Stanovisko k utajované připravované dohodě se svatým stolcem

Příspěvek věnovaný jednání českých ústavních činitelů se svatým stolcem, které bylo před občany utajované. Jednalo se o uzavření smlouvy, která má zabránit případným budoucím změnám zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Text také informuje o neochotě státních orgánů sdělit občanu požadované informace.

Vážení spoluobčané, nenechám se vydírat a český národ ohlupovat. Jak víte, byl jsem v minulosti požádán o právní pomoc ve věci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Tuto jsem poskytl tehdejší skupině poslanců, které bylo  zabráněno přednést stanovisko klubu k tomu, jak vznikal církevní majetek. Poslanci vycházeli z toho, že nemohou hájit své voliče, pokud je jejich klubu odnímáno právo informovat veřejnost o obsahu vědecké práce zabývající se oprávněností případných restitucí na základě historického vývoje vzniku církevního majetku. Více…

Církev bojující a vítězná aneb řád premonstrátů řádí

Je těžké uvěřit, že v katolické církvi vedle sebe existují takové protiklady jako papež František,a zároveň s ním například čeští strahovští premonstráti, kteří se po svém chystají naložit s pozemky, jež získali v restitucích v malé obci Hradištko. Po svém a proti zájmu lidí.

Chamtivosti strahovských premonstrátů se rozum skutečně až vzpírá uvěřit. Řád v obci Hradištko získal pozemky téměř celého centra a poté například zažaloval obec o 2,5 milionu korun za nájem místností obecního úřadu, které se nacházejí v budově patřící řádu. (Na tento rok obec podle rozpočtu plánovala příjmy v hodnotě zhruba 4,6 milionu korun a výdaje v hodnotě zhruba 4,1 milionu korun, 2,5 milionu korun je pro tuto obec tedy skutečně obrovská částka.), tvrdí Jiří Paroubek. Více…