Petice občanů proti znovupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Prosíme zájemce, aby petici šířili.

Stáhněte si text ZDE: Petice Mariansky sloup

Doplňte linkování pro podpisy i na zadní straně. Vytištěné podepsané archy s čitelně vyplněnými údaji signatářů můžete zaslat na adresu kteréhokoli člena petičního výboru.

Argumenty proti znovupostavení sloupu naleznete např. v článku Lenky Procházkové „Smolný sloup.“ Další články budou postupně zveřejňovány. Doporučujeme též sledovat debatu k tomuto tématu na Britských listech.

Video z přednášky Lenky Procházkové k tématu (z 18. 4. 2013) se připravuje a bude k dispozici v nejbližších dnech.

Lenka Procházková: Mariánský sloup

Spojenectví práce a solidarity zve na přednášku „Lenka Procházková: Mariánský sloup“

1. Něco z dějin, význam, symbolika
2. Něco ze současnosti
3. Důvody, proč říci ne jeho obnovení – jak to udělat

18. dubna 2013 od 17 hodin v Domě odborových svazů, Náměstí Winstona Churchilla, Praha 3

DEMONSTRACE PROTI MARIÁNSKÉMU SLOUPU

V úterý 9. dubna od 16.30 hod. se koná na Mariánském náměstí v Praze před vchodem do Magistrátu demonstrace proti znovupostavení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Demonstraci organizují NS LEV 21 (Paroubkovci) , ale to nás nemůže odradit, důležité je, že to někdo svolal.

Kdo má čas, přijďte prosím! Nemůžeme už lhostejně mlčet k přepisování dějin.

Lenka Procházková

Lenka Procházková: Smolný sloup

Říká se, že šťastný je národ, který má nudné dějiny. V Čechách si na život bez vzruchů vsadit nemůžeme – a což teprve naši předkové! I v obdobích zdánlivě monotónních, která vždy nastolila vítězná moc a její pořádkové čety, doutnaly pod povrchem apatie živé myšlenky a bylo jen otázkou času, kdy vyvřou nad terén násilně zválcovaný do jediné pravdy. Opakuje se to znovu a znovu a už to působí jako úděl. Není i naše dnešní snaha hledat pod nánosem lží ukryté odkazy a znovu obhajovat čest předků, marná? Kdo to potřebuje, když oni jsou mrtví? Jsou mrtví. Mnozí nemají ani hrob. Přesto nám stojí za zády jako zeď.

„Svědectví je akce zaměřená k budoucnosti, jediný možný projev lidské důstojnosti v hanebné době,“ věřil před mnoha desítkami let vznešený idealista Romain Rolland. V současných Čechách je možná na svědecká slova už pozdě. I kdyby byla vyřčena tisíckrát, je pravda hnaná do kouta. Zatímco lež, povýšená na jazyk úřadů a mecenášů vlády, má vydlážděnou cestu. Možná už nyní jsme, zdánlivě bez bolesti, překonali ten práh, za který by lidská důstojnost našich statečnějších předků nikdy nevkročila. Směrovky k budoucnosti jsou přitloukány jak značky ke hřbitovu a minulost je před našima očima demontována na součástky. Pro nový stroj času. Více…