Milan Valach: Prohraná bitva. Skutečně?

Rozsáhlý majetkový dar církvi římskokatolické byl odsouhlasen proti vůli většiny občanů rozhodnutím poslanců vládní koalice, z nichž významná část za stranu LIDEM žádné právo činit takové rozhodnutí nemá. Nelze je proto považovat pro občany za závazné. Hlubokou krizi celého politického systému jen zdůraznilo alibistické chování prezidenta Václava Klause, který zákon ani nevetoval, ani nepodepsal, čímž porušil svou úřední povinnost.

Politický systém, jehož představitelé jej vydávají za demokratický, umožňuje přijímat nelegitimní rozhodnutí proti vůli většiny občanů. To je natolik absurdní, že máme plné právo prohlásit, že tato „demokracie“ vůbec žádnou demokracií není. V listopadu 1989 jsme stávkovali za to, abychom konečně mohli o sobě rozhodovat sami a zbavili se diktatury stranických funkcionářů. Nezáleží ovšem na tom, jestli jsou to funkcionáři jedné strany, nebo více stran. Ale bohužel, právě tohoto se nám dostalo. Více…

Marek Řezanka: Protestuji!

Václav Klaus zákon o tzv. církevních restitucích nepodepsal, ani nevetoval. Chytrá Horákyně zaplesala, a nám, co cítíme křivdu, ponížení a frustraci ze stavu, kdy si menšina prosadí cokoli proti vůli převážné většiny populace, zbyly oči pro pláč.

„S konkrétní verzí zákona – pro leckoho možná paradoxně – nesouhlasí i mnoho těch našich spoluobčanů, kteří obecně s vydáním historického majetku církvím souhlasí a k církvím mají pozitivní vztah. Já jsem jedním z nich. Přesto jsem po dlouhém zvažování přistoupil k tomuto svému rozhodnutí,“ okomentoval svůj krok prezident Klaus.

Církve (hlavně ta katolická s tím, že ostatním, které třeba neměly vůbec nic, také něco ukápne, aby to bylo oku lahodící a ekumenické) získávají právo manipulovat s majetky, se kterými v době nástupu komunistů k moci volně manipulovat nemohly. Čistě teoreticky tak reálně hrozí rozprodání movitého i nemovitého majetku, který se může octnout v rukách kohokoli. Více…

VV a protirestituční spisovatelka troubí do útoku proti církevním miliardám

Věci veřejné na tiskové konferenci oznámily, že podají ústavní stížnost proti církevním restitucím. Spisovatelka a velká bojovnice proti zákonu Lenka Procházková má za to, že alespoň takto bude možné zabránit největším škodám a třeba je zmírnit.

Věci veřejné navrhují novelu, která by měla snížit finanční kompenzaci pro církve a podle předsedy VV Radka Johna by mohla projít. Na otázku, zda mají pro stížnost podporu, neodpověděl. ČSSD už totiž ústavní stížnost podala. „Věřím, že ve vodách opozice se podpora přijmout podaří,“ uvedl. Doufá, že bude pro i strana LIDEM. Více…

Karol Hrádela: Zákon o majetkovém vyrovnání – cesta k novému charakteru českého státu

Prezident republiky Václav Klaus dnešního dne podpořil přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi nevetováním, ale pouhým odmítnutím podpisu předsedkyní sněmovny zaslaného návrhu zákona a to bez ohledu na svůj komentář k tomuto odmítnutí. Zabránil tak pátému hlasování o tomto specifickém zákonu, které by možná zabránilo jeho přijetí. Ve svém vyjádření správně zhodnotil i formální a obsahově nedůslednou odpověď pana předsedy vlády a dalších ústavních činitelů na svoji výzvu související s prezidentem Benešem a Únorem 1948, když je samozřejmé, že hrozí mimořádně závažné ekonomické poškození České republiky, o němž se nehovoří.

Tvrzení, že panu prezidentovi nelze dát garanci, je samozřejmě právně nedůsledné. Nic nebránilo poslancům uzavřít příslušné smlouvy o odškodnění, kdy by Českou republiku odškodnili za vzniklé škody alespoň částečně. Pokud je mi známo, tak takovýto návrh byl navržen i na jednání naší Poslanecké sněmovny, ale při hlasování zejména hlasy podporovatelů církevních restitucí neprošel. Proč asi? Nevylučuji však, že poslanci budou chtít prokázat, že pro zákon hlasovali poctivě, podle svého přesvědčení a s jistotou, že škody České republice nevzniknou, takže uzavření příslušných smluv budou nyní prosazovat i bez iniciativy Parlamentu. Nebo snad ne? Více…

Tisková zpráva

Petice žádající představitele nekatolických církví, aby odmítli zákon o tzv. církevních restitucích, byla dne 22.11. 2012 předána předsedovi Ekumenické rady církví Joelu Rumlovi. Petici podepsalo více než dva tisíce Moravanů a Čechů. Další  signatáři podpořili petici po internetu.

Vyjádření Lenky Procházkové

Vyjádření Lenky Procházkové k tomu, že prezident Václav Klaus nevetoval zákon o tzv. církevních restitucích:

„Pan prezident zklamal.
Vetovat tento zákon vyžadovalo odvahu postavit se silné lobby.
A odvahu on nemá.
Nepodepsat zákon je z jeho strany alibismus. Zachoval se jako Pilát, když tvrdí, že se tím od zákona distancoval. Je to vyloženě zbabělá výmluva. Sám dobře ví, že chybějící podpis nemá na schválení zákona žádný vliv.
Otázkou je, koho se prezident bojí.“