Jednoduchá fakta o Vatikánu

  1. Vatikán jako stát vznikl v roce 1929 podpisem Lateránských smluv (tj smoluvou s Musolinim)
  2. Uzavřením Říšského konkordátu roku 1933 pomohl k moci Hitlerovi (von Papen a kardinál Pacelli)
  3. Nejvyšší představitelé kléru se mnohokrát vyjádřili proti liberalismu, demokracii a ateismu 1.) 2.) 3.) 4.)
  4. Pokusil se zrušit ústavní právo na svobodu vyznání v období 2. republiky a zavést násilnou rekatolizaci. 5.)
  5. Udržoval styky s totalitními režimy za 2. světové války. (dostatek dokumentace 6.) 7.) 8.) 9.)
  6. Na některých diktaturách se přímo podíleli jeho kněží (dostatek dokumentace 10.) 11.) 12.) 13.)

Více...

Výplatní páska církví. Projděte si, kolik stojí stát

Přestože Česká republika bývá často označována za krajinu bezvěrců, vydá stát na podporu církví 1,4 miliardy korun ročně. Většina těchto peněz jde na platy duchovních, pouze 6,5 % na provozní náklady a opravy církevního majetku. Právo na finanční podporu ze státního rozpočtu má 17 církví a její výše se odvíjí od počtu duchovních v roce 2010. Navrhovaný zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi předpokládá, že církve dostanou od státu asi polovinu někdejšího majetku v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za ostatní majetek pak mají získat náhradu 59 miliard korun během 30 let.Grafika ukazuje, kolik peněz dostává 17 registrovaných církví od státu v současné době. A kolik by dostaly v případě, že by byly církevní restituce schváleny. Více… 

Otevřený dopis představitelům církví

Vážení služebníci Božího slova,
v příloze posíláme text otevřeného dopisu pro představitele nekatolických církví. Jsme protestantští křesťané, kteří se vzhledem k rozbouřené debatě o tzv. restitučním zákonu v naší zemi rozhodli proti vládnímu návrhu tohoto zákona vystoupit. Protože představitelé vaší církve požadavek restitucí podporují, učinili jej věcí veřejnou, týkající se bezprostředně občanů našeho národa. Proto i my na tento požadavek reagujeme veřejně.

Tento otevřený dopis jsme začali prezentovat na veřejných místech formou petice. Občané svými podpisy vyjadřují obecný nesouhlas s tímto zákonem i s placením pracovníků církve  ze strany státu, tj. z kapes daňových poplatníků. Během pouhých tří dnů jsme v centru Prahy  a Brna  získali cca 1430 podpisů a sbírání podpisů pokračuje. Pro názornost Vám v příloze zasíláme několik archů s podpisy občanů. Vyvineme úsilí, aby se tato aktivita rozšířila po celém národě.

Jako křesťané nemůžeme mlčet k tomu, do jakého světla vaši vůdcové před národem postavili i vaši církev. Výraz „církev“ pochází z řeckého slova kyriaké, to znamená Pánova, patřící  Ježíši Kristu. Pán nařídil, aby pracovníci církve byli živeni těmi, kterým slouží (1K 9,7-14). Některé křesťanské sbory v naší zemi tak již učinily. Ale vaši vůdcové se rozhodli pro dlouhodobou podporu (30 let) ze strany světa, místo aby s takovou podporou rázně skoncovali!

To není dobré svědectví pro nevěřící lidi v našem národě. Žádáme vás, abyste u svých církevních představitelů intervenovali tak, aby placení pracovníků vaší církve z daní našich občanů bylo s okamžitou platností ukončeno.

Prosíme, abyste v zájmu zvěstování evangelia vzali na vědomí, že občanům naší země tato věc  n e n í   l h o s t e j n á .

V úctě
Mgr. František Pala, Ing. Petr Otevřel

Příloha 1 – Otevřený dopis představitelům církví
Příloha 2 – Formulář Petice za odmítnutí zákona o církevních restitucích představiteli všech nekatolických církví
Příloha 3 – Plakát „Petice Stop církevním restitucím“

Veřejnost vyslyšena!

V úterý 2. října se na půdě poslanecké sněmovny konalo veřejné slyšení, které se týkalo odevzdaných petic proti přijetí zákona o tzv. církevních restitucích.

Jednání moderovala místopředsedkyně petičního výboru poslankyně Hana Orgoníková (ČSSD), která informovala, že petice celkem podepsalo asi 75 tisíc občanů. V publiku zasedli především poslanci opozice a asi dvacet zástupců veřejnosti. Více…

Otevřený dopis šestnácti signatářům

Vážení představitelé šestnácti církví a náboženských společností,

svým podpisem jste stvrdili obchodní smlouvu, která je podkladem k plánovanému převodu majetku českého státu na římskokatolickou církev. Součástí smlouvy je i závazek římskokatolické církve, že  část peněz získaných od českého státu bude rozdělena na šestnáct církví a náboženských společností, které zastupujete.

Naprostá většina  občanů české republiky však s vládním zákonem o tzv. církevních restitucích nesouhlasí. Mnozí z nás už podepsali petici, žádající vyhlášení referenda k této věci, jiní píšou dopisy poslancům, aby hlasovali proti přijetí zákona. Více…

Pozvánka

Veřejné slyšení ve Sněmovně týkající se petice proti přijetí návrhu zákona o vyrovnání státu s církvemi se koná

2. října od 15 hodin
ve Sněmovní 1 v sále č. 205
(Je to budova na protější straně na kraji ulice.) 

Plánovaný konec je v 17.15.