Konference pro veřejnost MISTR JAN HUS A DUŠE ČESKÉHO NÁRODA

Grafika1
Konference pro veřejnost MISTR JAN HUS A DUŠE ČESKÉHO NÁRODA
se koná v sobotu 13. 6. od 10.00 hod. v  Betlémské kapli.

Zdvořile prosíme každého, kdo vnímá důležitost tohoto projektu, na němž se podílejí čeští historici, a může jej byť malou finanční částkou podpořit, aby tak učinil na číslo konta zřízeného pro Nezávislá media: č.ú.: 662282/5500
č.ú.pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ7355000000000000662282

Příspěvky určené na konferenci označte prosím heslem Jan Hus.

Jsme v nečekaně těžké situaci, protože české firmy a společnosti, které jsme oslovili, nemají o podporu konference zájem. Čestnou výjimkou je Nadace Jana Klimenta, díky níž  můžeme alespoň zčásti uhradit celodenní pronájem Betlémské kaple a vydat sborník textů. Účastnické poplatky  v symbolické výši 65 kč však nepokryjí zbytek nákladů na tak náročnou celodenní akci. Proto se obracíme na vás, milí přátelé, a předem děkujeme každému, kdo přispěje dle svých možností k důstojnému průběhu konference. Videozáznam všech panelů bude posléze přístupný na internetu.

Za organizátory Lenka Procházková

Vojáci poslední bitvy

(Text projevu z 9. května 2015, proneseného u Olšanských hřbitovů)

Válka není nikdy započata s dobrými úmysly. Naše geniální mateřská řeč vystihuje princip války už jejím pojmenováním. Slovo válčit připomíná slovesa valit se a válcovat. Země, kudy se valila válka pak zůstávají v rozvalinách a lidé převálcovaní hrozným prožitkem války jsou už navždy jiní, než byli před válkou. Pro ty, kteří válku nikdy nezažili, je ale obtížné pochopit osudovou změnu, kterou s lidmi a národy válka provede. Více…

Nadhodnocený majetek? Stát nám zatím vydal to nejméně cenné, brání se církve

Podle církevních představitelů i pravicových politiků nižší ohodnocení vydávaného církevního majetku Českým statistickým úřadem (ČSÚ) nijak nezpochybňuje restituční zákon a 59 miliard korun vyplácených náhrad. Církve tvrdí, že nižší průměrná tržní cena dosud vydaného majetku vyplývá z toho, že stát zatím vydal jen ten nejméně hodnotný. Více…

Restituce a počítání

Šnajdr, Fuksa a Tluchoř. Poslanci, kteří složili svůj poslanecký mandát, aby prošlo jedno klíčové hlasování. Brzy nato získal Marek Šnajdr místo v dozorčí radě společnosti Čepro, Ivan Fuksa nastoupil do Českého Aeroholdingu. Podivná souhra náhod. Natolik podivná, že se otevřeně mluvilo o trafikách, o obchodu ve stylu „něco za něco“. Více…