Dohra církevních restitucí: Procházková hrozí Dukovi soudem. Víme proč

Kardinál Dominik Duka nedávno předal apoštolskému nunciovi v Praze petici odpůrců tzv. církevních restitucí. Zdánlivě vstřícné gesto ale bude mít možná dohru u soudu. Duka totiž předání petice doprovodil průvodním dopisem, v němž se podle protirestitučních bojovníků jejich činnosti vysmívá. ParlamentnímListům.cz to řekla iniciátorka petice Lenka Procházková. Více…

Kardinál Duka zajásal: Nemusím se bát zatčení

Přijetí zákona o církevních restitucích neprovázel žádný trestný čin. K tomuto závěru dospělo pražské vrchní státní zastupitelství, které proces přijetí normy zkoumalo na základě několika různých podání občanů. Kardinál Dominik Duka tento závěr kvituje s potěšením, nemusí se prý už obávat zatčení.

„Ani z vnějších podání, ani z vnitřní analýzy našeho úřadu nevyplynuly takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly možnost zahájení trestního řízení. Tedy nebyla a nejsou dána taková konkrétní podezření, že by došlo ke spáchání trestného činu,“ shrnul závěr žalobců náměstek pražské vrchní zástupkyně Adam Bašný. Více…

Štěpán Kotrba: Kvalita rozhodování Ústavního soudu aneb o negramotnosti

Kvalitu práce soudců nemáme hodnotit komentováním „živých“ případů ještě před pravomocným rozsudkem, neboť to může ovlivnit rozhodování. „Mrtvé“ kauzy už ale hodnotit lze. Soudci nejsou v demokratické společnosti nekritizovatelní, protože zdrojem moci je lid. Tedy my. Kritiku si soudci zaslouží zvláště, když rozhodují o desítkách miliard, aniž znají spis. Jestliže takto diletantsky rozhodují soudci soudu ústavního, lze něco jiného čekat od soudců soudu nejvyššího, případně dokonce od soudců okresních senátů? Více…

Marie Neudorflová: Mist Jan Hus a současnost.

(Projev na shromáždění odpůrců církevních restitucí na Staroměstském náměstí, organizovaném spisovatelkou Lenkou Procházkovou ku příležitosti poslání dopisu papeži Františkovi, a večer na Václavském náměstí na shromáždění evangelíků 6. 7. 2013)

Naše současnost se ve svém mravním marasmu velmi podobá řadě období v naší historii, včetně období, v němž působil Mistr Jan Hus. I dnes k mravní nedospělosti a upadajícím sociálním poměrům přispívá katolická církev svým nezřízeným materialismem, symbolizovaným hlavně restitucemi majetku, který jí nikdy nepatřil, podporou asociální nedemokratické politiky vlády, a ignorováním mravních potřeb obecně.

Celý příspěvek

Projev Jana Boučka na Staroměstském náměstí dne 6. 6. 2013

Dobrý den z Vysočiny, ve svém příspěvku navážu na paní spisovatelku Lenku Procházkovou ohledně církevních restitucí a uvedu fakta, která většině obyvatel naší země nejsou známa a s kterými by se každý odpůrce zákona o církevních restitucích měl seznámit.
Před časem v televizním pořadu p. Michaely Jílkové ,,Máte slovo“  mě tato označila za rozezleného důchodce z Vysočiny. Ano jsem rozezlený důchodce z Vysočiny a se mnou je rozezleno zcela určitě mnoho dalších obyvatel této země. Poslední statistické průzkumy říkají, že se zákonem o církevních restitucích nesouhlasí 86% obyvatel naší země, nesouhlasil s ním ani president Václav Klaus, který tento zákon proto nepodepsal.

Celý příspěvek

Projev Lenky Procházkové 6.7. 2013 na Staroměstském náměstí

ČAS LIDÍ,  ČAS SKUTKŮ

V Listině základních práv a svobod, přijaté v roce 1991 se uvádí: Stát je založen na demokratických hodnotách. Nesmí se vázat na výlučnou ideologii ani na náboženské vyznání.

Zákon o tzv. církevních restitucích tento závazek zpochybňuje. Z římskokatolické církve se stane největší soukromý vlastník pozemků v České republice, krom toho získá desítky miliard korun navýšených o inflaci a další každoroční příjmy ze státního rozpočtu, což jí poskytne moc, jakou neměla ani za monarchie.

Celý příspěvek

Prosba o podporu

Vážení přátelé,

ozvučení Staroměstského náměstí a stavba tribunky pro naši sobotní akci „Pravda zvítězí“ bude stát odhadem 6000 kč. Kdo můžete, prosím přispějte na naše konto.

Děkujeme!

ODKAZ MISTRA JANA ŽIJE

Milí přátelé, zúčastněte se s námi sobotního shromáždění na Staroměstském náměstí, kde budou od 11 hodin vystupovat zástupci občanských iniciativ na téma kořistnictví katolické církve. Připomeneme ideály Mistra Jana Husa, pro které byl upálen a v závěru půjdeme coby procesí přes Karlův most na Hradčanské náměstí. Tam se zastavíme u (sochy) TGM, budeme zakladatele státu stručně informovat o stavu republiky a nakonec zazvoníme na dveře Arcibiskupství a předáme dopis pro papeže Františka. V dopise papže žádáme, aby umravnil zástupce římskokatolické církve v Čechách a zakázal jim přijmout majetky získané podvodným způsobem. Dopis už podepsaly stovky lidí, petiční archy odevzdáme na arcibiskupství též.

ODKAZ MISTRA  JANA  ŽIJE
PRAVDA  ZVÍTĚZÍ !

dne 6 .7.2013
na Staroměstském náměstí
v 11 hodin
shromáždění s následným   pochodem
k Arcibiskupskému  paláci,
Hradčanské  náměstí

Po projevech na Hradčanském náměstí (před sochou TGM) bude
pražskému arcibiskupovi
mezi 14 – 15 hodinou
předán dopis určený papeži Františkovi, v němž několik tisíc signatářů upozorňuje na kořistnické jednání římskokatolické církve v Čechách a s tím  související rozkol občanské společnosti..

Společní svolavatelé:
Nezávislá media Lenka Procházková, iniciativa Ne základnám, Hnutí za přímou demokracii, Alternativa zdola, Spojenectví práce a solidaraty ( SPaS )  a další