Skromnost, pokora, písmo svaté!

Vyvstal další problém okolo církevních restitucí. Říkám si, co asi bylo slíbeno těm, kteří pomáhali tuto Pandořinu skříňku otevřít? Že by pan Kalousek, Schwarzenberg, Marek Benda a další, měli slíbený život na věčnosti, nebo že se i přes všechny svoje výmysly, které tuto společnost stály nemalé problémy, dostanou do Nebe? Že by snad měl Mirek slíbené místo ministra financí někde v Ráji? Nebo bylo dopředu odpuštěno Petru Nečasovi jeho smilstvo s ředitelkou své kanceláře? Nevím jak to bylo, jen vím, že ušili horkou jehlou jakousi „nápravu“ křivd církvím – to, že tím vzniknou křivdy celém národu, to jim bylo šuma fuk! Více…

A je to tady. Církve se hádají o restituce

Talíř z KDU-ČSL se přejmenoval na “Mísu”…. peněz, v ten samý den, když stvořil restituční zákon. Do té doby, dokud to celkem podvodně Nečas s Kalouskem neprosadili ve vládě, se církevní hodnostáři tvářili, jako “my jsou ok, máme na to sice právo, ale počkáme si”. Jinak řešeno, předstírali že jsou “cool”. Ale sotva se dočkali, boj o prachy začal. Více…

Náboženská propaganda České televize

Česká televize vysílá náboženské obřady; sváteční projevy náboženských představitelů; akce, jež souvisejí s náboženstvím; vlastní pořady, které propagují náboženství či jsou určené věřícím. Nenašel jsem však jediný pořad pro ateisty. Více…

Zrušme referendem církevní restituce

Vliv církví v našem prostoru klesá a bude klesat i nadále. Stále totiž ubývá lidí, kteří cítí potřebu být dobří jen proto, že je to, jak hlásají církve, výhodné pro jejich život záhrobní (jinak by přišli buď do očistce nebo rovnou do pekla), a přibývá těch, kteří chtějí být dobří, protože je to tak dle jejich přesvědčení dobré, a se životem záhrobním v církevním smyslu proto nekalkulují. A souběžně s tímto trendem ubývá – či lépe řečeno – už dnes ubyli do neexistence oni potencionální zločinci, které by od páchání jejích zločinů mohla odvrátit myšlenka na odplatu za jejich hříchy tam někde na nebesích. Spočítáno a sečteno – to, co církve vyhlašovaly a do dneška vyhlašují jako důvod své existence – už neexistuje buď vůbec, nebo to zcela a neodvolatelně zmizí během dalších let. Více…

Lenka Procházková: Spiknutí aneb Vesele k urnám!

Ve středu 2. října 2013 obdržela vláda odborníků výzvu občanských iniciativ, aby zákonným opatřením pozastavila účinnost zákona o tzv. církevních restitucích. O den později obdržely občanské iniciativy zamítavou odpověď vlády zformulovanou do dvou vět:

Vzhledem k tomu, že zákon o církevních restitucích je již dávno účinný, jedná se o složitější a časově náročnější legislativní postup. Navíc je otázka majetkového vyrovnání s církvemi politickým tématem, který nemůže řešit současná vláda v demisi. Více…

Karel Schwarzenberg opět perlí.

Podle klerikálního politika Karla Schwarzenberga je Státní pozemkový úřad zbytečně opatrný, když nechává z obezřetnosti přezkoumávat restituční nároky církevních řádů kvůli tomu, aby nebyly prolomeny Benešovy dekrety. Více…

Církevní restituce: Maltézští rytíři hrozí fackami

Církevní restituce se v některých případech dostávají do slepé uličky. Zejména velké církevní řády – benediktini, premonstráti či maltézští rytíři – které žádají stát o vrácení desetitisíců hektarů půdy a lesů, mohou v řadě případů vyjít naprázdno, anebo si budou muset majetek vybojovat u soudů. Více…

Sobotka (ČSSD): Nedovolíme prolomit restituční hranici února 1948

ČSSD odmítá snahu některých církevních organizací prolomit restituční hranici 25. 2. 1948 a přepsat tak současné majetkoprávní vztahy v České republice.

Trvá na důsledné kontrole státu při církevních restitucích a odmítá jakýkoli nátlak církví na urychlené vydávání majetku bez doložení potřebných dokladů. Snahy o prolomení hranice 25. 2. 1948 v rámci vládou prosazených církevních restitucí dokládá podle dostupných informací např. žádost o navrácení majetku Suverénního řádu maltézských rytířů. Více…

Výzva občanských iniciativ vládě České republiky

Pozastavte účinnost zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Vážený pane premiére, vážení členové vlády ČR,

více než dva roky jsme aktivně vystupovali proti znění zákona o tzv. církevních restitucích, upozorňovali jsme na jeho chybná východiska, kritizovali jeho nedopracovanost a varovali před důsledky jeho účinnosti. Naše snaha, ač podporovaná většinou obyvatel ČR, však byla minulou vládou a jejími koaličními poslanci ignorována. Obsahově i způsobem přijetí je zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi č. 408/2012 Sb. nemravný. Více…