Text projevu Lenky Procházkové, který pronesla na sobotní demonstraci v Brně (23.2.) pořádanou Hnutím za přímou demokracii.

Otroci nebo občané?

Možná vás to překvapí, ale dnes chci mluvit o víře. Nikoliv o víře v Boha, ale v člověka. Stále si totiž myslím, že naše existence na této planetě nemůže být vnímána jen jako existence nejvyššího zvířecího druhu. Už proto, že na rozdíl od třeba delfínů, jejichž inteligence prý je téměř na stejné výši jako inteligence lidská,  odpovědnost za budoucnost zeměkoule neseme  my a nikoliv oni. Delfíny můžeme naučit tančit, ale své starosti jim k řešení dávat nebudeme. Přesto, nebo právě proto by se někteří z nás raději narodili v komunitě delfínů než v té lidské. Jsou opravdu chvíle a často i dlouhá období, kdy delfínům lze závidět.

Dnešní setkání má název Podvedený národ. Máme debatovat o období posledních 65 let. Tak si  připomeňme to podvádění, které začalo tzv. Vítězným únorem roku 1948. Vítězný únor byl  později  případněji nazván pučem, když vyprchalo nadšení mnohých, kteří ten násilný zvrat vnímali jako  start ke  spravedlivěji uspořádané společnosti. To nadšení bylo průběžně zneužíváno a deformováno státní propagandou, takže statisíce lidí dokonce  podepisovali petice, které žádaly trest smrti pro vytipované údajné zrádce nového režimu. Někteří asi podepsali ze strachu, protože se báli odlišit, ale velká část signatářů uvěřila politické propagandě. Stalinský teror požíral i vlastní lidi, podle stejných zákonitostí jako kdysi čarodějnické procesy a později třeba francouzská revoluce požíraly své lidi. Ale stejně jako upalování lidí nezničilo víru v Boha a gilotina nezničila víru ve svobodu, rovnost a bratrství, tak ani stalinské oprátky a lágry nezničily touhu po sociálně spravedlivé společnosti. Ta touha existovala v lidech odedávna.

 

I naše země zrodila řadu originálních myslitelů, kteří předběhli svou dobu, a proto se nedožili vysokého věku. Za všechny tyto ušlechtilé duše chci zástupně jmenovat Petra Chelčického, který už v 15 století kritizoval rozdělení tehdejší společnosti na tři stavy: šlechtu, církev a poddaného, neboť cítil, že odvaha rytířů, duchovnost  příslušníků církve a pracovitost rolníka či řemeslníka mohou sídlit v jedné bytosti a věřil, že člověk je úplný jen tehdy, když tyto vlastnosti může sloučit.

 

Ale přeskočme od Chelčického do počátku šedesátých let minulého století. Obrodný proces, který vedl k tzv. Pražskému jaru, nestihl dosáhnout kulminace, protože přišel 21. srpen 68. A tak už se nedovíme, zda by národní pokus o humanitní socialismus uspěl, kdyby nebyl zničen vojenskou invazí. Nicméně, a teď budu citovat filozofa Karla Kosíka: „Pražským jarem vstoupili Češi do mezinárodního rozhovoru, jak zachránit svět.“ Nepamětníkům to připadá nadnesené. Mnozí pamětníci, ke kterým patřím i já, však to krátké období  stále pokládají za nejsilnější prožitek svého života a vzpomínka na něj v nás udržuje víru v český národ. To, co se stalo v srpnu 68 nehodnotím jako podvod, byla to zrada. Nejen zrada pěti spřátelených zemí, které nás v noci přepadly, ale i zrada západních politiků, kteří náš ojedinělý pokus dovolili obětovat, aby bylo udrženo mocenské rozdělení světa, aby nebyly porušeny  dohodnuté sféry vlivů. Dnešní studenti se ve školách nedovídají, že Pražské jaro bylo křižovatkou, pokusem, který mohl mít celosvětový dopad. Bohužel se ten pokus neodehrával na osamělém ostrově, ale uprostřed rozdělené Evropy, a proto byl vnější silou zmařen. Invaze do Československa byla největší vojenskou akcí od Druhé světové války. Mrtvých bylo relativně málo, ale mravní spoušť byla obrovská. Národ sice setrval  ve své víře v ideje Pražského jara déle, než naši vlastní politici (vzpomeňme na Vysočanský sjezd, na studentskou stávku, na Jana Palacha, Jana Zajíce a Evžena Plocka, vzpomeňme na krvavě postačené demonstrace v srpnu 69  v Praze, v Brně a v dalších městech) ale normalizace trvající pak nesnesitelných a nekonečných dvacet let přinesla svou daň, své hořké plody. Poklop normalizace nám bránil ve výhledu, omezoval naši svobodu a křivil charaktery. Mladí lidé  nezasažení už vzpomínkou na Pražské jaro vlastně dospívali v gethu. Tušili, že skutečný život je jinde, za ostnatým drátem naší domácí zahrádky,  poslouchali jeho echo v útržcích písní, odezírali ho z filmů, které k nám občas zabloudily, a připadali si podvedení. My starší jsme si připadali zrazení. Nenávist k tehdejšímu režimu však byla společná mladým i starším. Existovaly ale samozřejmě  výjimky, lidé měňavkovitého charakteru, kteří ve všech dobách a za všech poměrů vynikají schopností přizpůsobit se momentálním trendům a heslům a pohodlně s nimi přežívat. Dnes tyto měňavky postižené křivicí normalizace a jejich přičinliví učňové  vedou náš stát. Kam? No přece do světa.

Už i my jsme součástí toho globalizovaného světa. Už nejsme ohrazený dvorek. Mluvíme a žijeme ve světovém  rytmu, sdílíme jeho programy a návody – komu věřit, koho nenávidět a koho pod heslem humanity bombardovat. Můžeme cestovat, když na to máme, můžeme nakupovat i v neděli, když na to máme, můžeme dokonce i demonstrovat. Když na to máme…

Ale proč  demonstrovat, když žijeme tak svobodně? Proč tu dnes jsme? O čem chceme debatovat?  Všechny důležité otázky našeho života přece za nás klade pan Moravec svým hostům! Proč podupáváme v zimě tady na náměstí a nepopíjíme pivo u  veřejnoprávní televize, která tak skvěle radí a vychovává?

A další záhada. Proč klesá prodej novin, kde nám všechno tak srozumitelně vysvětlují? Proč sjíždíme internetové servery a hledáme informace? Proč luštíme zahraniční články, když můžeme hezky česky vsoukat a spolykat to, co nám  předžvýkají naši novináři, ti  hlídací psi demokracie?  Nejsme nevděční, když protestujeme?

Já jsem se tady na Moravě narodila a vím, jak se říkalo  takovým divným lidem, kteří chtěli mít nepředžvýkané informace a z nich si tvořit vlastní svobodný názor. V mém dětství se takovým divným lidem říkalo  vzpuřoci. Když jsem se přestěhovala do Čech, tak tam se vzpořokům říkalo chuligáni. Později jsem se dokonce stala ztroskotancem. No ale v roce 89 ztroskotanci přece vyhráli, tak jak je možné, že po dalších dvaceti letech jsem zase vzpuřok ?! A zase je nás, vzpuřoků, co pořád demonstrují, mnohem víc, než státní  televize dokáže spočítat a ukázat ve svém zpravodajství. Nerozumím tomu, že když pár uvědomělých mladých demonstruje v jižních Čechách, tak jsou tam televizní štáby v přesile.

Něco tady nehraje. Jak je to s tou cenzurou?

V normalizaci byla cenzura přiznaná. Dnes máme  zaručené právo na svobodné informace a výsledek je stejný. Znovu se k těm svobodným informacím musíme doklestit sami. Naštěstí máme  internet. Zatím.

Ale ani internet za nás nic nevyřeší, je to jen výborný prostředek. Už nemusíme rozepisovat protivládní články na  psacích strojích a riskantně si je předávat dál. Dnes je to pohodlnější. Ale nakonec, slova jsou jen slova. Slova, slova.

I takové referendum je jen slovo. V ústavě je sice zmíněno, ale i ústava jsou jen slova. Psát my Češi a Moravani umíme, umíme i číst. Ale vzít ústavu za slovo a přinutit naše „demokratické“ politiky, aby nám umožnili v referendu rozhodovat o  našich životech a naší zemi, na to ještě nemáme dost síly. Z čeho vzniká síla? Přece ne jenom z nenávisti, ale především z rozhodnutí něco napravit.

Slovo OBČAN je závazek.

Slovo OTROK je úděl.

Antický filozof Platón ve svém díle nazvaném Zákon píše o postavení otroka.

Vrchnost poroučí, diktuje, vydává příkazy a otrok je bez odmluvy plní. Pán nesmí otroka rozmazlovat. Určením otroka je nemluvit do veřejných záležitostí. Otrok je vyloučen z rokování, kde se rozhoduje o budoucnosti země.

Připadá mi, že Platón mluví o nás! Vám ne?

 

Mnohem pozdější autor Wiliam Shakespeare popisuje svou dobu takto (budu citovat úryvky z jednoho jeho sonetu):

Jsem unaven a o smrt prosím Boha,

Jen nevidět už jak je bita Ctnost

a vynášena Nicka přeubohá

a Křivdou zašlapána Nevinnost

 

A umění jak panáčkuje vládě

A doktor Blbec káže géniům

A Lumpové se posmívají Pravdě

A Dobro babě Zlu zas smejčí dům…

 

Tím světem unaven, tak rád bych zhas,

Leč tebe, Lásko, ponechat mu napospas?!

 

Připadá mi, že Shakespeare mluví o naší době a o naší zemi! Vám ne?

 

I my jsme unaveni a znechuceni, když vidíme, jak politici kšeftují s našimi životy a naší budoucností a jak se psovsky podbízejí mocným tohoto světa v naději na kostičku a překrývají své podvody propagandou. Je to politika veřejné lži a jako první jí podléhají naše děti, protože mizí schopnost rozlišovat dobro a zlo a škola rezignovala na výchovu ke kritickému myšlení. Naše děti se zaklínají slovem svoboda a nevidí, že s tímto slovem na rtech ukázněně kráčí na otrokářskou loď. Neví to, protože nechápou, že svoboda je odvaha vzepřít se diktátu.  Naše děti jsou formovány účelově, je to program. Naše děti dnes neznají ani pravdu o historii vlastního národa, neznají velké události a velké postavy našich dějin, které jednoznačně potvrzují, že my nejsme národ otroků!

Když člověk neví, kdo vlastně je a kam patří, stává se součástí programu, který už si ho zařadí podle své potřeby.

Vytáhněme naše děti z toho rozřaďovacího pásu, nedovolme, aby se staly obětí podvodu. Nevzdávejme to, nebuďme zbabělí fatalisté. Byla by to zrada! Toto vidím jako náš neodkladný první krok k nápravě poměrů.

Až  dnešní setkání skončí, spěchejme domů a řekněme každý svému dítěti:

Probuď se, otroku a staň se občanem! Pomůžu ti ve všech svých sil a z celé své lásky. Probuď se, otroku! Staň se občanem!

„Otevřené“ vydávání majetku církvím: Podané žádosti jsou tajné

Praha – Církve dosud státu poslaly třicet žádostí o vrácení majetku. Všechny jsou ale zatím tajné. Konkrétní seznam polí, lesů a dalšího majetku, který by měly získat zpátky, nechce ani jedna ze stran zveřejnit. Tajnosti už začínají kromě opozice kritizovat i někteří starostové. Premiér Petr Nečas (ODS) přitom v pátek řekl, že by měl být proces maximálně otevřený.

Nervozita roste například v pražské Březiněvsi, kde by mohl Řád maltézských rytířů získat čtyřicet sedm hektarů polí a také statek, ve kterém je mimo jiné sedm nájemních bytů. Státní pozemkový úřad navíc do statku v minulých letech investoval patnáct milionů korun. „Je to velký problém, protože my ani nevíme, o co bude konkrétně žádáno. Nikdo nás o ničem neinformoval,“ řekl ČT starosta Březiněvsi Jiří Haramul. Více…

ŠKODIČI A HRABIVCI

Vláda škodičů v čele s Petrem Nečasem schválila ve středu 20. února 2013 texty smluv s církvemi o vydání majetku na základě legislativního zmetku, zvaného zákon o majetkovém vyrovnání státu s církvemi a náboženskými společnostmi, a rozhodla se přistoupit k jejich podpisu hned v pátek 22. února 2013. Ke spěchu ji vedou zastírané obavy ze zrušení zákona nebo jeho částí Ústavním soudem ČR, jemuž strana Věci veřejné a po ní také ČSSD předložily ústavní stížnosti. Domněnka imunitou zajištěné beztrestnosti je vede k bezohlednému jednání, jímž mohou způsobit státu nesmírné škody.Mají-li mít škodiči jistotu, že jim nic nezabrání vyvrtat „tunel“ do státní pokladny, musí předběhnout Ústavní soud ČR: stihnou-li před případným zrušením zákona vykoupit pohledávky církví za státem státními dluhopisy, vyplacení 59 miliard náhrad za nevydaný majetek bude nevratné. V přímém přenosu, před očima nevěřícně zírající veřejnosti škodiči jednají úmyslně ke škodě státu, pohrdajíce veřejným míněním a neobávajíce se zaslouženého trestního postihu.
Sám záměr vrátit církvím majetek, zabraný komunisty po 25. únoru 1948, je v zásadě správný. Mají-li se odloučit od státu, potřebují hospodářskou základnu pro samostatný život. Více…

Výzva – předejte prosím předsedovi ODS a předsedovi vády panu Petru Nečasovi

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás se žádostí o podporu stanoviska nás všech, kteří nesouhlasíme se současným postupem vlády ve věci uzavření smluv s církvemi už v pátek 23.2.2013.
Pokud se ztotožníte s tím, co je uvedeno níže v bodech 1 až 7 a v závěrečném požadavku, pak, prosím, odešlete e-mail s textem, který je uveden pod tečkami, předsedovi vlády.
Před odesláním uveďte pod zprávu Vaše jméno a město, kde bydlíte.
Předmět e-mailu ponechte tak, jak je a e-mail odešlete na adresu hk@ods.cz. Je to adresa hlavní kanceláře ODS, jinak je pan premiér před „nevyžádanými“ maily občanů dobře chráněn.
Doufáme a věříme, že naši kampaň podpoříte.
Prosíme pošlete tento e-mail i svým známým. Snad nás také podpoří ve snaze dát vládě vědět, kolik občanů s jejím počínáním nesouhlasí.

Hnutí za Přímou Demokrac! ii
http://www.hzpd.cz/

Pokud již nechcete nadále dostávat tyto e-maily, napište nám to, prosím, s předmětem e-mailu odhlásit.
………………………………………………………………………………..

Vážený pane předsedo ODS a předsedo vlády.

Věříme, že jsou Vám známy následující skutečnosti:
1. Vláda rozhodla ve středu 20.2.2013 o podepsání smluv s církvemi již v pátek 23.2.2013.
2. Ústavní soud řeší tři ústavní stížnosti, podle kterých zákon o majetkovém vypořádání s církvemi odporuje Ústavě.
3. Budou-li smlouvy s církvemi podepsány a poté Ústavní soud rozhodne, že zákon o majetkovém vypořádání s církvemi nebo některé jeho části odporují ústavě, nebude to mít na platnost smluv žádný vliv.
4. Nikdo z dosud známých dotazovaných právníků i neprávníků, kteří podporují majetkové vyrovnání, tvrzení dle bodu 3 jednoznačně nepopřel.!
5. V takovém případě bude Česká republika pro smích celému světu jako jediný stát, kde byl církvím vydán majetek v hodnotě desítek miliard korun na základě zákona, který odporuje ústavě. To jen podporuje přesvědčení velké části občanů tohoto státu o záměrném jednání vládní koalice v jejich neprospěch.
6. Ústavní soud nemůže předběžným opatřením pozastavit podpis smluv až do doby svého rozhodnutí, protože pro to nemá zákonný nástroj.
7. Nikdo si totiž doposud ani nepřipustil myšlenku, že by se mohla vyskytnout vláda, která takto arogantně dává na vědomí Ústavnímu soudu, že ji vůbec nezajímá, zda Ústavní soud prohlásí tento zákon nebo jeho část za odporující Ústavě.

Žádáme Vás proto důrazně, aby vláda nepokračovala v tomto České republiky i Vás nedůstojném počínání a aby vláda posečkala s podpisem smluv až po rozhodnutí Ústavního soudu.

Vaše jméno a příjmení
Město, kde bydlíte

Podvedený národ – 65 let nesvobody

Hnutí za přímou demokracii pořádá 23. února v Brně na náměstí Svobody od 14.00 demonstraci, jejíž hlavní motto je „Podvedený národ – 65 let nesvobody“. Mezi pozvanými hosty jsou spisovatelka Lenka Procházková, herečka Tána Fišerová, performer Milan Kohout nebo předseda Romské hospodářské rady Miroslav Tancoš. Více…

Oznámení občanům, vládě České republiky a církvím a náboženským společnostem

Vážení občané České republiky,
členové vlády České republiky,
představitelé a členové církví a náboženských společností (vymezených ustanovením dle § 3 zákona č. 428/2012 Sb.)

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Dne 20. února 2013 oznámila vláda ČR, že její předseda pan Petr Nečas podepíše dne 22. února 2013 smlouvy o vypořádání s jednotlivými církvemi a náboženskými společnostmi dle návrhu ministryně kultury.

Ze zákona mělo návrh smlouvy o vypořádání doručit Ministerstvo kultury každé z dotčených církví a náboženských společností do 2 měsíců ode dne účinnosti zákona. Smlouva o vypořádání mezi státem a dotčenou církví a náboženskou společností má být uzavřena do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Více…

Prof. JUDr. Václav Pavlíček, DrSc.: Byl církvi majetek ukraden a má být vrácen?

Ideologická mantra zdůvodňuje tzv. restituce církevního majetku tvrzením, že majetek katolická církev legitimně získala, patřil jí a byl jí v ČeskosIovensku ukraden. Argumenty porovnávající československé zákony, tehdejší stav a opatření v jiných státech západní Evropy se vesměs zamIčují nebo překrucují.

Někteří politici a někteří publicisté na argumenty prokazující opak oficiální ideologie nereagují, případně k minulosti českého národa přidávají další dezinterpretace. Naposledy tak učinil ministr Karel Schwarzenberg (Právo 2. 6. 2012), když na dotaz ohledně veřejného charakteru majetku katolické církve odpověděl ve vztahu k poválečnému vývoji, že šlechta doplatila více než jiní na pozemkovou reformu a po roce 1945 u nás neexistovalo právo. Takové tvrzení je v přímém protikladu se skutečným stavem a dosavadním pohledem státu na poválečný vývoj a je v rozporu také s trvajícím smyslem restitučních zákonů, kdy slova tohoto člena vlády je zřejmě posunují k roku 1945. Více…

Katolická církev bude muset projít demokratizačním procesem

Papež Benedikt XVI. oznámil rezignaci. Důvody jsou prý zdravotní, nicméně jeho pontifikát jako takový je zjevně jedno velké selhání. Selhání sahající až do hloubky 20. století, ze které vyplouvají nové a nové skandály o fungování římskokatolické církve. Za všechny zmíním skandál Macielův, do něhož je Benedikt XVI. jako bývalý šéf bývalé inkvizice i jako papež také zapleten. Za pontifikátu Benedikta XVI. jeden z katolických států EU, Irsko, obvinil Vatikán dokonce ze systematického krytí zločinů minulosti.

Lze předpokládat, že další pravdy o mafiánské struktuře římskokatolické církve po desítkách let tutlání, ohledů, útisku obětí a hraní si na svatost budou vyplouvat na povrch i v budoucnosti. Bez velké změny a sebereflexe celého vedení této církve nebude možno získat si ztracenou důvěru a naopak zde existuje riziko, že za pár desítek let, pokud bude pokračovat v kurzu, který zosobňuje Benedikt XVI., bude civilizovaný svět běžně chápat tuto církev jako zločineckou organizaci. Více…