Marie L. Neudorflová, Ph.D.: Velmi důležité výročí pro naši národní identitu

Začátkem července budeme vzpomínat nemírně významného výročí příchodu Cyrila a Metoděje do našich zemí před jedním tisícem a sto padesáti lety.

Především je třeba si připomenout čím jejich příchod byl a zůstal nezastupitelně důležitý pro naši existenci a kulturu, pro naši slovanskou a českou identitu, která byla a je často zlehčována ba dokonce popírána. A tento význam zůstává důležitým přesto, že některé aspekty kontinuity této tradice byly brzy potlačeny, a i přesto, že se v současnosti znovu organizují síly nepřátelské k našemu češství a slovanství.

Celý příspěvek

Lenka Procházková k vypálení Ležáků

Na pozvání ProAlt Chrudim přednesla spisovatelka Lenka Procházková dne 24. června 2013 v areálu památníku Zámeček v Pardubicích projev k uctění památky 194 mužů a žen, kteří byli ve sklepení nedalekého objektu nacisty popraveni před 71 lety.

Marek Řezanka: Vzkaz dvěma prezidentům aneb Hurá nazdar výletu

Dne 23. 6. 2013 se v Lánech sešli zástupci několika iniciativ a hnutí, kteří chtěli jednak upozornit na současný stav politické scény a společnosti a jednak přednést svůj postoj adresovaný hned dvěma prezidentům (fotogalerie z akce: ZDE).

Jeden T. G. Masarykovi, čtený nad jeho hrobem, další potom Miloši Zemanovi, který již několik dní vede čilá jednání se zástupci parlamentních stran, aby v úterý sdělil, jaké řešení stávající krize považuje za daných podmínek za nejlepší.

Nad Masarykovým hrobem zazněly celkem tři příspěvky. Jako první vystoupila Lenka Procházková, která akcentovala skutečnost, že od roku 1989 došlo jednak k rozpadu Československa a jednak ke schválení tzv. církevních restitucí, které svou formulací zpochybňují Benešovy dekrety, a u nichž je podezření, že prošly výhradně díky korupčnímu postupu, který je spouštěčem nynější politické krize.

Projev Lenky Procházkové si můžete přečíst zde:

„Vážený pane prezidente, Tomáši G. Masaryku,
sešli jsme se tady – na důležitém místě – v důležité chvíli. Přišli jsme sem, jako se chodí domů, pro povzbuzení
. Více…

Občanské odpoledne v Lánech

Milí přátelé,
zveme vás na nedělní občanské odpoledne v Lánech.

Nejprve se ve 13 hodin zastavíme u hrobu TGM, poté předáme prezidentovi Miloši Zemanovi písemné vyjádření občanských iniciativ, v kterém zastáváme názor, že výchozím krokem k řešení současné politické krize jsou předčasné volby.

Lenka Procházková

Za novou sněmovnu: Engl, Matoška, Procházková, Šimandlová (17. 6. 2013)

Tisková konference ke kampani „Za novou sněmovnu“ proběhla na půdě Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR za účasti Martina Engla (Lékařský odborový klub), Lukáše Matošky (Za novou sněmovnu), Lenky Procházkové (Stop církevním restitucím) a Nikoly Šimandlové (Iniciativa ProAlt). Organizace podporující kampaň „Za novou sněmovnu“ požadují za situace současné vládní krize okamžité rozpuštění poslanecké sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. Více…

Tak nám schválili restituce

Asi tak nějak by to dnes řekla posluhovačka panu Švejkovi mazajícímu si opodeldokem kolena trpící revmatismem, až by se dověděla o výnosu Ústavního soudu z 3. 6. 2013 k stížnosti proti zákonu č. 428/2012 o církevních restitucích.

Informovala by jej tak o události, která má – stejně jako v roce 1914   jedna z tehdejších událostí – šanci v budoucnu změnit naše životy, i když je už o 99 let více. Švejk by se asi zeptal: „A který restituce, paní Müllerová?“ a možná by si nevzpomněl na Ferdinanda, který byl zastřelen v Sarajevu, ale na toho, jehož jméno bylo spojeno s jiným restitučním ediktem, s Ferdinandem II., kdysi známého císaře, zrzavého a poťouchlého, věčně se usmívajícího a hlavně zlého skrčka  odchovaného jesuity v Ingolstadtu. Více…

Odlišné stanovisko předsedy Ústavního soudu Rychetského

Odlišné stanovisko předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského k nálezu sp.zn. Pl. ÚS 10/13

Odlišné stanovisko, které podle § 14 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuji vůči v záhlaví citovanému nálezu pléna Ústavního soudu, odůvodňuji takto:
1) K ústavnosti procedury
Z námitek navrhovatelů k proceduře přijetí napadené normy jsou relevantní a přitom v nálezu, vůči němuž uplatňuji odlišné stanovisko, nedostatečně vypořádané následující:
– Skutečnost, že předloha zákona vrácená Senátem nebyla projednána na „nejbližší schůzi“ Sněmovny, ale po opakovaném vyřazování z programu 45.

Celý dokument ke stažení ZDE:
formát .odt
formát .doc

Tomášek, katolická církev a restituce

Chtěl bych jen krátce reagovat na debatu o tom, co řekl či neřekl kardinál Tomášek o majetkových nárocích církve. Myslím, že není podstatné, jaká slova přesně kardinál Tomášek řekl, podstatné je, že s pádem komunistického režimu měla katolická církev obrovskou šanci postavit se na stranu pravdy, zaujmout a vtáhnout lidi, stát se morální a kulturní autoritou. Více…

Úvaha tzv. dobrovolníka o porestituční české církvi

Na počátku zázračného života svatého Františka je určité vidění – obnovit Boží dům, který je v troskách. A podobný sen stojí na počátku služby papeže, který si jako první zvolil jméno po světci z Assisi: sen o chudé církvi a církvi pro chudé. Před 6 tisíci novináři s jejich rodinami vyprávěl papež František v sobotu 16. března o tom, jak si zvolil své jméno. Na závěr konkláve ho po sčítání hlasů objal kardinál Hummes a řekl mu: „Nezapomeň na chudé!“ Více…

Lenka Procházková: Cenzura výroků kardinála Tomáška?

Pražské arcibiskupství údajně odmítá potvrdit výroky někdejšího kardinála Františka Tomáška k církevním restitucím. Na žádost Britských listů, abych se k tématu vyjádřila, uvádím stručnou chronologii kardinálových vystoupení od roku 1989.

Při děkovné mši za svatořečení Anežky Přemyslovny, která se za přítomnosti tisíců občanů konala v katedrále Sv. Víta 25. listopadu 1989, prohlásil kardinál Tomášek: „V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v našich zemích jsem já i katolická církev na straně národa.“ O měsíc později (23.12.) se vyjádřil v souvislosti s případnými majetkovými požadavky ŘKC takto: „O tom se zatím nejedná a ani se to neplánuje. Doufáme však, že ze strany státní správy bude větší otevřenost a že pro církevní činnost poskytne stát větší možnosti.“ Více…