Občanské iniciativy suplují stát! Státníci, styďte se!

Kdo uchrání zbytky českého majetku? Bude to stát, vláda a úředníci na ministerstvech a pozemkových fondech? Nebo snad lidmi volení zástupci, kteří prosadí například odklad a revizi požadavků církví? Jsou schopni a ochotni se na něčem ohledně zmírnění finančního dopadu církevních restitucí, strany a poslanci ještě dohodnout? Nebo se za naše lesy, louky, luhy a háje, za skvosty architektury a historické budovy a jejich vybavení, budou brát dál jen obyčejní jednotlivci a neutrální iniciativy prostých občanů? Vice …

Nejhorší ze všeho je podlehnout kouzlu vlastního přání

reakce na článek Lenky Procházkové „Pozvání na archu“ a otevřený dopis Štěpána Kotrby papeži Františkovi ve věci hlupství jeho preláta: „Křesťanská ryba smrdí od hlavy“

Ač věkem dospělí, jsme stále jen děti, toužící po tom, aby tu někde nad námi byla autorita od své přirozenosti lepší, než jsme my sami. Ta touha je tak silná a správná! Vždyť ve skutečnosti symbolizuje to nejkrásnější na člověku: nezničitelnou sílu rvát se proti vší pravděpodobnosti o existenci toho, co cítí a považuje za správné. Více…

Církev je mocná čarodějka. Že, páni politici, historici a další?

Je neskutečně obtížné pro ateistu a bezvěrce chápat výroky nábožensky, přesněji římsko-katolicky založeného člověka při obhajobě nejen trvale přetřásaného problému církevních restitucí, ale chápání náboženství jako takového. Chápu nebo se domnívám, že jde o jakousi virtuální duchovní vědu, která vznikla v těžkých dobách vývoje lidstva na pocitech potřeby zachování lidských jistot, osobnosti, případně rodiny. Nehodlám se rozepisovat, nejsem v této oblasti ani za mák zběhlý a orientovaný, nicméně po přečtení rozhovoru historika Radomíra Malého pro Parlamentní listy docházím k názoru, že pro hájení církevních restitucí lze použít cokoliv, dokonce i argumenty, které nelze nijak doložit. Více…

Řekli čeští biskupové papeži věci opravdu tak, jak se mají ???

Na úvod článku připomenu, co prezentovaly naše sdělovací servery : Papež František ve čtvrtek minulého týdne při jednání s českými biskupy zdůraznil, že „materiální prostředky mají být určeny výlučně k duchovnímu poslání církve“ a že majetek má být spravován „uvážlivě a transparentně, a to také za pomoci důvěryhodných a kompetentních laiků“. Více…

Miliardář a církevní řád se hádají o klášter v Praze. Odškodné nejspíš zaplatíme všichni

Miliardář David Beran už několik let upravuje bývalý klášterní komplex redemptoristů kousek od Pražského hradu na své sídlo. Podle Lidových novin ovšem řád připravuje kroky, i v rámci restitucí, aby miliardáře vyhnal. Hrozí ovšem, že daňoví poplatníci Beranovi zaplatí miliony jako náhradu škody.

Památku v Thunovské ulici č.p. 27 původně využívalo Ministerstvo vnitra jako ubytovnu pro zhruba stovku strážců zákona. Pak se objekt dostal do soukromého vlastnictví jedné firmy, od níž jej pak odkoupil Beran v roce 2001.

Více …

Spadla klec! Kardinál Duka zatčen, bude stíhán za nelegální obchodování s odpustky

Policie dnes ráno zadržela pražského arcibiskupa a primase českého Dominika Duku. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová informaci nepotvrdila ani nevyvrátila, ale připustila, že byly zatčeny čtyři osoby včetně duchovního s hodností kardinála. Všichni jsou obviněni z nelegálního obchodu s odpustky a korupčního jednání, při kterém docházelo k odpouštění hříchů prominentům. Minimálně jeden ze zadržených se podle Bradáčové nacházel na samotném vrcholu blíže nespecifikované organizované skupiny.

 Více …

Účelovou dírou v zákoně se církve domáhají dvojité „restituce“

Za majetek, který nebylo možné podle zákona vydat, byly přiznány desítky miliard finančních náhrad, které budeme splácet ještě 30 let (odhadem 96 miliard). Je veřejným tajemstvím, že finanční náhrady byly úmyslně předimenzovány, určitě ve srovnání s ostatními restituenty.

Vůbec celý ten klíč je sporný, protože pokud neexistuje výčet vydávaného majetku, není se možné dobrat ani majetku, který za nějž má být poskytnuta finanční náhrada.

Vice zde …

Pozvání na archu

Lenka Procházková

Delegace biskupů se vrátila z Vatikánu ve sváteční náladě. Už během jejich návštěvy přinesla ČT rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou. Široký úsměv na tváři primase českého vyjadřoval radost nad průběhem audience u papeže Františka. Hned v úvodu se kardinál Duka s uspokojením zmínil, že ani jednou za hodinu a půl Svatý otec nepřipomněl, že církev má být chudá. Téma takzvaných církevních restitucí sice papeže zajímalo, obdržel prý i nějaké dopisy od českých občanů, nicméně ty jej v posouzení „kauzy“ nezviklaly.  Celý článek …

Jak Charita hodovala aneb dopis od čtenáře

Přišlo nám poštou od jednoho našeho čtenáře. V současnosti ověřujeme podrobnosti popisované akce. Chceme jen upozornit, že z hlediska zákona je Charita ČR církevní právnickou osobou dle Kodexu kanonického práva (kánon 312, 313). Je součástí římskokatolické církve registrované v České republice podle zákona č. 3/2002 Sb. A nyní dopis, který šel z Prahy na Moravu a byl nám adresátem přeposlán, (a ještě omluva za několik silných slov v textu): Celý příspěvek

Občané, nedejme se zastrašit. Jene Boučku, drž se!

Z následujících textů, které uveřejňujeme, je vidět, jak prostý občan, který se rozhodl bojovat proti chamtivosti katolické církve a vyjádřil svůj občanský postoj podáním trestního oznámení, ve kterém formuloval svoje vážné podezření, že řád premonstrátů se pokouší spáchat podvod a zcizit státní majetek velkého rozsahu, je vystaven výhrůžkám. Je zarážející, že k tomu dopomohlo i nedbalé chování státních úředníků, kteří straně podezřelé z přípravy zločinu pravděpodobně poskytli celé nacionálie podavatele. Jsme plně na straně pana Jana Boučka, bývalého hajného axneohroženého bojovníka proti tunelu, který nese název „církevní restituce“ axžádáme občany, aby tuto podporu panu Boučkovi také vyjádřili. Buďme připraveni, že preláti budou chtít občanské aktivisty zastrašovat. Přátelé, nedejme se a pokračujeme v obraně svého státu! Nikdo jiný to za nás neudělá!

Následuje text trestního oznámení, které pan Bouček podal:

Celý příspěvek