »návratu majetku« církvím zemědělskou půdu 44,40 korunami za hektar a 27,70 korunami za hektar lesů oproti průměrné ceně 11,80 a 16,70, což svědčí o zvýhodnění církví a především katolické církve oproti jiným občanům, kteří kdy byli v průběhu tzv. restitucí oprávněnými osobami a o promyšleném záměru poškozujícím většinu obyvatel. Více…