Zpráva o průběhu konference „Mistr Jan Hus a duše českého národa“, která se konala v sobotu 13. 6. 2015 v Betlémské kapli.

Konference byla určena veřejnosti, a přestože o ní mainstreamová média předem neinformovala, sešlo se asi 250 lidí. Kromě Pražanů přijeli i posluchači z Ostravy, Brna, Liberce, Hradce Králové, Chomutova, Břeclavi, Frýdku Místku, Staré Hutě, Jindřichova Hradce…
Nejstarší účastnici bylo devadesát let a nejmladšímu účastníkovi patnáct.
Celý příspěvek

Sňatek bez rozumu a bez lásky

(Projev Lenky Procházkové 17. listopadu v Praze na Klárově)

Před 25 lety v době prudkých politických změn tehdejší kardinál František Tomášek  prohlásil, že katolická církev stojí na straně národa.  Ve všeobecné euforii jsme přijali jeho patetický slib jako závazek. Dokonce i mnozí ateisté si dokázali představit, že osvobozená církev si najde své úkoly a své místo při utváření moderního demokratického státu. Zapomněli jsme na to,  že církev se demokracie bojí jako čert kříže a že ji vnímá jako nepřítele své hierarchické struktury a své touhy po moci.

Celý příspěvek

Účelovou dírou v zákoně se církve domáhají dvojité „restituce“

Za majetek, který nebylo možné podle zákona vydat, byly přiznány desítky miliard finančních náhrad, které budeme splácet ještě 30 let (odhadem 96 miliard). Je veřejným tajemstvím, že finanční náhrady byly úmyslně předimenzovány, určitě ve srovnání s ostatními restituenty.

Vůbec celý ten klíč je sporný, protože pokud neexistuje výčet vydávaného majetku, není se možné dobrat ani majetku, který za nějž má být poskytnuta finanční náhrada.

Vice zde …

Pozvání na archu

Lenka Procházková

Delegace biskupů se vrátila z Vatikánu ve sváteční náladě. Už během jejich návštěvy přinesla ČT rozhovor s kardinálem Dominikem Dukou. Široký úsměv na tváři primase českého vyjadřoval radost nad průběhem audience u papeže Františka. Hned v úvodu se kardinál Duka s uspokojením zmínil, že ani jednou za hodinu a půl Svatý otec nepřipomněl, že církev má být chudá. Téma takzvaných církevních restitucí sice papeže zajímalo, obdržel prý i nějaké dopisy od českých občanů, nicméně ty jej v posouzení „kauzy“ nezviklaly.  Celý článek …

Odpověď ministerstva zemědělství občanu Boučkovi

Vážený pane Boučku,

jako asistent pana ministra Mariana Jurečky potvrzuji, že pan ministr Váš e-mail včetně příloh dostal.

Pan ministr Marian Jurečka respektuje platné zákony České republiky. Součástí slibu, který pan ministr skládal, byl i slib, že bude zachovávat zákony.

Mezi platné zákony patří i zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi. Pan ministr Jurečka nestraní ani jedné straně. Pan ministr Jurečka bude postupovat striktně podle platného zákona.

Pan ministr Vás zdraví a já se k jeho pozdravu připojuji.

Mgr. Jan Čižinský – asistent

Dopis občana Boučka ministru zemědělství

Pane minisře zemědělství,

obracím se na Vás jménem iniciativy „Občané proti církevním restitucím“, abyste zasáhl a výkon zákona pozastavil pro podvody ze strany církve. Nestačíme na vše reagovat, nemáme ani takové možnosti,nemáme vstup do archivů. Stát by měl hájit svůj majetek, proto je třeba z archivů vyzvednout potřebné doklady a zabránit tak krádežím a prolamování Benešovo dekretů a porušování výsledků I. pozemkové reformy. Prosím potvrdit přijetí. Přílohy dokládají, že církev porušuje vztahy mezi státem a církví, podvádí a krade. Jan Bouček

Klikatá brázda Oráče z Čech

1. Ackermann-Gemeinde patří mezi umírněné krajanské spolky sudetských Němců. Jeho umírněnost souvisí s tím, že je ovládán katolickou církví – zakladateli axvýznamnými členy jsou katoličtí kněží, řádoví bratří, církevní hodnostáři. A-G založila v roce 1999 českou pobočku, ve které se angažují čeští katoličtí politici axhistorikové, kněží a významní představitelé církve. Jedním z nich je bývalý kněz, bývalý mluvčí biskupské konference, bývalý poradce prof. Švejnara axbývalý ředitel ÚSTR Daniel Herman. V dubnu roku 2012 se stal členem výboru této organizace. Protože v nové vládě bude zastávat významné místo ovlivňující stěžejní otázky kulturního axideologického rázu, stojí za to se seznámit s historií a charakterem domovské organizace A-G axpoložit si otázku, jaké politické a ideové implikace zahrnuje členství v jejím předsednictvu. Celý příspěvek

PRVNÍ NADĚJE : Policie prošetří trestní oznámení občanů týkající se tzv. církevních restitucí

Dne 20. ledna tohoto roku podali režisér Václav Dvořák a spisovatelka Lenka Procházková na Státním zastupitelství Praha 1 podnět k prověření podezření
z přípravy trestného činu. V tomto podnětu upozorňovali na skutečnost, že Biskupství brněnské požádalo na základě zákona č. 428/2012 Sb. O majetkovém vyrovnání
s církvemi Národní památkový ústav o vydání poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Celý příspěvek

Experta šokoval „odpudivý“ kněz u Jílkové. Proklepl si ho a objevil zajímavé vazby na Parkanovou

TÝDEN V MÉDIÍCH Hitem uplynulého týdne ve sdělovacích prostředcích bylo podle Petra Žantovského vystoupení generálního sekretáře České biskupské konference Tomáše Holuba v pořadu České televize Máte slovo s Michaelou Jílkovou. To nemělo pranic společného s křesťanskou pokorou, láskou a snášenlivostí, naopak chvílemi působilo až odpudivě. Více …