Církev zkouší, co jí projde

Rozhovor Haló novin s dokumentaristou Václavem Dvořákem

Jak hodnotíte snahu soc. dem. a ANO jednat s církvemi o snížení aspoň finanční části církevního daru?

Zdá se mi, že je to jen hra pro voliče.

Takže nevěříte v to, že by ČSSD a ANO vyjednaly menší zátěž pro státní rozpočet?

Církve, jak je vidět, se řídí pravidlem: co se dá, to se z pekla nevydá. Takže dávám vyjednávání s církvemi jen malou naději na nějaký, byť malý ústupek. Více…

Odpověď ministerstva zemědělství občanu Boučkovi

Vážený pane Boučku,

jako asistent pana ministra Mariana Jurečky potvrzuji, že pan ministr Váš e-mail včetně příloh dostal.

Pan ministr Marian Jurečka respektuje platné zákony České republiky. Součástí slibu, který pan ministr skládal, byl i slib, že bude zachovávat zákony.

Mezi platné zákony patří i zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Pan ministr Jurečka nestraní ani jedné straně. Pan ministr Jurečka bude postupovat striktně podle platného zákona.

Pan ministr Vás zdraví a já se k jeho pozdravu připojuji.

Mgr. Jan Čižinský – asistent

Dopis občana Boučka ministru zemědělství

Pane minisře zemědělství,

obracím se na Vás jménem iniciativy „Občané proti církevním restitucím“, abyste zasáhl a výkon zákona pozastavil pro podvody ze strany církve. Nestačíme na vše reagovat, nemáme ani takové možnosti,nemáme vstup do archivů. Stát by měl hájit svůj majetek, proto je třeba z archivů vyzvednout potřebné doklady a zabránit tak krádežím a prolamování Benešovo dekretů a porušování výsledků I. pozemkové reformy. Prosím potvrdit přijetí. Přílohy dokládají, že církev porušuje vztahy mezi státem a církví, podvádí a krade. Jan Bouček

Benešovy dekrety daly první stopku restituci bývalého kláštera

Celkem se církve a církevní spolky ucházejí v Pardubickém kraji o čtyři atraktivní nemovitosti, piaristický chrám v Litomyšli, dva bývalé kláštery a velkostatek Chrast. Jednu z žádostí nyní stát odmítl. Kvůli konfiskaci podle Benešových dekretů nevydá stát církvi budovu Domova na rozcestí ve Svitavách, která je bývalým klášterem.
Kromě Domova na rozcestí žádají církve i o tři další významné stavby v kraji, včetně piaristického kostela v Litomyšli, a množství polí a luk. Tam ještě rozhodnuto není. Více…

 

Petr Lachnit: Referendum! Referendum?

Jsem zastáncem referenda. Jsem přesvědčen, že lidé mají právo přímo rozhodovat ve věcech, které se jich zásadně dotýkají. Není to jenom tzv.posílení přímé demokracie. Je to základní lidské právo v demokratické společnosti. Jeho realizace ovšem není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá.
Model nepřímé demokracie, spočívající na volbě zástupců v parlamentu nebo samosprávě, nevznikl ze snahy omezit účast lidu na rozhodování. Jenom na rozdíl od tradiční řecké polis nebo islandského Althingu žije dnes příliš mnoho lidí, než aby se mohli všichni shromáždit na náměstí a odhlasovat svůj názor.

Celý příspěvek

Církevní restituce opět ve hře o ČSSD

Část politické reprezentace ČSSD si začíná uvědomovat, že tato strana nemůže v otázce tzv. církevních restitucí dělat „mrtvého brouka“. Mohla by svou nečinností nebo předstíráním činnosti, která by ovšem nebyla míněna vážně, zcela ztratit kredit. Proto se problematika tzv. církevních restitucí opět vrátila do světla politických diskusí… Více…

Americké oběti sexuálního obtěžování kněžími uvádějí na seznamu špinavců kardinála Duku

Česká republika: Hned na šestém místě v seznamu dvanácti špinavců uvedla v roce 2013 americká organizace SNAP, která sdružuje oběti kněží, českého kardinála Duku.
Duka uvedl, že oznámení sexuálního obtěžování irských školáků katolickými kněžími bylo pouze snahou vytlačit církev z pozice, kterou v Irsku ve vzdělávání zaujímá. Více …

Problematika církevních restitucí v odpovědích čtenářům

K mému článku Preláti proti lidu, který se dotkl tématu „církevních restitucí“, proběhla na stránkách Parlamentních listů velká diskuse. Osobně mne tento zájem překvapil a všem účastníkům diskuse, kteří se tak důležitou věcí zabývají, děkuji. Některé z diskusních příspěvků byly podnětné a zaslouží si komentář. Více …