Boj proti restitucím byla jen kamufláž. ČSSD neudělala nic, smějí se politici. Foldyna vysvětlil, kdo za to může

O laxnosti ČSSD kolem církevních restitucí se rozhovořil otevřeně komunistický poslanec Vladimír Koníček. „Pokud by ČSSD měla snahu kolem těchto restitucí něco řešit, tak by se domlouvala s ostatními stranami. To ale nedělala, místo toho jen pouštěla sólo výkřiky, což byla kamufláž navenek,“ vykřičel nahlas pravdu Koníček. Poslanec sociální demokracie Jaroslav Foldyna pak vysvětlil, že s padesáti poslanci se těžko něco mění a nepřímo tedy vinu nesou lidé, kteří nešli k volbám. Více…

Výzva nezávislých iniciativ ke krizi na Ukrajině

Ne základnám, o. s., Nová republika, o. s., Hnutí za Přímou Demokracii, Nezávislá média, o. s., Přátelé Srbů na Kosovu, o. s., Společenství práce a solidarity, Stop církevním restitucím, Vojáci proti válce, České mírové hnutí, Praha, dne 14. května 2014


Občané ČR, pane prezidente ČR, Vládo ČR, poslanci Poslanecké Sněmovny P ČR, senátoři Senátu P ČR,
s velikými obavami sledujeme události na Ukrajině, které přerostly ve vleklou krizi. Tato země není od nás příliš vzdálená a je obývána lidmi nám jazykově i kulturně blízkými. Navíc se zde nalézá početná komunita našich krajanů.

Šokováni sledujeme záběry, na kterých jsou zaznamenány masové vraždy. Ty lze rozdělit na akce namířené proti policistům a vojákům, kteří odmítají vraždit vlastní lidi, a na vraždění civilistů. Nelze přehlížet upalování neozbrojených policistů na náměstí (Kyjev, prosinec, leden, únor 2014), popravy policistů, kteří odmítli rozhánět pokojné demonstrace ke Dni vítězství (Marijupol, 9. 5. 2014), popravy vojáků, kteří odmítli střílet do civilistů (Blagodatnoje, 22. 5. 2014), střelbu na vozy se zraněnými vojáky označené viditelně červeným křížem či dobíjení válečných zajatců (Doněck, 30. 5. 2014). Více…