Vracení majetku církvím dělá z jiných restituentů voly, míní Ledecký

Zpěvák a vzděláním právník Janek Ledecký se postavil do opozice proti známým osobnostem, jež podpořily církevní restituce. Médiím zaslal ostré vyjádření, ve kterém varuje před akutální podobou zákona. Ta se podle něj vysmívá hodnotám demokratického státu i jiným restituentům. Více na serveru iDnes.cz…

Ledecký také společně s Lenkou Procházkovou vyzval občany, aby návrh zákona odmítli připojením svého podpisu pod Výzvu okrádaných.

Výzva okrádaných

V době, kdy se nedostává prostředků na kulturu, školství, zdravotnictví a důchody, a stát požaduje po lidech neustále více peněz ve formě daní a poplatků, předkládá vláda Petra Nečase parlamentu zákon, v jehož důsledku hrozí nespravedlivý převod majetku občanů České republiky v celkové hodnotě 134 miliard do soukromého vlastnictví církví. Spravedlivé vypořádání s církvemi a jejich brzkou odluku od státu však předložený zákon popírá.

S touto podobou zákona nesouhlasí 80% občanů ČR z těchto důvodů:

  • Zákon boří státotvorné ideje a snahy T.G. Masaryka a spoluzakladatelů Československa o odstranění historických křivd na českém národě  způsobených násilnou pobělohorskou rekatolizací.
  • Navrhované vyrovnání nerespektuje historii a je nadhodnocené.
  • Majetek určený k vydání církve nikdy plně nevlastnily. O tomto majetku stát několik století spolurozhodoval. Tento majetek má však nyní přejít do výlučného soukromého vlastnictví a pravomoci církví.
  • Výše finanční náhrady byla stanovena bez dostatečných podkladů. Vyčíslení vychází z neúplných údajů, a je tedy chybné.
  • Zákon křivdí ostatním restituentům.
  • Církve budou tímto zákonem osvobozeny od daně z budoucího prodeje nově získaného majetku.
  • Navržený zákon umožňuje až trojí náhradu za stejný majetek.
  • Finanční náhrada za křivdy způsobené komunistickým režimem má být vyplacena také církvím, které před rokem 1989 neexistovaly (Apoštolská církev s necelými pěti tisíci členy – 1 056 336 374 Kč, Luterská evangelická církev a.v. – 113 828 334 Kč).
  • Vyplacením náhrad nekončí financování činnosti církví státem.

Za posledních 20 let svobody klesl počet věřících na jednu čtvrtinu, zatímco počet duchovních stoupl o 100% a částka vydávaná státem na činnost církví se více než zdvojnásobila na 1,44 miliard korun ročně.

Přesto chce vláda bez právních a historických podkladů darovat velkou část majetku národa těmto několika málo soukromým skupinám, jejichž morální kredit prudce klesá.

Vyzýváme vás k odmítnutí navrhovaného zákona.

Občané České republiky:
Janek Ledecký
Lenka Procházková
Ivan Hlas
Stanislav Milota
Mikoláš Chadima
Jaroslav Holík
Zlata Adamovská
Petr Štěpánek (herec)
MUDr. Jiří Presl

Připojte se k nám!

On-line petice:
Jsem proti schválení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi sněmovní tisk číslo 580/4.

Jak podepsat petici? Přečtěte si podrobnou obrazovou nápovědu.

Spisovatelka Lenka Procházková odpovídá na anketu serveru literarky.cz

prochazkova lenka

V anketě klademe umělcům dvě otázky: Mělo by se v politice angažovat více umělců, než tomu je dosud? Jaká je jejich role v politice? Jakým způsobem by se měli v politice angažovat (měli by být spíše členy strany, nebo sdružení, hnutí atd.)? Dále se ptáme, zda souhlasí s přímou volbou prezidenta? Inklinují spíše ke kandidátům z umělecké či z čistě politické sféry, případně, který z kandidátů má nejvíce jejich sympatií? Více…

 

Jan Bouček: Dopis občana

Ministr kultury
pí. Alena Hanáková

Věc: Stanovisko k mailové odpovědi na můj dopis ohledně církevních restitucí ze dne 26.7.2012

Vážená  paní Aleno Hanáková,
obrátil jsem se  na Vás ne jako ministra kultury ale jako na poslance parlamentu ČR.Stejným dopisem ze dne 11.7.2012  jsem se obrátil  i na všechny ostatní poslance parlamentu. Obracel jsem se v naději,že před projednáváním sporného zákona o církevních restitucích, budete můj podnět řešit.Nestalo se tak,přesto,že jsem poukázal na tu skutečnost,že v návrhu zákona jsou prokazatelně uvedené skutečnosti,,které jsou v rozporu se skutečností a že dochází prokazatelně k prolomení dekretů prezidenta Beneše. Poukázal jsem na chybné ocenění pozemků atd. Více…

Zdeněk Jemelík: Argumenty zhýralců

Ke splnění záměrů Tomáše G. Masaryka při založení státu zbývá vyrovnat významný dluh: uskutečnit odluku církví od státu. Jeho zahlazení prospěje státu i církvím. Cesta vede přes majetkové vypořádání státu s církvemi, jež se díky výnosům z nabytého majetku stanou hospodářsky nezávislými. Jinak rozumné opatření ale díky podezřelému způsobu provedení vládním návrhem zákona naráží na rozhodný odpor velké části veřejnosti, která v něm vidí jeden z dalších „tunelů“. Je proto skvělé, že Senát zákon zamítl. Snad se tím poskytl čas rozumným poslancům ODS a LIDEM, aby se odhodlali řídit se při nadcházejícím hlasování svým svědomím a rozumem, nikoli diktátem vedení strany. Více…

Církve by neměly mít přednost, hlásí se kolektivizovaní zemědělci

Český stát při chystaném majetkovém vyrovnání s církvemi neměří všem stejným metrem. Je o tom přesvědčen Svaz restituentů v zemědělství (SRZ), který úřady kritizuje za to, že na rozdíl od náboženských spolků odmítají pomoct rodinám tisíců zemědělců. Komunistickým režimem perzekuované rodiny totiž roky marně čekají na náhradu za to, že jim v 50. letech byly zkonfiskovány majetky. SRZ se už kvůli nevypořádaným restitucím obrátil na orgány EU, někteří členové dokonce chystají žaloby k soudu ve Štrasburku. Více…

Proti návrhu církevních restitucí se ozvali i někteří faráři a teologové

Navržená podoba církevních restitucí má další odpůrce, nově i z řad křesťanů. Třicítka signatářů nové výzvy Křesťané proti zákonu o církevním majetku, mezi nimiž jsou religionisté, faráři i teologové, vyzývají senátory a poslance, aby návrh zákona o církevním narovnání nepřijímali a snažili se v široké diskusi najít společensky přijatelnější řešení, jež by otázku církví propojilo s financováním dalších obecně prospěšných organizací. Více…